1. Agenda Sedintei 16.03.2017

2. Foto

3. Modernizarea Serviciilor Publice Locale Ón Republica Moldova

4. Metodologia procesului de instruire si Planul de actiuni al IFCAAC, privind formarea continua

LOGO AMAC