<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 23.02.2019 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2019 http://amac.md/BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 54. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 54. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=286&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-54-Organizarea-si-functionarea-Agentiei-pentru-Eficienta-Energetica/ ]]> 22.02.2019 12:56 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 54. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 54. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=285&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-54-Organizarea-si-functionarea-Agentiei-pentru-Eficienta-Energetica/ ]]> 22.02.2019 12:54 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 53. Instrucţiune privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor Formularul EMPOLDEP19 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 53. Instrucţiune privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor Formularul EMPOLDEP19 // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=284&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-53-Instructiune-privind-modul-de-calculare-si-achitare-a-platilor-pentru-emisiile-si-deversarile-de-poluanti-si-depozitarea-deseurilor-Formularul-EMPOLDEP19/ ]]> 21.02.2019 09:05 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 52. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ. REGULAMENT PRIVIND PROCEDURILE DE PREZENTARE ŞI DE EXAMINARE A CERERILOR TITULARILOR DE LICENŢE PRIVIND PREŢURILE ŞI TARIFELE REGLEMENTATE <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 52. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ. REGULAMENT PRIVIND PROCEDURILE DE PREZENTARE ŞI DE EXAMINARE A CERERILOR TITULARILOR DE LICENŢE PRIVIND PREŢURILE ŞI TARIFELE REGLEMENTATE // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=283&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-52-REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-A-GENTIEI-NATIONALE-PENTRU-REGLEMENTARE-IN-ENERGETICA-REGULAMENT-PRIVIND-PROCEDURILE-DE-PREZENTARE-SI-DE-EXAMINARE-A-CERERILOR-TITULARILOR-DE-LICENTE-PRIVIND-PRETURILE-SI-TARIFELE-REGLEMENTATE/ ]]> 21.02.2019 09:04 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 53. Instrucţiune privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor Formularul EMPOLDEP19 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 53. Instrucţiune privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor Formularul EMPOLDEP19 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=282&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-53-Instructiune-privind-modul-de-calculare-si-achitare-a-platilor-pentru-emisiile-si-deversarile-de-poluanti-si-depozitarea-deseurilor-Formularul-EMPOLDEP19/ ]]> 21.02.2019 08:51 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 52. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ. REGULAMENT PRIVIND PROCEDURILE DE PREZENTARE ŞI DE EXAMINARE A CERERILOR TITULARILOR DE LICENŢE PRIVIND PREŢURILE ŞI TARIFELE REGLEMENTATE <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 52. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ. REGULAMENT PRIVIND PROCEDURILE DE PREZENTARE ŞI DE EXAMINARE A CERERILOR TITULARILOR DE LICENŢE PRIVIND PREŢURILE ŞI TARIFELE REGLEMENTATE // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=281&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-52-REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-A-GENTIEI-NATIONALE-PENTRU-REGLEMENTARE-IN-ENERGETICA-REGULAMENT-PRIVIND-PROCEDURILE-DE-PREZENTARE-SI-DE-EXAMINARE-A-CERERILOR-TITULARILOR-DE-LICENTE-PRIVIND-PRETURILE-SI-TARIFELE-REGLEMENTATE/ ]]> 21.02.2019 08:47 Особенности составления финансовых отчётов и Деклараций o подоходном налоге за 2018 год в некоммерческих организациях <![CDATA[Особенности составления финансовых отчётов и Деклараций o подоходном налоге за 2018 год в некоммерческих организациях // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=280&t=/PRESA/Noutati/ocobennocti-coctavleniea-financovih-otciotov-i-deklaratii-o-podohodnom-naloge-za-2018-god-v-nekommerceckih-organizatieah/ 19.02.2019 10:11 Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 3 (limba română) <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 3 (limba română) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=279&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2018Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2019-Grupul-3-limba-romana/ În perioada 19 – 21 februarie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, se v-a desfășura cursul de instruire ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019”, dedicat specialiștilor contabili și economiști din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.]]> 18.02.2019 20:32 Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 3 (limba română) <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 3 (limba română) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=278&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2018Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2019-Grupul-3-limba-romana/ În perioada 19 – 21 februarie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, se v-a desfășura cursul de instruire ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019”, dedicat specialiștilor contabili și economiști din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Materialul didactic din cadrul instruirilor este elaborat de către profesorii din cadrul ASEM, specialiștii din cadrul Inspecției Fiscale de Stat și CNASS.]]> 18.02.2019 20:29 Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislației fiscale în anul 2019.” Grupul 2 (limba rusă). <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislației fiscale în anul 2019.” Grupul 2 (limba rusă). // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=277&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-i-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2018Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2019-Grupul-2-limba-rusa/ La data de 12 - 14 februarie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, sa desfășurat cursul de instruire ”Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislației fiscale în anul 2019”, dedicat specialiștilor contabili și economiști din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Materialul didactic din cadrul instruirilor este elaborat și prezentat de către profesorii din cadrul ASEM, specialiștii din cadrul Inspecției Fiscale de Stat și CNASS.]]> 15.02.2019 11:08 Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislației fiscale în anul 2019.” Grupul 2 (limba rusă). <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislației fiscale în anul 2019.” Grupul 2 (limba rusă). // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=276&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-i-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2018Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2019-Grupul-2-limba-rusa/ La data de 12 - 14 februarie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, sa desfășurat cursul de instruire ”Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislației fiscale în anul 2019”, dedicat specialiștilor contabili și economiști din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Materialul didactic din cadrul instruirilor este elaborat și prezentat de către profesorii din cadrul ASEM, specialiștii din cadrul Inspecției Fiscale de Stat și CNASS.]]> 15.02.2019 10:23 Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 1. <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 1. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=275&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2018Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2019-Grupul-1/ La data de 29 ianuarie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, s-a dat startul cursului de instruire ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019”, dedicat specialiștilor contabili și economiști din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.]]> 29.01.2019 11:53 Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 1. <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 1. // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=273&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2018Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2019-Grupul-1/ La data de 29 ianuarie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, s-a dat startul cursului de instruire ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019”, dedicat specialiștilor contabili și economiști din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.]]> 29.01.2019 11:46 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 51. Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (situația pe data 11.01.2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 51. Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (situația pe data 11.01.2019) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=272&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-51-Hotarirea-ANRE-RM-Nr-180-din-10062016-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-stabilirea-si-aprobarea-in-scop-de-determinare-a-tarifelor-a-consumului-tehnologic-si-a-pierderilor-de-apa-in-sistemele-publice-de-alimentare-cu-apa-situatia-pe-data-11012019/ ]]> 11.01.2019 11:47 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 51. Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (situația pe data 11.01.2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 51. Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (situația pe data 11.01.2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=271&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-51-Hotarirea-ANRE-RM-Nr-180-din-10062016-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-stabilirea-si-aprobarea-in-scop-de-determinare-a-tarifelor-a-consumului-tehnologic-si-a-pierderilor-de-apa-in-sistemele-publice-de-alimentare-cu-apa-situatia-pe-data-11012019/ ]]> 11.01.2019 11:42 PROCESULUI DE INSTRUIRE A SPECIALIŞTILOR DIN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE, MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI MOLDOVA APĂ-CANAL, LA CENTRUL DE INSTRUIRE, DIN CADRUL S.C. APAVITAL S.A., IAŞI, ROMÂNIA. Faza 1. (perioada septembrie - noiembrie 2018) <![CDATA[PROCESULUI DE INSTRUIRE A SPECIALIŞTILOR DIN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE, MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI MOLDOVA APĂ-CANAL, LA CENTRUL DE INSTRUIRE, DIN CADRUL S.C. APAVITAL S.A., IAŞI, ROMÂNIA. Faza 1. (perioada septembrie - noiembrie 2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=269&t=/PRESA/Noutati/PROCESULUI-DE-INSTRUIRE-A-SPECIALISTILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-SI-DE-CANALIZARE-MEMBRE-ALE-ASOCIATIEI-MOLDOVA-APA-CANAL-LA-CENTRUL-DE-INSTRUIRE-DIN-CADRUL-SC-APAVITAL-SA-IASI-ROMANIA-Faza-1-perioada-septembrie-noiembrie-2018/ ]]> 18.12.2018 15:10 PROCESULUI DE INSTRUIRE A SPECIALIŞTILOR DIN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE, MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI MOLDOVA APĂ-CANAL, LA CENTRUL DE INSTRUIRE, DIN CADRUL S.C. APAVITAL S.A., IAŞI, ROMÂNIA. Faza 1. (perioada septembrie - noiembrie 2018) <![CDATA[PROCESULUI DE INSTRUIRE A SPECIALIŞTILOR DIN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE, MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI MOLDOVA APĂ-CANAL, LA CENTRUL DE INSTRUIRE, DIN CADRUL S.C. APAVITAL S.A., IAŞI, ROMÂNIA. Faza 1. (perioada septembrie - noiembrie 2018) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=268&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/PROCESULUI-DE-INSTRUIRE-A-SPECIALISTILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-SI-DE-CANALIZARE-MEMBRE-ALE-ASOCIATIEI-MOLDOVA-APA-CANAL-LA-CENTRUL-DE-INSTRUIRE-DIN-CADRUL-SC-APAVITAL-SA-IASI-ROMANIA-Faza-1-perioada-septembrie-noiembrie-2018/ ]]> 18.12.2018 10:48 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 50. Legislația muncii și fiscală privind formarea profesională a salariaţilor, care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 50. Legislația muncii și fiscală privind formarea profesională a salariaţilor, care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=267&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-50-Legislatia-muncii-i-fiscala-privind-formarea-profesionala-a-salariatilor-care-imbina-munca-cu-studiile-in-institutiile-de-invatamant/ ]]> 13.12.2018 13:04 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 50. Legislația muncii și fiscală privind formarea profesională a salariaţilor, care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 50. Legislația muncii și fiscală privind formarea profesională a salariaţilor, care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=266&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-50-Legislatia-muncii-i-fiscala-privind-formarea-profesionala-a-salariatilor-care-imbina-munca-cu-studiile-in-institutiile-de-invatamant/ ]]> 13.12.2018 13:02 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 49. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa a II-a a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 49. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa a II-a a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=265&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-49-PROGRAMUL-DE-INSTRUIRI-I-SCHIMBURI-DE-EXPERIENA-A-SPECIALITILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE-MEMBRE-AMAC-Etapa-a-II-a-a-procesului-de-instruire-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-APAVITAL-SA-Iai-Romania-Faza-1-perioada-septembrie-noiembrie-2018/ ]]> 10.12.2018 12:32 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 49. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa a II-a a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 49. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa a II-a a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=264&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-49-PROGRAMUL-DE-INSTRUIRI-I-SCHIMBURI-DE-EXPERIENA-A-SPECIALITILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE-MEMBRE-AMAC-Etapa-a-II-a-a-procesului-de-instruire-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-APAVITAL-SA-Iai-Romania-Faza-1-perioada-septembrie-noiembrie-2018/ ]]> 10.12.2018 12:29 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 48. Cu privire la modificările în aplicarea legislației fiscale în anul 2018 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 48. Cu privire la modificările în aplicarea legislației fiscale în anul 2018 // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=263&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-48-Cu-privire-la-modificarile-in-aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2018/ ]]> 04.12.2018 09:12 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 48. Cu privire la modificările în aplicarea legislației fiscale în anul 2018 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 48. Cu privire la modificările în aplicarea legislației fiscale în anul 2018 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=262&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-48-Cu-privire-la-modificarile-in-aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2018/ ]]> 04.12.2018 09:11 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 47. Hotărîre ANRE R.M. nr. 286/2018 din 17.10.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate" <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 47. Hotărîre ANRE R.M. nr. 286/2018 din 17.10.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate" // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=261&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-47-Hotarire-ANRE-RM-nr-2862018-din-17102018-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-procedurile-de-prezentare-si-de-examinare-a-cererilor-titularilor-de-licente-privind-preturile-si-tarifele-reglementate/ ]]> 04.12.2018 08:33 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 47. Hotărîre ANRE R.M. nr. 286/2018 din 17.10.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate" <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 47. Hotărîre ANRE R.M. nr. 286/2018 din 17.10.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate" // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=260&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-47-Hotarire-ANRE-RM-nr-2862018-din-17102018-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-procedurile-de-prezentare-si-de-examinare-a-cererilor-titularilor-de-licente-privind-preturile-si-tarifele-reglementate/ ]]> 04.12.2018 08:31 Studiile de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” 2018-2019 <![CDATA[Studiile de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” 2018-2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=259&t=/PRESA/Noutati/Studiile-de-recalificare-profesionala-Exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-2018-2019/ Direcția Executivă a Asociației Moldova Apă-Canal (AMAC), cu suportul partenerilor de dezvoltare Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)”, în cadrul “Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și de Canalizare, pentru membrii AMAC” organizează studii de recalificare profesională, în baza studiilor superioare altele decît cele tehnice pentru sesiunea de admitere 2018/2019 la specializarea “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” / specialitatea 0732.3 „Alimentări cu apă, Canalizări”.]]> 30.11.2018 18:21 Schimbul de experiență în domeniul Investițiilor la Centrul de Instruire din cadrul SC ApaVital, orașul Iași, România (26-28 noiembrie 2018) <![CDATA[Schimbul de experiență în domeniul Investițiilor la Centrul de Instruire din cadrul SC ApaVital, orașul Iași, România (26-28 noiembrie 2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=258&t=/PRESA/Noutati/Schimbul-de-experienta-in-domeniul-Investitiilor-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-ApaVital-oraul-Iai-Romania-26-28-noiembrie-2018/ În perioada 26 - 28 noiembrie 2018, la Centrul de Instruire, din cadrul operatorului SC ApaVital SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul Relații cu Clienții, la care au participat 51 persoane, directorii de întreprinderi, inginerii șefi, șefii secției tehnice, specialiștii responsabili de sectorul investițiilor, din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 30.11.2018 18:08 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 46. TICHETELE DE MASĂ. (Actele legislative și normative ale R.M. situația pe data de 30.11.2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 46. TICHETELE DE MASĂ. (Actele legislative și normative ale R.M. situația pe data de 30.11.2018) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=257&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-46-TICHETELE-DE-MASA-Actele-legislative-i-normative-ale-RM-situatia-pe-data-de-30112018/ ]]> 30.11.2018 18:02 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 46. TICHETELE DE MASĂ. (Actele legislative și normative ale R.M. situația pe data de 30.11.2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 46. TICHETELE DE MASĂ. (Actele legislative și normative ale R.M. situația pe data de 30.11.2018) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=256&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-46-TICHETELE-DE-MASA-Actele-legislative-i-normative-ale-RM-situatia-pe-data-de-30112018/ ]]> 30.11.2018 17:59 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 45. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 45. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=255&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-45/ LEGE R.M. nr. 131 din 03.07.2015 "PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE*" (situația pe data 16.11.2018)]]> 22.11.2018 14:47