vezi mai mult

Prima pagină   »  Institutul de formare continuie   »  INSTRUIRI » Etapa a doua de susținere a proiectelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice
25
01.2021
Etapa a doua de susținere a proiectelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice
   
904 Accesări  

Votează: 5.0/5 (2 Voturi )

 

Următorii 27 de cursanți ai specialității 0732.3 ”Alimentări cu apă, Canalizări” specializarea ”Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”  au susținut online proiectul de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice, în zilele de 22, 23 și 24 ianuarie 2021. O ultimă susținerea a proiectului de calificare va avea în timpul apropiat pentru cei 4 cursanți, care au lipsit din motiv de boală și probleme familiare.

Studiile au fost organizate în cadrul  ”Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și de Canalizare, pentru membrii AMAC”, Centrul de Formare Continuu din Universitatea Tehnică a Moldovei conform Planului de Învățământ aprobat de Senatul UTM din 19.06.2018, coordonat cu Asociația Moldova Apă – Canal și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Obiectivul principal fiind, îmbunătățirea competenților cursanților în operarea și întreținerea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare.

Apreciem înalt eforturile depuse de cadrul didactic din UTM și a managerilor Întreprinderilor prestatoare de servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în activitatea de zi cu zi, prin convingerea că, toate acțiunile întreprinse vor permite să asigurăm calitatea unui serviciu public stabil, profesionist și eficient în țara noastră. Cert este că pandemia introduce multe schimbări în viața noastră zi cu zi.

Viața oamenilor din Republica Moldova poate fi dusă în condiții bune de igienă și confort, și dezvoltarea economică a țării poate fi asigurată, numai dacă se rezolvă în mod satisfăcător lucrările de alimentare cu apă potabilă și evacuarea/epurarea apelor uzate.

Direcția Executiva a Asociației Moldova Apă-Canal, aduce sincere mulțumiri
și speră în continuare la o colaborare fructuoasă cu partenerii de dezvoltare, ce prin
intermediul suportului financiar au contribuit enorm la realizarea activităților:
Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu
apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)”

 


Cu respect,

Iurie Nistor

Director executiv AMAC