<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 05.12.2019 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2019 http://amac.md/BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №68. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.356 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare " <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №68. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.356 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare " // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=382&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-68-Hotarirea-ANRE-RM-Nr356-din-27092019-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadru-cu-privire-la-indicatorii-de-performanta-ai-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 05.12.2019 15:32 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №68. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.356 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare " <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №68. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.356 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare " // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=381&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-68-Hotarirea-ANRE-RM-Nr356-din-27092019-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadru-cu-privire-la-indicatorii-de-performanta-ai-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 05.12.2019 15:29 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №67. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.355 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare" <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №67. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.355 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare" // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=380&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-67-Hotarirea-ANRE-RM-Nr355-din-27092019-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadru-de-organizare-i-functionare-a-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 04.12.2019 19:03 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №67. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.355 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare" <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №67. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.355 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare" // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=379&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-67-Hotarirea-ANRE-RM-Nr355-din-27092019-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadru-de-organizare-i-functionare-a-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 04.12.2019 19:00 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №66. Hotărîrea Guvernului R.M. Nr. HG 506/2019 din 2019-11-01 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №66. Hotărîrea Guvernului R.M. Nr. HG 506/2019 din 2019-11-01 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=378&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-66-Hotarirea-Guvernului-RM-Nr-HG-5062019-din-2019-11-01-pentru-aprobarea-Procedurii-cadru-privind-organizarea-derularea-si-atribuirea-contractelor-de-delegare-a-gestiunii-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare/ ]]> 26.11.2019 09:03 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №66. Hotărîrea Guvernului R.M. Nr. HG 506/2019 din 2019-11-01 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №66. Hotărîrea Guvernului R.M. Nr. HG 506/2019 din 2019-11-01 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=376&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-66-Hotarirea-Guvernului-RM-Nr-HG-5062019-din-2019-11-01-pentru-aprobarea-Procedurii-cadru-privind-organizarea-derularea-si-atribuirea-contractelor-de-delegare-a-gestiunii-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare/ ]]> 26.11.2019 09:00 Anunturi privind elaborarea de normative si standarde <![CDATA[Anunturi privind elaborarea de normative si standarde // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=375&t=/PRESA/Noutati/Anunturi-privind-elaborarea-de-normative-si-standarde/ 18.11.2019 13:34 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №65. Lege R.M. Nr. 246 din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală Hotărîre Guvernului R.M. Nr. 484 din 18-10-2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №65. Lege R.M. Nr. 246 din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală Hotărîre Guvernului R.M. Nr. 484 din 18-10-2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=374&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-65-Lege-RM-Nr-246-din-22-11-2017-cu-privire-la-intreprinderea-de-stat-si-intreprinderea-municipala-Hotarire-Guvernului-RM-Nr-484-din-18-10-2019-pentru-aprobarea-unor-acte-normative-privind-punerea-in-aplicare-a-Legii-nr2462017-cu-privire-la-intreprinderea-de-stat-i-intreprinderea-municipala/ ]]> 11.11.2019 09:48 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №65. Lege R.M. Nr. 246 din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală Hotărîre Guvernului R.M. Nr. 484 din 18-10-2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №65. Lege R.M. Nr. 246 din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală Hotărîre Guvernului R.M. Nr. 484 din 18-10-2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=373&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-65-Lege-RM-Nr-246-din-22-11-2017-cu-privire-la-intreprinderea-de-stat-si-intreprinderea-municipala-Hotarire-Guvernului-RM-Nr-484-din-18-10-2019-pentru-aprobarea-unor-acte-normative-privind-punerea-in-aplicare-a-Legii-nr2462017-cu-privire-la-intreprinderea-de-stat-i-intreprinderea-municipala/ ]]> 11.11.2019 09:46 CULEGERE "CORESPONDENȚA CONTURILOR CONTABILE CONFORM SNC" (PARTEA 1,2,3) <![CDATA[CULEGERE "CORESPONDENȚA CONTURILOR CONTABILE CONFORM SNC" (PARTEA 1,2,3) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=372&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/CULEGERE-CORESPONDENA-CONTURILOR-CONTABILE-CONFORM-SNC-PARTEA-123/ ]]> 30.10.2019 10:31 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №64. CORESPONDENȚA CONTURILOR CONTABILE CONFORM SNC (PARTEA 3) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №64. CORESPONDENȚA CONTURILOR CONTABILE CONFORM SNC (PARTEA 3) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=371&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-64-CORESPONDENA-CONTURILOR-CONTABILE-CONFORM-SNC-PARTEA-3/ ]]> 28.10.2019 11:25 Culegere de documente cu privire la modul de "Transmitere a bunurilor proprietate publică în gestionarea întreprinderilor de stat / municipale și alte entități" <![CDATA[Culegere de documente cu privire la modul de "Transmitere a bunurilor proprietate publică în gestionarea întreprinderilor de stat / municipale și alte entități" // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=370&t=/PRESA/Noutati/Culegere-de-documente-cu-privire-la-modul-de-Transmitere-a-bunurilor-proprietate-publica-in-gestionarea-intreprinderilor-de-stat-municipale-i-alte-entitati/ ]]> 22.10.2019 10:44 Culegere de documente cu privire la modul de "Transmitere a bunurilor proprietate publică în gestionarea întreprinderilor de stat / municipale și alte entități" <![CDATA[Culegere de documente cu privire la modul de "Transmitere a bunurilor proprietate publică în gestionarea întreprinderilor de stat / municipale și alte entități" // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=369&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Culegere-de-documente-cu-privire-la-modul-de-Transmitere-a-bunurilor-proprietate-publica-in-gestionarea-intreprinderilor-de-stat-municipale-i-alte-entitati/ ]]> 22.10.2019 10:42 Watch the Budapest Water Summit Livestream! <![CDATA[Watch the Budapest Water Summit Livestream! // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=368&t=/PRESA/Noutati/Watch-the-Budapest-Water-Summit-Livestream/ 21.10.2019 11:24 Международная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», посвященная 145-летнему юбилею УП «Минскводоканал» 13-14 февраля 2019 года <![CDATA[Международная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», посвященная 145-летнему юбилею УП «Минскводоканал» 13-14 февраля 2019 года // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=367&t=/PRESA/Noutati/mejdunarodnaea-konferentiea-covremennie-tendentii-v-razvitii-vodocnabjeniea-i-vodootvedeniea-pocveasennaea-145-letnemu-iubileiu-up-minckvodokanal13-14-fevralea-2019-goda/   Международная конференция«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»,посвященная 145-летнему юбилеюУП «Минскводоканал» 13-14 февраля 2019 года  ]]> 13.10.2019 19:35 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №63. Culegerea modificărilor în domeniul evidenței contabilă, elaborate de către Minisrerul Finanțelor R.M., întră în vigoare pe data 01.01.2020 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №63. Culegerea modificărilor în domeniul evidenței contabilă, elaborate de către Minisrerul Finanțelor R.M., întră în vigoare pe data 01.01.2020 // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=366&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-63-Culegerea-modificarilor-in-domeniul-evidentei-contabila-elaborate-de-catre-Minisrerul-Finantelor-RM-intra-in-vigoare-pe-data-01012020/ ]]> 09.10.2019 09:41 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №63. Culegerea modificărilor în domeniul evidenței contabilă, elaborate de către Minisrerul Finanțelor R.M., întră în vigoare pe data 01.01.2020 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №63. Culegerea modificărilor în domeniul evidenței contabilă, elaborate de către Minisrerul Finanțelor R.M., întră în vigoare pe data 01.01.2020 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=365&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-63-Culegerea-modificarilor-in-domeniul-evidentei-contabila-elaborate-de-catre-Minisrerul-Finantelor-RM-intra-in-vigoare-pe-data-01012020/ ]]> 09.10.2019 09:39 Презентации Всероссийского водного конгресса 2019 <![CDATA[Презентации Всероссийского водного конгресса 2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=364&t=/PRESA/Noutati/prezentatii-vcerocciickogo-vodnogo-kongrecca-2019/ 07.10.2019 08:41 XII Межрегиональная Конференция водоканалов России «Отрасль водоснабжения и водоотведения в национальных проектах: технологические решения и законодательные перспективы», 17-20 сентября 2019 года, Севастополь <![CDATA[XII Межрегиональная Конференция водоканалов России «Отрасль водоснабжения и водоотведения в национальных проектах: технологические решения и законодательные перспективы», 17-20 сентября 2019 года, Севастополь // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=363&t=/PRESA/Noutati/XII-mejregionalinaea-konferentiea-vodokanalov-roccii-otracli-vodocnabjeniea-i-vodootvedeniea-v-nationalinih-proektah-tehnologiceckie-reseniea-i-zakonodatelinie-percpektivi-17-20-centeabrea-2019-goda-cevactopoli/ 04.10.2019 10:47 Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est București – Palatul Parlamentului <![CDATA[Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est București – Palatul Parlamentului // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=362&t=/PRESA/Noutati/Forumul-Regional-al-Apei-Dunare-Europa-de-Est-Bucureti-Palatul-Parlamentului/ În perioada 22-24 septembrie 2019, delagația din Republica Moldova (46 persoane: directori de întreprinderi de alimenatre cu apă și de canalizare, ingineri șefi, primari, reprezentanți AMAC) au participat la Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est, organizat de către Asociația Română a Apei, care sa desfășurat la Palatul Parlamentului din București.]]> 27.09.2019 10:46 17 septembrie 2019 Conferința Națională în sectorul alimentării cu apă și de canalizare "Proiecte ​de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate". <![CDATA[17 septembrie 2019 Conferința Națională în sectorul alimentării cu apă și de canalizare "Proiecte ​de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate". // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=361&t=/PRESA/Noutati/17-septembrie-2019Conferinta-Nationalain-sectorul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare-Proiectede-dezvoltare-a-infrastructurii-de-apa-i-canalizare-Experienta-obtinuta-i-lectii-invatate/   La 17 septembrie 2019, la Chișinău a avut loc Conferința Națională „Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate”. Evenimentul a fost organizat de Asociația „Moldova Apa-Canal” cu suportul proiectului GIZ Moldova „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” și cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare SDC.Astfel, peste 120 de participanți printre care reprezentanți ai întreprinderilor din sector, reprezentanți ai administrațiilor publice locale și centrale, specialiști naționali și experți internaționali ]]> 23.09.2019 08:36 Culegere de Buletine Informativ-educaționale elaborate de către Direcția Executivă AMAC în anii 2016-2019 <![CDATA[Culegere de Buletine Informativ-educaționale elaborate de către Direcția Executivă AMAC în anii 2016-2019 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=360&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/Culegere-de-Buletine-Informativ-educationale-elaborate-de-catre-Directia-Executiva-AMAC-in-anii-2016-2019/ ]]> 06.09.2019 21:15 Culegere de Buletine Informativ-educaționale elaborate de către Direcția Executivă AMAC în anii 2016-2019 <![CDATA[Culegere de Buletine Informativ-educaționale elaborate de către Direcția Executivă AMAC în anii 2016-2019 // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=359&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Culegere-de-Buletine-Informativ-educationale-elaborate-de-catre-Directia-Executiva-AMAC-in-anii-2016-2019/ ]]> 06.09.2019 21:13 Culegerea Indicatorilor financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" în anul 2001-2018 <![CDATA[Culegerea Indicatorilor financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" în anul 2001-2018 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=358&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/Culegerea-Indicatorilor-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-in-anul-2001-2018/ ]]> 02.09.2019 10:44 Culegerea Indicatorilor financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" în anul 2001-2018 <![CDATA[Culegerea Indicatorilor financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" în anul 2001-2018 // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=357&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Culegerea-Indicatorilor-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-in-anul-2001-2018/ ]]> 02.09.2019 10:30 Conferința Națională "Proiecte ​de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate" 17 septembrie 2019 <![CDATA[Conferința Națională "Proiecte ​de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate" 17 septembrie 2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=356&t=/PRESA/Noutati/Conferinta-NationalaProiectede-dezvoltare-a-infrastructurii-de-apa-i-canalizare-Experienta-obtinuta-i-lectii-invatate-17-septembrie-2019/ ]]> 27.08.2019 13:37 GHIDUL CONSUMATORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ <![CDATA[GHIDUL CONSUMATORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=355&t=/PRESA/Noutati/GHIDUL-CONSUMATORULUI-DE-ENERGIE-ELECTRICA/ ]]> 24.07.2019 13:41 GHIDUL CONSUMATORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ <![CDATA[GHIDUL CONSUMATORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=354&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/GHIDUL-CONSUMATORULUI-DE-ENERGIE-ELECTRICA/ ]]> 24.07.2019 13:40 HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 168/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 169/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice <![CDATA[HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 168/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 169/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=353&t=/PRESA/Noutati/HOTARARE-ANRE-RM-nr-1682019-din-31052019-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-racordarea-la-retelele-electrice-si-prestarea-serviciilor-de-transport-si-de-distributie-a-energiei-electriceHOTARARE-ANRE-RM-nr-1692019-din-31052019-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-furnizarea-energiei-electrice/ ]]> 23.07.2019 16:43 LEGEA R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) <![CDATA[LEGEA R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=352&t=/PRESA/Noutati/LEGEA-RM-Nr-303-din-13122013-Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-modificata-prin-Legea-RM-nr322-din-30112018/ ]]> 23.07.2019 16:42