prima pagina

Институт непрерывного повышения квалификации в области водоснабжения и канализации для членов Ассоциации «Moldova Apa – Canal»Повышение квалификации бухгалтеров и экономистов предприятий членов ассоциации "Moldova Apă-Canal"Делегация из Республики Молдова, с визитом в Баварию, Германия: „Инновационные технологии с пониженным воздействием на окружающую среду коммунальной инфраструктуры“ в Румынии и Республике Молдова29 мая 2014 был проведен семинар на тему: "Переход к новым национальным стандартам бухгалтерского учета. Содержание и их применение"

Более подробноManualul național al operatorilor de apă și canalizare

Mai amănunţitПодписание контракта гранта: "ТРИ МОДУЛЯ на обучение специалистов финансово-экономических служб предприятий-членов АМАС

Более подробноВ период 13 по 15 октября 2014 будет проведен семинар Директива Совета Европейского Союза 98/83/CE от 3 ноября 1998 г. о качестве воды, предназначенной для потребления людьми и Директива Совета Европейских Сообществ 91/271/CEE от 21 мая 1991 г. об очистке городских сточных вод

Более подробноВ период с 28 октября по 30 октября 2014 состоялся семинар Meeting of Water Utility Associations in the Danube Region

Более подробноPe data 03-04 noiembrie 2014 va avea loc vizita de studiu privind executarea Protocolului privind apa și sănătatea în RM pentru consolidarea capacităților institutăționale ale operatorilor Apă-Canal și asociațiilor utilizatorilor de apă în Iași, România APAVITAL

Mai amănunţitВ период с 16 февраля по 18 февраля 2015 состоялся семинар: "Meeting of Water Utility Associations in the Danube Region" в Албании

Более подробно25 февраля 2015 году, в зале заседания А.О. "Apă-Canal Chișinău", подписан Меморандум о сотрудничестве между Немецким агентством по международному сотрудничеству (GIZ) и Ассоциацией ”Moldova Apă – Canal”, об оказании помощи для институционального развития Ассоциации ”Moldova Apă – Canal” и развития навыков, необходимых для операторов услуг водоснабжения и канализации

Более подробноВ период с 9 марта по 10 марта 2015 состоялся семинар на тему: "Бизнес-планирование для предприятий по водоснабжению - сессия 1 Дунайская Водная Программа-повышение коммерческой эффективности"

Более подробноВ период с 2 апреля по 3 апреля 2015 состялся семинар на тему: "Бизнес-планирование для предприятий по водоснабжению - сессия 2. Дунайская Водная Программа-повышение коммерческой эффективности"

Более подробноВ период с 21 апреля по 22 апреля 2015 состоится семинар на тему: "Бизнес-планирование для предприятий по водоснабжению - сессия 3. Дунайская Водная Программа-повышение коммерческой эффективности"

Более подробноВ период с 7 мая по 8 мая 2015 состоялся семинар ”Инновационные решения сооружений водоснабжения, канализации и инфраструктуры”

Более подробноВ период с 06 по 08 мая состоялась конференция на тему: ”WATER SERVICES: THE STATE OF THE SECTOR 2015. DANUBE WATER CONFERENCE”

Более подробноPe data de 15-19 iunie a avut loc Vizita de studiu a operatorilor de servicii AAC în România la Forumul Regional al Apelor Dunării în Europa de Est și Conferința Regională IWA Managementul Pierderilor de Apă 2015 și expoziția internațională EXPOAPA 2015

Более подробноВ период с 30 июня по 02 июля прошла защита дипломов первой и второй группы с высшим техническим образованием

Более подробно4-6 августа состоялся семинар на тему: "Conformarea operatorilor de apă la legislația de mediu - lecții învățate din experiența României privind tratarea apei potabile și epurarea apelor uzate"

Более подробноProgramul Național AMAC de Creștere a Capacităților personalului din domeniu Aprovizionării cu Apă și Canalizare

Более подробно15-16 сентября состоялся семинар: "Модуль 1. Менеджмент клиентской базы", румынская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно17-18 сентября состоялся семинар: "Модуль 1. Менеджмент клиентской базы", русская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно18 сентября состоялось вручение дипломов студентам второго этапа обучения (2014-2015)

Более подробно1-2 октября состоялся семинар: "Модуль 4. Качество воды и очистка сточных вод", румынская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно12-15 октября состоялся семинар: "Модуль 3. Финансовый менеджмент. Определение, утверждение и внедрение тарифов на предоставление услуг водоснабжения и канализации", румынская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно19-22 октября состоялся семинар: "Модуль 3. Финансовый менеджмент. Определение, утверждение и внедрение тарифов на предоставление услуг водоснабжения и канализации", русская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно19-21 октября состоялся семинар: "Модуль 2. Управление сетями водоснабжения и канализации", румынская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно21-23 октября состоялся семинар: ”Îmbunătățirea eficienței comerciale - Evaluarea riscurilor pentru sistemele de aprovizionare cu apă potabilă şi dezvoltarea Planurilor de Siguranţă a Apei”

Более подробно03-05 ноября состоялся семинар: ”Îmbunătățirea eficienței comerciale - Experiența României în regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, în condițiile modernizării acestora în zonele urbane și rurale. Direcții și variante de implementare în RM”

Более подробно16-18 ноября состоялся семинар: "Модуль 2. Управление сетями водоснабжения и канализации", русская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно19-20 ноября состоялся V-й Национальный Симпозиум: ”Эффективное Развитие и эксплуатация систем водоснабжения и канализации”. DEESAC – 2015.

Более подробно24-25 ноября состоялся семинар: "Модуль 5. Стратегическое планирование. Показатели качества предоставляемых услуг", румынская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно26-27 ноября состоялся семинар: "Модуль 5. Стратегическое планирование. Показатели качества предоставляемых услуг", русская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно2-4 декабря состоялся семинар: "Модуль 6. Управление инвестиционными проектами", румынская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно7-9 декабря состоялся семинар: "Модуль 6. Управление инвестиционными проектами", русская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно10-11 декабря состоялся семинар: "Модуль 4. Качество воды и очистка сточных вод", русская группа. Национальная программа повышения квалификации специалистов предприятий Водоснабжения и Канализации

Более подробно