<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 19.04.2021 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2021 http://amac.md/WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=614&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:47 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=612&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:43 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=610&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:36 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=608&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:32 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=606&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:29 Orarul instruirii 01.02.2021 - 05.02.2021 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” <![CDATA[Orarul instruirii 01.02.2021 - 05.02.2021 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=604&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Orarul-instruirii01022021-05022021WEBINAR-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-declaratiei-cu-privire-laimpozitul-pe-venit-din-anul-2020-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscale-pentru-anul-2021/ Orarul instruirii 01.02.2021 - 05.02.2021 WEBINAR „Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale şi a declarației cu privire la impozitul pe venit din anul 2020 Prevederi noi ale legislației fiscale pentru anul 2021” ]]> 05.02.2021 09:23 Etapa a doua de susținere a proiectelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice <![CDATA[Etapa a doua de susținere a proiectelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=599&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Etapa-a-doua-de-sustinere-a-proiectelor-de-calificare-suplimentara-in-baza-studiilor-superioare-altele-decat-cele-tehnice/   Următorii 27 de cursanți ai specialității 0732.3 ”Alimentări cu apă, Canalizări” specializarea ”Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”  au susținut online proiectul de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice, în zilele de 22, 23 și 24 ianuarie 2021. O ultimă susținerea a proiectului de calificare va avea în timpul apropiat pentru cei 4 cursanți, care au lipsit din motiv de boală și probleme familiare. Studiile au fost organizate în cadrul  ”Institutului de Formare Continuă în ]]> 25.01.2021 22:33 Webinare tematice pentru specialiștii din sectorul alimentării cu apă și de canalizare (20 mai, 22-24 iulie, 20,21,23,27 octombrie, 03 noembrie 2020) (în format interactiv) <![CDATA[Webinare tematice pentru specialiștii din sectorul alimentării cu apă și de canalizare (20 mai, 22-24 iulie, 20,21,23,27 octombrie, 03 noembrie 2020) (în format interactiv) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=570&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinare-tematice-pentru-specialitii-din-sectorul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare-20-mai-22-24-iulie-20212327-octombrie-03-noembrie-2020in-format-interactiv/ ]]> 03.12.2020 13:35 Prima etapă de susținere a proiectelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice <![CDATA[Prima etapă de susținere a proiectelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=564&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Prima-etapa-de-sustinere-a-proiectelor-de-calificare-suplimentara-in-baza-studiilor-superioare-altele-decat-cele-tehnice/ În zilele de  27,  28 noiembrie 2020, primii 20 de cursanți ai specialității 0732.3 ”Alimentări cu apă, Canalizări” specializarea ”Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”  au susținut online proiectul de calificare suplimentară în baza studiilor superioare altele decât cele tehnice. Studiile au fost organizate în cadrul  ”Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și de Canalizare, pentru membrii AMAC”, Centrul de Formare Continuu din Universitatea Tehnică a Moldovei conform Planului de Învățământ aprobat de Senatul UTM ]]> 30.11.2020 15:28 PROGRAMA cursului de instruire "Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și а declarației cu privire la impozitul ре venit de către întreprinderile gospodăriei dе alimentare cu арă și canalizare. Prevederi noi ale legislației fiscale" anul 2021 30 ore <![CDATA[PROGRAMA cursului de instruire "Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și а declarației cu privire la impozitul ре venit de către întreprinderile gospodăriei dе alimentare cu арă și canalizare. Prevederi noi ale legislației fiscale" anul 2021 30 ore // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=547&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/PROGRAMA-cursului-de-instruire-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-ia-declaratiei-cu-privire-la-impozitul-re-venit-de-catre-intreprinderile-gospodariei-de-alimentare-cu-ara-i-canalizare-Prevederi-noi-ale-legislatiei-fiscaleanul-2021-30-ore/ ]]> 11.11.2020 10:02 Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice – formator Dl Visarion Coțofana – șef secție Documente Normative – Tehnice și Supraveghere Energetică, ANRE <![CDATA[Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice – formator Dl Visarion Coțofana – șef secție Documente Normative – Tehnice și Supraveghere Energetică, ANRE // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=546&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Norme-de-securitate-la-exploatarea-instalatiilor-electrice-formator-Dl-Visarion-Cotofana-ef-sectie-Documente-Normative-Tehnice-i-Supraveghere-Energetica-ANRE/ Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice Astăzi, 3 noiembrie 2020 a fost organizat de către Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și cu suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ) un webinar cu tematica: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice. Webinar-ului sau alăturat: ingineri șefi, șefi de secții, energeticieni, specialiști în securitatea muncii, directori și manageri ai Întreprinderilor de Apă - Canal, primari ]]> 11.11.2020 09:59 Webinar: Aspecte legale și consiliere în elaborarea anexelor la Contractele de Delegare. Indicatorii Cheie de Performanță. <![CDATA[Webinar: Aspecte legale și consiliere în elaborarea anexelor la Contractele de Delegare. Indicatorii Cheie de Performanță. // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=545&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Aspecte-legale-i-consiliere-in-elaborarea-anexelor-la-Contractele-de-Delegare-Indicatorii-Cheie-de-Performanta/ Ce este un contract de delegare a gestiunii serviciilor? Ce este Master Plan? Care sunt Indicatorii de performanță? Care este metodologia de calcul? Cum se face monitorizarea și gestionarea performanței? Sunt câteva întrebări - subiecte pe care și le-au propus ]]> 11.11.2020 09:56 Webinar: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management <![CDATA[Webinar: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=544&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Analiza-Diagnostica-i-Planul-de-Afaceri-instrumente-eficiente-de-management/ De ce este nevoie de analiză diagnostică? Pot fi considerate rapoartele instrumente manageriale și decizionale? Denotă planul de afaceri viziunea întreprinderii? Care sunt etapele principale ale prognozării? De ce este nevoie de o analiză? Ce vrem să devenim și unde să ajungem? Cum vedem întreprinderea noastră în viitor? Întreprinderea generează profit sau pierderi? Sunt câteva întrebări pe care și le-au propus să le abordeze participanții la webinarul: Analiza Diagnostică și Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management organizat la ]]> 11.11.2020 09:52 Webinar: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici <![CDATA[Webinar: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=543&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Norme-de-exploatare-a-instalatiilor-electrice-ale-consumatorilor-non-casnici/ Asigurarea organizării exploatării instalațiilor electrice, modalități de deservire, responsabilități și obligații, mecanisme de mentenanță, reparație, modernizare și reconstrucție a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici. Reducerea numărului avariilor, incendiilor, cazurilor de șocuri electrice și electrocutări. Sunt câteva subiecte pe care și le-au propus să le abordeze participanții la webinarul: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici organizat la data de 21 octombrie 2020 de Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și cu suportul ]]> 11.11.2020 09:50 Webinar: Importanța soluționării conforme a cauzelor de consum fraudulos. Competențele operatorilor Alimentare cu Apă și de Canalizare în cazul constatărilor contravențiilor administrative <![CDATA[Webinar: Importanța soluționării conforme a cauzelor de consum fraudulos. Competențele operatorilor Alimentare cu Apă și de Canalizare în cazul constatărilor contravențiilor administrative // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=542&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-Importanta-solutionarii-conforme-a-cauzelor-de-consum-fraudulos-Competentele-operatorilor-Alimentare-cu-Apa-i-de-Canalizare-in-cazul-constatarilor-contraventiilor-administrative/ Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), la data de 20 octombrie 2020 a desfășurat un webinar cu tematica:]]> 11.11.2020 09:48 Webinare dedicate Serviciului public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 20 Octombrie - 03 noiembrie 2020 <![CDATA[Webinare dedicate Serviciului public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 20 Octombrie - 03 noiembrie 2020 // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=541&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinare-dedicate-Serviciului-public-de-Alimentare-cu-Apa-i-de-Canalizare20-Octombrie-03-noiembrie-2020/ Webinare dedicate Serviciului public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 20 Octombrie - 03 noiembrie 2020]]> 11.11.2020 09:44 În perioada 22-24 iulie 2020, Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și cu suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ) au desfășurat 3 webinare (online) <![CDATA[În perioada 22-24 iulie 2020, Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și cu suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ) au desfășurat 3 webinare (online) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=522&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/In-perioada-22-24-iulie-2020-Asociatia-Moldova-Apa-Canal-AMAC-in-parteneriat-cu-Agentia-Nationala-pentru-Reglementare-in-Energetica-ANRE-i-cu-suportul-Proiectului-Modernizarea-Serviciilor-Publice-Locale-implementat-de-Agentia-de-Cooperare-Internationala-a-Germaniei-MSPLGIZ-au-desfaurat-3-webinare-online/ ]]> 12.10.2020 10:34 Webinar tematic: ”Acte normative de reglementare în domeniul alimentării cu apă și de canalizare aprobate de ANRE”. (24 iulie 2020) <![CDATA[Webinar tematic: ”Acte normative de reglementare în domeniul alimentării cu apă și de canalizare aprobate de ANRE”. (24 iulie 2020) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=521&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-tematic-Acte-normative-de-reglementare-in-domeniul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare-aprobate-de-ANRE24-iulie-2020/ ]]> 12.10.2020 10:33 Webinar tematic: Hotărârea ANRE R.M. Nr. 357 din 27-09-2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare". Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (23 iulie 2020) <![CDATA[Webinar tematic: Hotărârea ANRE R.M. Nr. 357 din 27-09-2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare". Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (23 iulie 2020) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=520&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-tematic-Hotararea-ANRE-RM-Nr-357-din-27-09-2019-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-principiile-de-efectuare-a-investitiilor-in-sectorul-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-Hotarirea-ANRE-RM-Nr-180-din-10062016-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-stabilirea-si-aprobarea-in-scop-de-determinare-a-tarifelor-a-consumului-tehnologic-si-a-pierderilor-de-apa-in-sistemele-publice-de-alimentare-cu-apa-23-iulie-2020/ ]]> 12.10.2020 10:32 Webinar tematic: “Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate” (22 iulie 2020) <![CDATA[Webinar tematic: “Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate” (22 iulie 2020) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=519&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-tematic-Metodologia-de-determinare-aprobare-i-aplicare-a-tarifelor-pentru-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-de-canalizare-i-epurare-a-apelor-uzate22-iulie-2020/ Webinar tematic: “Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate”   (22 iulie 2020)   Astăzi, 22 iulie 2020, a avut loc webinarul tematic: “Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate”, dedicat specialiștilor contabili și economiști din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre AMAC.          Webinarul a fost deschis ]]> 12.10.2020 10:30 Webinare dedicate directorilor de întreprinderi, inginerilor șefi, juriștilor, șefilor de secții, specialiștilor contabili și economiști din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare. 22 – 24 iulie 2020 <![CDATA[Webinare dedicate directorilor de întreprinderi, inginerilor șefi, juriștilor, șefilor de secții, specialiștilor contabili și economiști din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare. 22 – 24 iulie 2020 // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=518&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinare-dedicate-directorilor-de-intreprinderi-inginerilor-efi-juritilor-efilor-de-sectii-specialitilor-contabili-i-economiti-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare22-24-iulie-2020/ Webinare dedicate directorilor de întreprinderi, inginerilor șefi, juriștilor, șefilor de secții, specialiștilor contabili și economiști din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare. 22 – 24 iulie 2020]]> 12.10.2020 10:28 Webinar 20 mai 2020 CORONAVIRUS ȘI SECTORUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE <![CDATA[Webinar 20 mai 2020 CORONAVIRUS ȘI SECTORUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=517&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Webinar-20-mai-2020CORONAVIRUS-I-SECTORUL-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE/ Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) împreună cu Proiectul GIZ “Modernizarea Serviciilor Publice Locale” la data de 20 mai curent, a organizat un Webinar despre activitatea serviciilor de Alimentare cu Apa și de Canalizare pe perioada pandemiei de Coronavirus. Evenimentul on-line a ]]> 12.10.2020 10:27 Grupul 2. Modulul: Standardele naționale de contabilitate şi Planul general de conturi contabile: prevederi noi şi modul de aplicare. (10 – 12 martie 2020) <![CDATA[Grupul 2. Modulul: Standardele naționale de contabilitate şi Planul general de conturi contabile: prevederi noi şi modul de aplicare. (10 – 12 martie 2020) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=440&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Grupul-2-Modulul-Standardele-nationale-de-contabilitate-si-Planul-general-de-conturi-contabile-prevederi-noi-si-modul-de-aplicare-10-12-martie-2020/ Astăzi, 10 martie, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor serviciilor din domeniul aprovizionare cu apă și de canalizare, sa dat start cursurilor de instruire dedicate specialiștilor contabili pentru modulul: Standardele naționale de contabilitate şi Planul general de conturi contabile: prevederi noi şi modul de aplicare, pentru grupul 2. ]]> 10.03.2020 17:57 Grupul 1. Modulul: Standardele naționale de contabilitate şi Planul general de conturi contabile: prevederi noi şi modul de aplicare. (03 – 05 martie 2020) <![CDATA[Grupul 1. Modulul: Standardele naționale de contabilitate şi Planul general de conturi contabile: prevederi noi şi modul de aplicare. (03 – 05 martie 2020) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=426&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Grupul-1-Modulul-Standardele-nationale-de-contabilitate-si-Planul-general-de-conturi-contabile-prevederi-noi-si-modul-de-aplicare-03-05-martie-2020/ În contextul Memorandumului de cooperare dintre Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) și Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), pe durata anului 2020, continue recalificare profesională a personalului din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 03.03.2020 15:21 Grupul 3 (11 – 13 februarie 2020) Cursul de instruire pentru modulul: ” Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020.” <![CDATA[Grupul 3 (11 – 13 februarie 2020) Cursul de instruire pentru modulul: ” Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020.” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=414&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Grupul-3-11-13-februarie-2020Cursul-de-instruire-pentru-modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2019-Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2020/ Astăzi 11 februarie 2020, în cadrul Programului Național de Creștere a capacităților operatorilor serviciilor din domeniul aprovizionare cu apă și de canalizare, sa dat start cursurilor de instruire pentru modulul: Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020, grupul 3 (predarea în limba rusă).]]> 11.02.2020 14:33 Grupul 2 (04 – 06 februarie 2020) Cursul de instruire pentru modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020” <![CDATA[Grupul 2 (04 – 06 februarie 2020) Cursul de instruire pentru modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020” // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=408&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Grupul-2-04-06-februarie-2020Cursul-de-instruire-pentru-modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2019-Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2020/ La data de 04 februarie 2020, în cadrul Programului Național de Creștere a capacităților operatorilor serviciilor din domeniul aprovizionare cu apă și de canalizare, sa dat startul instruirilor dedicate specialiștilor contabili și economiști, grupul 2, pentru modulul: Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020.]]> 04.02.2020 14:06 Cursul de instruire pentru modulul: ” Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020.” (ianuarie - februarie 2020) <![CDATA[Cursul de instruire pentru modulul: ” Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020.” (ianuarie - februarie 2020) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=406&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/Cursul-de-instruire-pentru-modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2019-Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2020ianuarie-februarie-2020/ În contextul Memorandumului de cooperare dintre Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) și Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), pe durata anului 2020, continue recalificare profesională a personalului din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 28.01.2020 14:02 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №62. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa II a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 2) (perioada aprilie – iunie 2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №62. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa II a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 2) (perioada aprilie – iunie 2019) // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=343&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-62-PROGRAMUL-DE-INSTRUIRI-I-SCHIMBURI-DE-EXPERIENA-A-SPECIALITILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE-MEMBRE-AMAC-Etapa-II-a-procesului-de-instruire-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-APAVITAL-SA-Iai-Romania-Faza-2-perioada-aprilie-iunie-2019/ ]]> 12.07.2019 13:09 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №61. Instruirea a specialiștilor din cadrul înreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare - membre AMAC în anul 2019 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №61. Instruirea a specialiștilor din cadrul înreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare - membre AMAC în anul 2019 // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=340&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-61-Instruirea-a-specialitilor-din-cadrul-inreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-membre-AMAC-in-anul-2019/ ]]> 11.07.2019 12:09 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 41. Programe de instruire al specialiștilor din cadrul înreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare - membre AMAC pentru anii 2018-2019 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 41. Programe de instruire al specialiștilor din cadrul înreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare - membre AMAC pentru anii 2018-2019 // INSTRUIRI]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=68&id=339&t=/Institutul-de-formare-continuie/INSTRUIRI/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-41-Programe-de-instruire-al-specialitilor-din-cadrul-inreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-membre-AMAC-pentru-anii-2018-2019/ ]]> 11.07.2019 12:08