<![CDATA[ ]]> http://www.amac.md/ 17.08.2018 ro http://www.amac.md/ Copyright (c) 2018 http://www.amac.md/BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 40. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 40. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=187&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-40/ CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr.17 din 31 iulie 2018 (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 295–308 (6690–6703) din 10 august 2018)]]> 13.08.2018 19:29 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 40. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 40. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=186&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-40/ CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr.17 din 31 iulie 2018 (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 295–308 (6690–6703) din 10 august 2018)]]> 13.08.2018 19:27 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 38. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 38. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=184&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-38/ CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 16 din 25.05.2018 (nivel naţional) "Сu privire la modelul Contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări și la modelul Actului de recepționare a lucrării." (Publicat : 15.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 195-209 art Nr:972)]]> 23.07.2018 14:26 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 39. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 39. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=185&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-39/ Ordin ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al R.M. "Cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 8-08:2018 „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică”]]> 23.07.2018 14:26 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 38. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 38. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=182&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-38/ CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 16 din 25.05.2018 (nivel naţional) "Сu privire la modelul Contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări și la modelul Actului de recepționare a lucrării." (Publicat : 15.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 195-209 art Nr:972)]]> 23.07.2018 14:25 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 39. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 39. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=183&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-39/ Ordin ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al R.M. "Cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 8-08:2018 „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică”]]> 23.07.2018 14:25 REGULAMENTUL privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) <![CDATA[REGULAMENTUL privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=181&t=/PRESA/Noutati/REGULAMENTUL-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-editia-a-doua/ ]]> 23.07.2018 14:21 Indicatorii financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare — membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" anul 2017 <![CDATA[Indicatorii financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare — membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" anul 2017 // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=179&t=/PRESA/Noutati/Indicatorii-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2017/ ]]> 23.07.2018 14:14 Ședința Comitetului de Supraveghere a Proiectului SDC/ADA”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (19 iunie 2018) <![CDATA[Ședința Comitetului de Supraveghere a Proiectului SDC/ADA”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (19 iunie 2018) // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=178&t=/PRESA/Noutati/edinta-Comitetului-de-Supraveghere-a-Proiectului-SDCADAConsolidarea-cadrului-institutional-in-sectorul-alimentarii-cu-apa-i-sanitatie-din-Republica-Moldova-19-iunie-2018/ ]]> 23.07.2018 14:09 Cea de-a 4-a ședință a Comitetului Coordonator al Dialogului național privind politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă (DNP) în Republica Moldova <![CDATA[Cea de-a 4-a ședință a Comitetului Coordonator al Dialogului național privind politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă (DNP) în Republica Moldova // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=177&t=/PRESA/Noutati/Cea-de-a-4-a-edinta-a-Comitetului-Coordonator-al-Dialogului-national-privind-politica-in-domeniul-gestionarii-integrate-a-resurselor-de-apa-DNP-in-Republica-Moldova/ ]]> 23.07.2018 14:00 Legi și Acte Normative principale privind ramura alimentare cu apă și canalizare, situația pe data 01.06.2018 <![CDATA[Legi și Acte Normative principale privind ramura alimentare cu apă și canalizare, situația pe data 01.06.2018 // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=168&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Legi-i-Acte-Normative-principale-privind-ramura-alimentare-cu-apa-i-canalizare-situatia-pe-data-01062018/
]]>
01.06.2018 10:11
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 37. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 37. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=167&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-37/ Regulamentul privind principiile de bază în proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităților mici cu un consum sub 200 m3/zi.]]> 23.05.2018 10:05 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 36. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 36. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=166&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-36/ LEGE R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (actualizarea la data 16.03.2018).]]> 23.05.2018 10:03 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 35. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 35. // Documente elaborate]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=165&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-35/ Hotărîre Guvernului R.M. nr. 163 din 23 februarie 2018 "Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului" (Privind Inspectoratul de Stat al Muncii).]]> 23.05.2018 10:02 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 37. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 37. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=164&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-37/ Regulamentul privind principiile de bază în proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităților mici cu un consum sub 200 m3/zi.]]> 21.05.2018 15:41 World's leading trade fair for water, sewage, wast and raw materials management <![CDATA[World's leading trade fair for water, sewage, wast and raw materials management // Expoziții]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=59&t=/EXPOZIII/Expozitii/Worlds-leading-trade-fair-for-water-sewage-wast-and-raw-materials-management/ ]]> 14.05.2018 01:44 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 36. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 36. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=162&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-36/ LEGE R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (actualizarea la data 16.03.2018).]]> 27.04.2018 10:47 Cu prilejul zilei profesionale, Ziua lucrătorului din gospodăria de locuințe și deservire comunală, Asociația Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova și Consiliul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din sfera deservirii Sociale și Producerii de mărfuri “Sindindcomservice” are doesebita plăcere și marea responsabilitate de a vă adresa cuvinte de mulțumire și mesaj de felicitare pentru activitatea atât de necesară cetățeanului în viața de zi cu zi. <![CDATA[Cu prilejul zilei profesionale, Ziua lucrătorului din gospodăria de locuințe și deservire comunală, Asociația Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova și Consiliul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din sfera deservirii Sociale și Producerii de mărfuri “Sindindcomservice” are doesebita plăcere și marea responsabilitate de a vă adresa cuvinte de mulțumire și mesaj de felicitare pentru activitatea atât de necesară cetățeanului în viața de zi cu zi. // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=161&t=/PRESA/Noutati/Cu-prilejul-zilei-profesionale-Ziua-lucratorului-din-gospodaria-de-locuinte-i-deservire-comunala-Asociatia-Patronala-a-Serviciilor-Publice-din-Republica-Moldova-i-Consiliul-Federatiei-Sindicatelor-Lucratorilor-din-sfera-deservirii-Sociale-i-Producerii-de-marfuri-Sindindcomservice-are-doesebita-placere-i-marea-responsabilitate-de-a-va-adresa-cuvinte-de-multumire-i-mesaj-de-felicitare-pentru-activitatea-atat-de-necesara-cetateanului-in-viata-de-zi-cu-zi/ ]]> 20.04.2018 10:41 La data de 22 aprilie, marcăm Ziua profesională a lucratorului din gospodaria comunală. <![CDATA[La data de 22 aprilie, marcăm Ziua profesională a lucratorului din gospodaria comunală. // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=160&t=/PRESA/Noutati/La-data-de-22-aprilie-marcam-Ziua-profesionala-a-lucratorului-din-gospodaria-comunala/ Cu acest prilej, Direcția Executivă a Asociației Moldova Apă-Canal adresează tuturor angajaţilor din domeniul serviciilor de gospodărie comunală cuvinte de mulţumire şi profundă recunoștință pentru activitatea ce o realizează zi de zi. Instituirea acestei sărbători este o confirmare a rolului angajaților ]]> 19.04.2018 12:41 Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)”. <![CDATA[Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)”. // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=158&t=/PRESA/Noutati/Proiectul-SDC-ADA-Consolidarea-cadrului-institutional-in-sectorul-alimentarii-cu-apa-i-sanitatie-din-Republica-Moldova-faza-01/ ]]> 19.03.2018 15:18 Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării. <![CDATA[Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării. // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=157&t=/PRESA/Noutati/Programului-National-de-Cretere-a-Capacitatilor-Operatorilor-din-domeniul-Aprovizionarii-cu-Apa-i-Canalizarii/ ]]> 19.03.2018 15:12 Necrolog Zagaevschi Vasile <![CDATA[Necrolog Zagaevschi Vasile // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=156&t=/PRESA/Noutati/Necrolog-Zagaevschi-Vasile/ Zagaevschi Vasile Ion În dimineața zilei de 17 martie, s-a stins din viață ex-directorul S.A. Apă Canal Cahul. Domnul Vasile Zagaevschi s-a născut la 25 octombrie 1948.  Regretatul Vasile Zagaevschi a început activitatea sa la întreprindere la 10.11.1976, activând mai bine de 30 ]]> 19.03.2018 12:02 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 35. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 35. // Buletin informativ AMAC]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=154&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-35/ Hotărîre Guvernului R.M. nr. 163 din 23 februarie 2018 "Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului" (Privind Inspectoratul de Stat al Muncii).]]> 05.03.2018 16:14 Istanbul Water Expo 2018 <![CDATA[Istanbul Water Expo 2018 // Expoziții]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=53&id=61&t=/EXPOZIII/Expozitii/Istanbul-Water-Expo-2018/ ]]> 01.03.2018 01:49 Atelierul regional privind Contractele Bazate pe Performanță (CBP) pentru reducerea apei neaducătoare de venit (NRW), 12-13 februarie 2018, București, România <![CDATA[Atelierul regional privind Contractele Bazate pe Performanță (CBP) pentru reducerea apei neaducătoare de venit (NRW), 12-13 februarie 2018, București, România // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=153&t=/PRESA/Noutati/Atelierul-regional-privind-Contractele-Bazate-pe-Performanta-CBP-pentru-reducerea-apei-neaducatoare-de-venit-NRW-12-13-februarie-2018-Bucureti-Romania/ ]]> 28.02.2018 10:14 În perioada 30-31-01 ianuarie/februarie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume directorii de întreprinderi, specialiștii responsabili în domeniul achizițiilor și juriștii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare. Grupul 3 (limba rusă). <![CDATA[În perioada 30-31-01 ianuarie/februarie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume directorii de întreprinderi, specialiștii responsabili în domeniul achizițiilor și juriștii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare. Grupul 3 (limba rusă). // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=151&t=/PRESA/Noutati/In-perioada-30-31-01-ianuariefebruarie-2018-in-cadrul-Programului-National-de-Cretere-a-Capacitatilor-Operatorilor-din-domeniul-Aprovizionarii-cu-Apa-i-Canalizarii-specialitii-din-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-i-anume-directorii-de-intreprinderi-specialitii-responsabili-in-domeniul-achizitiilor-i-juritii-au-participat-la-cursul-de-instruire-cu-genericul-Procedurile-de-achizitie-a-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-utilizate-in-activitatea-titularilor-de-licente-din-sectorul-apa-i-canalizare-Grupul-3-limba-rusa/ ]]> 02.02.2018 15:36 În perioada 30-31-01 ianuarie/februarie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume directorii de întreprinderi, specialiștii responsabili în domeniul achizițiilor și juriștii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare. Grupul 3 (limba rusă). <![CDATA[În perioada 30-31-01 ianuarie/februarie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume directorii de întreprinderi, specialiștii responsabili în domeniul achizițiilor și juriștii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare. Grupul 3 (limba rusă). // INSTRUIRI]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=150&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/In-perioada-30-31-01-ianuariefebruarie-2018-in-cadrul-Programului-National-de-Cretere-a-Capacitatilor-Operatorilor-din-domeniul-Aprovizionarii-cu-Apa-i-Canalizarii-specialitii-din-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-i-anume-directorii-de-intreprinderi-specialitii-responsabili-in-domeniul-achizitiilor-i-juritii-au-participat-la-cursul-de-instruire-cu-genericul-Procedurile-de-achizitie-a-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-utilizate-in-activitatea-titularilor-de-licente-din-sectorul-apa-i-canalizare-Grupul-3-limba-rusa/ ]]> 02.02.2018 15:28 Instruirea personalului din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC, în cadrul modulelor de instruire organizate de către Asociația Moldova Apă-Canal (AMAC) în colaborare cu Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării (IFCAAC), cu suportul financiar al Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), în perioada anilor 2015-2017. <![CDATA[Instruirea personalului din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC, în cadrul modulelor de instruire organizate de către Asociația Moldova Apă-Canal (AMAC) în colaborare cu Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării (IFCAAC), cu suportul financiar al Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), în perioada anilor 2015-2017. // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=149&t=/PRESA/Noutati/Instruirea-personalului-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-AMAC-in-cadrul-modulelor-de-instruire-organizate-de-catre-Asociatia-Moldova-Apa-Canal-AMAC-in-colaborare-cu-Institutul-de-Formare-Continua-in-domeniul-Alimentarii-cu-Apa-i-Canalizarii-IFCAAC-cu-suportul-financiar-al-Proiectului-Modernizarea-Serviciilor-Publice-Locale-MSPL-implementat-de-Agentia-de-Cooperare-Internationala-a-Germaniei-Deutsche-Gesellschaft-fur-Internationale-ZusammenarbeitGIZ-in-perioada-anilor-2015-2017/ 29.01.2018 09:44 În perioada 23-25 ianuarie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume directorii de întreprinderi, specialiștii responsabili în domeniul achizițiilor și juriștii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare. Grupul 2 (limba română). <![CDATA[În perioada 23-25 ianuarie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume directorii de întreprinderi, specialiștii responsabili în domeniul achizițiilor și juriștii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare. Grupul 2 (limba română). // Noutăţi]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=148&t=/PRESA/Noutati/In-perioada-23-25-ianuarie-2018-in-cadrul-Programului-National-de-Cretere-a-Capacitatilor-Operatorilor-din-domeniul-Aprovizionarii-cu-Apa-i-Canalizarii-specialitii-din-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-i-anume-directorii-de-intreprinderi-specialitii-responsabili-in-domeniul-achizitiilor-i-juritii-au-participat-la-cursul-de-instruire-cu-genericul-Procedurile-de-achizitie-a-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-utilizate-in-activitatea-titularilor-de-licente-din-sectorul-apa-i-canalizare-Grupul-2-limba-romana/ În perioada 23-25 ianuarie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume directorii de întreprinderi, specialiștii responsabili în domeniul achizițiilor și juriștii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare. Grupul 2 (limba română). Detalii...]]> 29.01.2018 08:35 În perioada 23-25 ianuarie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume directorii de întreprinderi, specialiștii responsabili în domeniul achizițiilor și juriștii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare. Grupul 2 (limba română). <![CDATA[În perioada 23-25 ianuarie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume directorii de întreprinderi, specialiștii responsabili în domeniul achizițiilor și juriștii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare. Grupul 2 (limba română). // INSTRUIRI]]> http://www.amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=147&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/In-perioada-23-25-ianuarie-2018-in-cadrul-Programului-National-de-Cretere-a-Capacitatilor-Operatorilor-din-domeniul-Aprovizionarii-cu-Apa-i-Canalizarii-specialitii-din-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-i-anume-directorii-de-intreprinderi-specialitii-responsabili-in-domeniul-achizitiilor-i-juritii-au-participat-la-cursul-de-instruire-cu-genericul-Procedurile-de-achizitie-a-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-utilizate-in-activitatea-titularilor-de-licente-din-sectorul-apa-i-canalizare-Grupul-2-limba-romana/ ]]> 29.01.2018 08:27