<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 24.02.2024 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2024 http://amac.md/Сursului „Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2022 de căde către întreprinderile gospodăriei de alimentare cu apă şi de canalizare. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2023” <![CDATA[Сursului „Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2022 de căde către întreprinderile gospodăriei de alimentare cu apă şi de canalizare. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2023” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=715&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/cursului-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2022-de-cade-catre-intreprinderile-gospodariei-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2023/ 07.02.2023 09:40 Start lucrărilor pentru demararea Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă şi sanitaţie în Moldova” <![CDATA[Start lucrărilor pentru demararea Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă şi sanitaţie în Moldova” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=711&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Start-lucrarilor-pentru-demararea-Proiectului-Securitatea-aprovizionarii-cu-apa-si-sanitatie-in-Moldova/ ]]> 09.01.2023 10:54 Сursului „Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2022 de căde către întreprinderile gospodăriei de alimentare cu apă şi de canalizare. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2023” <![CDATA[Сursului „Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2022 de căde către întreprinderile gospodăriei de alimentare cu apă şi de canalizare. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2023” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=710&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/cursului-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2022-de-cade-catre-intreprinderile-gospodariei-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2023/ ]]> 09.01.2023 10:53 Modul de instruire 02: Servicii de alimentare cu apă şi de canalizare (relații cu clienții) <![CDATA[Modul de instruire 02: Servicii de alimentare cu apă şi de canalizare (relații cu clienții) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=698&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Modul-de-instruire-02-Servicii-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-relatii-cu-clientii/ ]]> 19.05.2022 11:51 Семинар по продукции австрийской компании Hawle, мирового лидера по производству арматуры для систем водоснабжения и водоотведения <![CDATA[Семинар по продукции австрийской компании Hawle, мирового лидера по производству арматуры для систем водоснабжения и водоотведения // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=682&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/ceminar-po-produktii-avctriickoi-kompanii-Hawle-mirovogo-lidera-po-proizvodctvu-armaturi-dlea-cictem-vodocnabjeniea-i-vodootvedeniea/ 21 сентября в 10:00 состоялся семинар по продукции австрийской компании Hawle, мирового лидера по производству арматуры для систем водоснабжения и водоотведения. Семинар прошел 21.09.2021г в S.A. "Apa-Canal Chisinau]]> 24.09.2021 08:27 Webinar: Acte legislative şi normative în domeniul alimentării cu apă şi de canalizare / Законодательная база и нормативные акты в области водоснабжения и канализации 5 – 8 octombrie 2021 <![CDATA[Webinar: Acte legislative şi normative în domeniul alimentării cu apă şi de canalizare / Законодательная база и нормативные акты в области водоснабжения и канализации 5 – 8 octombrie 2021 // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=679&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Acte-legislative-si-normative-in-domeniul-alimentarii-cu-apa-si-de-canalizare-zakonodatelinaea-baza-i-normativnie-akti-v-oblacti-vodocnabjeniea-i-kanalizatii-5-8-octombrie-2021/ ]]> 13.09.2021 08:57 Dezvoltarea capacităților - calea spre durabilitatea operațiunilor de AAC în Moldova <![CDATA[Dezvoltarea capacităților - calea spre durabilitatea operațiunilor de AAC în Moldova // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=677&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Dezvoltarea-capacitatilor-calea-spre-durabilitatea-operatiunilor-de-AAC-in-Moldova/ În timpul perioadei sale de implementare, proiectul GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale” a sprijinit operatorii de alimentare cu apă și de canalizare (AAC) pentru a spori performanța acestora și pentru a-i ajuta să atingă un nivel sigur de durabilitate a operațiunilor sale. În multe cazuri, aceste măsuri de dezvoltare a capacităților s-au implementat împreună cu proiecte de investiții în infrastructură și cu achiziții de echipamente.]]> 13.08.2021 13:01 Вебинар CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII NIV II / Курс Охрана Труда 2-го уровня 06-10 сентября 2021г. <![CDATA[Вебинар CURSURI DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII MUNCII NIV II / Курс Охрана Труда 2-го уровня 06-10 сентября 2021г. // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=670&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/vebinar-CURSURI-DE-INSTRUIRE-IN-DOMENIUL-SECURITAII-I-SANATAII-MUNCII-NIV-II-kurc-ohrana-truda-2-go-urovnea-06-10-centeabrea-2021g/ ]]> 19.07.2021 13:35 Webinar: Controlul calităţii apei pentru consum uman (potabile) şi a apelor uzate deversate Data: 13 – 15 iulie 2021 <![CDATA[Webinar: Controlul calităţii apei pentru consum uman (potabile) şi a apelor uzate deversate Data: 13 – 15 iulie 2021 // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=667&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Controlul-calitatii-apei-pentru-consum-umanpotabile-si-a-apelor-uzate-deversate-Data-13-15-iulie-2021/ ]]> 14.06.2021 15:43 vebinarelor „Probleme și soluții privind practica / particularităţile aplicării corecte a legislației muncii”, organizate pentru membrii Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” (27 - 30 iulie 2021) <![CDATA[vebinarelor „Probleme și soluții privind practica / particularităţile aplicării corecte a legislației muncii”, organizate pentru membrii Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” (27 - 30 iulie 2021) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=661&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/vebinarelor-Probleme-i-solutii-privind-practica-particularitatileaplicarii-corecte-a-legislatiei-muncii-organizate-pentru-membrii-AsociatieiMoldova-Apa-Canal-27-30-iulie-2021/ ]]> 04.06.2021 08:44 vebinarelor „Achiziţiile sectoriale: modul de organizare şi de desfăşurare” organizate pentru membrii Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” (29 iunie - 02 iulie 2021) <![CDATA[vebinarelor „Achiziţiile sectoriale: modul de organizare şi de desfăşurare” organizate pentru membrii Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” (29 iunie - 02 iulie 2021) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=659&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/vebinarelor-Achizitiile-sectoriale-modul-de-organizare-si-dedesfasurare-organizate-pentru-membrii-AsociatieiMoldova-Apa-Canal-29-iunie-02-iulie-2021/   Webinare Video: 29.06.2021 ro partea 1 ro partea 2 ru 30.06.2021 ro partea 1 ro partea 2 ru partea 1 ru partea 2 ru partea 3 01.07.2021 ro partea 1 ro partea 2 ru partea 1 ru partea 2 02.07.2021 ro partea 1 ro partea 2 ru partea 1 ru partea 2  ]]> 04.06.2021 08:41 vebinarelor „Aspecte contabile și fiscale ale operaţiunilor cu mijloace fixe și ale altor operațiuni specifice” organizate pentru membrii Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” (14 - 18 iunie 2021) <![CDATA[vebinarelor „Aspecte contabile și fiscale ale operaţiunilor cu mijloace fixe și ale altor operațiuni specifice” organizate pentru membrii Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” (14 - 18 iunie 2021) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=658&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/vebinarelor-Aspecte-contabile-i-fiscale-ale-operatiunilorcu-mijloace-fixe-i-ale-altor-operatiuni-specificeorganizate-pentru-membrii-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal14-18-iunie-2021/ Webinare: 14.06.2021 ro ru partea 1 ru partea 2 15.06.2021 ro partea 1 ro partea 2 ru partea 1 ru partea 2 16.06.2021 ro ru partea 1 ru partea 2 17.06.2021 ro partea 1 ro partea 2 ru partea 1 ru partea 2 ru partea 3 18.06.2021 ro partea 1 ro partea 2 ru partea 1 ru partea 2  ]]> 04.06.2021 08:39 Natalia CIOBANU a susținut cu succes teza de doctor în științe inginerești | UTM <![CDATA[Natalia CIOBANU a susținut cu succes teza de doctor în științe inginerești | UTM // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=651&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Natalia-CIOBANU-a-sustinut-cu-succes-teza-de-doctor-in-tiinte-inginereti-UTM/   În data de 23 aprilie 2021, dna Natalia CIOBANU, lect. univ. în cadrul Departamentului Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului, Facultatea Urbanism și Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), a susținut cu succes teza de doctor în științe inginerești ,,Aplicarea sistemelor ]]> 26.04.2021 11:03 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=614&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:47 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=612&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:43 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=610&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:36 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=608&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:32 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=606&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:29 Orarul instruirii 01.02.2021 - 05.02.2021 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[Orarul instruirii 01.02.2021 - 05.02.2021 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=604&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Orarul-instruirii01022021-05022021WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ Orarul instruirii 01.02.2021 - 05.02.2021 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:23 Etapa a doua de susținere a proiectelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice <![CDATA[Etapa a doua de susținere a proiectelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=599&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Etapa-a-doua-de-sustinere-a-proiectelor-de-calificare-suplimentara-in-baza-studiilor-superioare-altele-decat-cele-tehnice/   Următorii 27 de cursanți ai specialității 0732.3 ”Alimentări cu apă, Canalizări” specializarea ”Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”  au susținut online proiectul de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice, în zilele de 22, 23 și 24 ianuarie 2021. O ultimă susținerea a proiectului de calificare va avea în timpul apropiat pentru cei 4 cursanți, care au lipsit din motiv de boală și probleme familiare. Studiile au fost organizate în cadrul  ”Institutului de Formare Continuă în ]]> 25.01.2021 22:33 Webinare tematice pentru specialiștii din sectorul alimentării cu apă și de canalizare (20 mai, 22-24 iulie, 20,21,23,27 octombrie, 03 noembrie 2020) (în format interactiv) <![CDATA[Webinare tematice pentru specialiștii din sectorul alimentării cu apă și de canalizare (20 mai, 22-24 iulie, 20,21,23,27 octombrie, 03 noembrie 2020) (în format interactiv) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=570&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinare-tematice-pentru-specialitii-din-sectorul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare-20-mai-22-24-iulie-20212327-octombrie-03-noembrie-2020in-format-interactiv/ ]]> 03.12.2020 13:35 Prima etapă de susținere a proiectelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice <![CDATA[Prima etapă de susținere a proiectelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=564&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Prima-etapa-de-sustinere-a-proiectelor-de-calificare-suplimentara-in-baza-studiilor-superioare-altele-decat-cele-tehnice/ În zilele de  27,  28 noiembrie 2020, primii 20 de cursanți ai specialității 0732.3 ”Alimentări cu apă, Canalizări” specializarea ”Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”  au susținut online proiectul de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice. Studiile au fost organizate în cadrul  ”Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și de Canalizare, pentru membrii AMAC”, Centrul de Formare Continuu din Universitatea Tehnică a Moldovei conform Planului de Învățământ aprobat de Senatul UTM ]]> 30.11.2020 15:28 PROGRAMA cursului de instruire "Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și а declarației cu privire la impozitul ре venit de către întreprinderile gospodăriei dе alimentare cu арă și canalizare. Prevederi noi ale legislației fiscale" anul 2021 30 ore <![CDATA[PROGRAMA cursului de instruire "Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și а declarației cu privire la impozitul ре venit de către întreprinderile gospodăriei dе alimentare cu арă și canalizare. Prevederi noi ale legislației fiscale" anul 2021 30 ore // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=547&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/PROGRAMA-cursului-de-instruire-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-ia-declaratiei-cu-privire-la-impozitul-re-venit-de-catre-intreprinderile-gospodariei-de-alimentare-cu-ara-i-canalizare-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscaleanul-2021-30-ore/ ]]> 11.11.2020 10:02 Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice – formator Dl Visarion Coțofana – șef secție Documente Normative – Tehnice și Supraveghere Energetică, ANRE <![CDATA[Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice – formator Dl Visarion Coțofana – șef secție Documente Normative – Tehnice și Supraveghere Energetică, ANRE // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=546&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Norme-de-securitate-la-exploatarea-instalatiilor-electrice-formator-Dl-Visarion-Cotofana-ef-sectie-Documente-Normative-Tehnice-i-Supraveghere-Energetica-ANRE/ Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice Astăzi, 3 noiembrie 2020 a fost organizat de către Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și cu suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ) un webinar cu tematica: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. Webinar-ului sau alăturat: ingineri șefi, șefi de secții, energeticieni, specialiști în securitatea muncii, directori și manageri ai Întreprinderilor de Apă - Canal, primari ]]> 11.11.2020 09:59 Webinar: Aspecte legale și consiliere în elaborarea anexelor la Contractele de Delegare. Indicatorii Cheie de Performanță. <![CDATA[Webinar: Aspecte legale și consiliere în elaborarea anexelor la Contractele de Delegare. Indicatorii Cheie de Performanță. // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=545&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Aspecte-legale-i-consiliere-in-elaborarea-anexelor-la-Contractele-de-Delegare-Indicatorii-Cheie-de-Performanta/ Ce este un contract de delegare a gestiunii serviciilor? Ce este Master Plan? Care sunt Indicatorii de performanță? Care este metodologia de calcul? Cum se face monitorizarea și gestionarea performanței? Sunt câteva întrebări - subiecte pe care și le-au propus ]]> 11.11.2020 09:56 Webinar: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management <![CDATA[Webinar: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=544&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Analiza-Diagnostica-i-Planul-de-Afaceri-instrumente-eficiente-de-management/ De ce este nevoie de analiză diagnostică? Pot fi considerate rapoartele instrumente manageriale și decizionale? Denotă planul de afaceri viziunea întreprinderii? Care sunt etapele principale ale prognozării? De ce este nevoie de o analiză? Ce vrem să devenim și unde să ajungem? Cum vedem întreprinderea noastră în viitor? Întreprinderea generează profit sau pierderi? Sunt câteva întrebări pe care și le-au propus să le abordeze participanții la webinarul: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management organizat la ]]> 11.11.2020 09:52 Webinar: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici <![CDATA[Webinar: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=543&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Norme-de-exploatare-a-instalatiilor-electrice-ale-consumatorilor-non-casnici/ Asigurarea organizării exploatării instalațiilor electrice, modalități de deservire, responsabilități și obligații, mecanisme de mentenanță, reparație, modernizare și reconstrucție a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici. Reducerea numărului avariilor, incendiilor, cazurilor de șocuri electrice și electrocutări. Sunt câteva subiecte pe care și le-au propus să le abordeze participanții la webinarul: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici organizat la data de 21 octombrie 2020 de Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și cu suportul ]]> 11.11.2020 09:50 Webinar: Importanța soluționării conforme a cauzelor de consum fraudulos. Competențele operatorilor Alimentare cu Apă și de Canalizare în cazul constatărilor contravențiilor administrative <![CDATA[Webinar: Importanța soluționării conforme a cauzelor de consum fraudulos. Competențele operatorilor Alimentare cu Apă și de Canalizare în cazul constatărilor contravențiilor administrative // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=542&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Importanta-solutionarii-conforme-a-cauzelor-de-consum-fraudulos-Competentele-operatorilor-Alimentare-cu-Apa-i-de-Canalizare-in-cazul-constatarilor-contraventiilor-administrative/ Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), la data de 20 octombrie 2020 a desfășurat un webinar cu tematica:]]> 11.11.2020 09:48 Webinare dedicate Serviciului public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 20 Octombrie - 03 noiembrie 2020 <![CDATA[Webinare dedicate Serviciului public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 20 Octombrie - 03 noiembrie 2020 // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=541&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinare-dedicate-Serviciului-public-de-Alimentare-cu-Apa-i-de-Canalizare20-Octombrie-03-noiembrie-2020/ Webinare dedicate Serviciului public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 20 Octombrie - 03 noiembrie 2020]]> 11.11.2020 09:44 În perioada 22-24 iulie 2020, Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și cu suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ) au desfășurat 3 webinare (online) <![CDATA[În perioada 22-24 iulie 2020, Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și cu suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ) au desfășurat 3 webinare (online) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=522&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/In-perioada-22-24-iulie-2020-Asociatia-Moldova-Apa-Canal-AMAC-in-parteneriat-cu-Agentia-Nationala-pentru-Reglementare-in-Energetica-ANRE-i-cu-suportul-Proiectului-Modernizarea-Serviciilor-Publice-Locale-implementat-de-Agentia-de-Cooperare-Internationala-a-Germaniei-MSPLGIZ-au-desfaurat-3-webinare-online/ ]]> 12.10.2020 10:34