prima pagina

Institutul de formare continuie în domeniul alimentării cu apă şi canalizării pentru membrii Asociaţiei „Moldova Apă-Canal”Perfecționarea contabililor și economiștilor din cadrul întreprinderilor-membrii a Asociației ”Moldova Apă-Canal”Delegația din Republica Moldova, cu vizita în Bavaria, Germania: „Tehnologii inovative, cu impact redus asupra mediului din domeniul infrastructurii comunale“ în Romania și Republica MoldovaPe data de 29 maie 2014 a avut loc seminarul: "Tranziția la Noile Standarde Naționale de Contabilitate: Conținutul și modul de aplicare"

Mai amănunţitManualul național al operatorilor de apă și canalizare

Mai amănunţitŞedinţe de semnare a Contractului de granturi: "Trei module pentru instruirea contabililor și economiștilor din cadrul întreprinderilor de apă și canalizare"

Mai amănunţitPe data 13-15 octombrie 2014 va avea loc seminarul Directiva 98/83/CE privind calitatea apei potabile şi Directiva 91/271/CEE privind tratarea apelor uzate urbane

Mai amănunţitPe data 28-30 octombrie 2014 va avea loc seminarul Meeting of Water Utility Associations in the Danube Region

Mai amănunţitPe data 03-04 noiembrie 2014 va avea loc vizita de studiu privind executarea Protocolului privind apa și sănătatea în RM pentru consolidarea capacităților institutăționale ale operatorilor Apă-Canal și asociațiilor utilizatorilor de apă în Iași, România APAVITAL

Mai amănunţitPe data 16-18 februarie 2015 va avea loc seminarul în Albania: "Meeting of Water Utility Associations in the Danube Region"

Mai amănunţitPe data de 25 februarie 2015, în sala de ședințe a S.A. ”Apă-Canal Chișinău” a fost semnat Memorandum de Înțelegere privind cooperarea în vederea acordării asistenței pentru dezvoltarea instituțională a Asociației ”Moldova Apă-Canal” și facilitarea procesului de dezvoltare de capacității pentru operatorii de Servicii de Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 09-10 martie 2015 a fost loc seminarul "Business planning for water utilities - session 1 Danube Water Program - commercial efficiency improvement"

Mai amănunţitPe data de 02-03 aprilie 2015 a fost loc seminarul "Business planning for water utilities - session 2 Danube Water Program - commercial efficiency improvement"

Mai amănunţitPe data de 21-22 aprilie 2015 a fost loc seminarul "Business planning for water utilities - session 3 Danube Water Program - commercial efficiency improvement"

Mai amănunţitPe data de 07-08 maie a avut loc seminar ”Soluții inovatoare la lucrările de alimentare cu apă, canalizare si infrastructură”

Mai amănunţitPe data de 06-08 maie a avut loc conferința ”WATER SERVICES: THE STATE OF THE SECTOR 2015. DANUBE WATER CONFERENCE”

Mai amănunţitPe data de 15-19 iunie a avut loc Vizita de studiu a operatorilor de servicii AAC în România la Forumul Regional al Apelor Dunării în Europa de Est și Conferința Regională IWA Managementul Pierderilor de Apă 2015 și expoziția internațională EXPOAPA 2015

Mai amănunţitPe data de 30 iunie-02 iulie 2015 a avut loc Apărarea diplomelor de către studenţii primei grupei și grupei a două de studii superioare tehnice

Mai amănunţitPe data de 4-6 august a avut loc seminarul: "Conformarea operatorilor de apă la legislația de mediu - lecții învățate din experiența României privind tratarea apei potabile și epurarea apelor uzate"

Mai amănunţitProgramul Național AMAC de Creștere a Capacităților personalului din domeniu Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 15-16 septembrie a fost seminarul: "Modul 1. Managementul clienților și relații publice", grupa română. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 17-18 septembrie a fost seminarul: "Modul 1. Managementul clienților și relații publice", grupa rusă. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 18 septembrie a avut loc înmânarea diplomelor de către studenţii etapei a două de studii (2014-2015)

Mai amănunţitPe data de 1-2 octombrie a fost seminarul: "Modul 4. Managementul calității apei și apelor uzate", grupa română. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 12-15 octombrie a fost seminarul: "Modul 3. Managementul financiar. Determinarea, aprobarea și aplicarea a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă-canalizare", grupa română. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 19-22 octombrie a fost seminarul: "Modul 3. Managementul financiar. Determinarea, aprobarea și aplicarea a tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă-canalizare", grupa rusă. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 19-21 octombrie a fost seminarul: "Modul 2. Managementul rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare", grupa română. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 21-23 octombrie a fost seminarul: ”Îmbunătățirea eficienței comerciale - Evaluarea riscurilor pentru sistemele de aprovizionare cu apă potabilă şi dezvoltarea Planurilor de Siguranţă a Apei”

Mai amănunţitPe data de 03-05 noembrie a fost seminarul: ”Îmbunătățirea eficienței comerciale - Experiența României în regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, în condițiile modernizării acestora în zonele urbane și rurale. Direcții și variante de implementare în RM”

Mai amănunţitPe data de 16-18 noiembrie a fost seminarul: "Modul 2. Managementul rețelelor de aprovizionare cu apă și canalizare", grupa rusă. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 19-20 noiembrie a trecut V-lea Simpozion Național: ”Dezvoltarea și exploatarea eficientă a sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare”. DEESAC – 2015.

Mai amănunţitPe data de 24-25 noiembrie a fost seminarul: "Modul 5. Planificarea strategică. Indicatori de calitate a serviciului public", grupa română. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 26-27 noiembrie a fost seminarul: "Modul 5. Planificarea strategică. Indicatori de calitate a serviciului public", grupa rusă. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 2-4 decembrie a fost seminarul: "Modul 6. Managementul proiectelor de investiții", grupa română. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 7-9 decembrie a fost seminarul: "Modul 6. Managementul proiectelor de investiții", grupa rusă. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţitPe data de 10-11 decembrie a fost seminarul: "Modul 4. Managementul calității apei și apelor uzate", grupa rusă. Programul Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Mai amănunţit