<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 26.05.2020 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2020 http://amac.md/Webinar 20 mai 2020 CORONAVIRUS ȘI SECTORUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE <![CDATA[Webinar 20 mai 2020 CORONAVIRUS ȘI SECTORUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=472&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Webinar-20-mai-2020CORONAVIRUS-I-SECTORUL-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE/   Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) împreună cu Proiectul GIZ “Modernizarea Serviciilor Publice Locale” la data de 20 mai curent, a organizat un Webinar despre activitatea serviciilor de Alimentare cu Apa și de Canalizare pe perioada  pandemiei de Coronavirus. Evenimentul on-line a ]]> 25.05.2020 15:26 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №86. Ordin MTGD R.M. Nr. 172 din 09-12-2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, cu modificări ulterioare. (situația pe data 20.05.2020) (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №86. Ordin MTGD R.M. Nr. 172 din 09-12-2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, cu modificări ulterioare. (situația pe data 20.05.2020) (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=471&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-86-Ordin-MTGD-RM-Nr-172-din-09-12-2005-cu-privire-la-aprobareaNormelor-de-consum-de-combustibil-si-lubrifianti-in-transportul-autocu-modificari-ulterioare-situatia-pe-data-20052020-in-format-interactiv/ ]]> 20.05.2020 15:37 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №85. LEGE R.M. nr. 1163-XIII din 24.04.1997 "CODUL FISCAL*" (situația pe data 01.05.2020) (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №85. LEGE R.M. nr. 1163-XIII din 24.04.1997 "CODUL FISCAL*" (situația pe data 01.05.2020) (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=469&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-85-LEGE-RM-nr-1163-XIII-din-24041997-CODUL-FISCAL-situatia-pe-data-01052020in-format-interactiv/ ]]> 13.05.2020 16:52 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №84. LEGE R.M. nr. 154-XV din 28.03.2003 "CODUL MUNCII al REPUBLICII MOLDOVA" (situația pe data 01.05.2020) (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №84. LEGE R.M. nr. 154-XV din 28.03.2003 "CODUL MUNCII al REPUBLICII MOLDOVA" (situația pe data 01.05.2020) (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=466&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-84-LEGE-RM-nr-154-XV-din-28032003CODUL-MUNCII-al-REPUBLICII-MOLDOVA-situatia-pe-data-01052020-in-format-interactiv/ ]]> 11.05.2020 14:54 Culegere de Buletine Informativ-educaționale elaborate de către Direcția Executivă AMAC în anii 2016-2020.(în format interactiv) <![CDATA[Culegere de Buletine Informativ-educaționale elaborate de către Direcția Executivă AMAC în anii 2016-2020.(în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=463&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Culegere-de-Buletine-Informativ-educationale-elaborate-de-catre-Directia-Executiva-AMACin-anii-2016-2020in-format-interactiv/ ]]> 04.05.2020 19:51 „Standardele naţionale de contabilitate şi Planul general de conturi contabile: prevederi noi şi modul de aplicare" (în format interactiv) <![CDATA[„Standardele naţionale de contabilitate şi Planul general de conturi contabile: prevederi noi şi modul de aplicare" (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=461&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Standardele-nationale-de-contabilitate-si-Planul-generalde-conturi-contabile-prevederi-noi-si-modul-de-aplicarein-format-interactiv/ ]]> 04.05.2020 09:29 Culegerea de documente privind exploatarea și securitatea în energetică (în format interactiv) <![CDATA[Culegerea de documente privind exploatarea și securitatea în energetică (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=455&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Culegerea-de-documente-privind-exploatarea-i-securitatea-in-energetica-in-format-interactiv/ ]]> 28.04.2020 19:04 Culegerea de documente privind exploatarea și securitatea în energetică (în format interactiv) <![CDATA[Culegerea de documente privind exploatarea și securitatea în energetică (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=454&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Culegerea-de-documente-privind-exploatarea-i-securitatea-in-energetica-in-format-interactiv/ ]]> 28.04.2020 19:02 Culegerea de documente privind exploatarea și securitatea în energetică <![CDATA[Culegerea de documente privind exploatarea și securitatea în energetică // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=453&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Culegerea-de-documente-privind-exploatarea-i-securitatea-in-energetica/ ]]> 28.04.2020 19:00 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №83. “Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale” (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №83. “Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale” (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=451&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-83-Regulamentul-privind-cerintele-de-colectare-epurare-si-deversarea-apelor-uzate-in-sistemul-de-canalizare-sisau-in-emisare-pentrulocalitatile-urbane-si-ruralein-format-interactiv/ ]]> 23.04.2020 09:17 Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare (în format interactiv) <![CDATA[Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=444&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Lege-RM-Nr-303-din-13122013-Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-modificata-prin-Legea-RM-nr322-din-30112018Hotaririle-ANRE-RM-privind-domeniul-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-in-format-interactiv/ ]]> 12.03.2020 13:58 Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare (în format interactiv) <![CDATA[Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=443&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Lege-RM-Nr-303-din-13122013-Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-modificata-prin-Legea-RM-nr322-din-30112018Hotaririle-ANRE-RM-privind-domeniul-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-in-format-interactiv/ ]]> 12.03.2020 13:56 Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare <![CDATA[Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=442&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Lege-RM-Nr-303-din-13122013-Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizaremodificata-prin-Legea-RM-nr322-din-30112018-Hotaririle-ANRE-RM-privind-domeniul-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 12.03.2020 13:55 Recomandări cu privire la argumentarea calculelor articolelor consumurilor şi cheltuielilor la „ Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.” (Ediția III) (în format interactiv) <![CDATA[Recomandări cu privire la argumentarea calculelor articolelor consumurilor şi cheltuielilor la „ Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.” (Ediția III) (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=438&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Recomandari-cu-privire-la-argumentarea-calculelor-articolelor-consumurilor-si-cheltuielilor-la-Metodologia-de-determinare-aprobare-si-aplicare-a-tarifelor-pentru-serviciul-public-de-alimentarecu-apa-de-canalizare-si-epurare-a-apelor-uzateEditia-IIIin-format-interactiv/ ]]> 10.03.2020 09:26 Recomandări cu privire la argumentarea calculelor articolelor consumurilor şi cheltuielilor la „ Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.”(Ediția III) (în format interactiv) <![CDATA[Recomandări cu privire la argumentarea calculelor articolelor consumurilor şi cheltuielilor la „ Metodologia de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.”(Ediția III) (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=436&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Recomandari-cu-privire-la-argumentarea-calculelor-articolelor-consumurilor-si-cheltuielilor-la-Metodologia-de-determinare-aprobare-si-aplicare-a-tarifelor-pentru-serviciul-public-de-alimentarecu-apa-de-canalizare-si-epurare-a-apelor-uzateEditia-IIIin-format-interactiv/ ]]> 09.03.2020 19:45 "Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate" Ediția III " Metodologia privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare" Вупуск III <![CDATA["Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate" Ediția III " Metodologia privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare" Вупуск III // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=434&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Metodologia-de-determinare-aprobare-i-aplicare-a-tarifelor-pentru-serviciul-public-de-alimentare-cu-apade-canalizare-i-epurare-a-apelor-uzate-Editia-III-Metodologia-privind-aprobarea-i-aplicarea-tarifelor-la-serviciile-auxiliare-prestate-consumatorilorde-catre-operatorii-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-vupuck-III/ ]]> 09.03.2020 19:39 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №82. “Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ” Ediția II (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №82. “Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ” Ediția II (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=431&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-82-Metodologia-privind-aprobarea-si-aplicarea-tarifelor-la-serviciile-auxiliare-prestate-consumatorilor-de-catre-operatorii-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-Editia-IIin-format-interactiv/ ]]> 05.03.2020 14:01 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №81. “Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate” Ediția III (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №81. “Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate” Ediția III (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=429&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-81-Metodologia-de-determinare-aprobare-i-aplicare-a-tarifelor-pentru-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-de-canalizare-i-epurare-a-apelor-uzate-Editia-III-in-format-interactiv/ ]]> 05.03.2020 08:16 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №80. “GHIDUL CONSUMATORULUI SECTORULUI ELECTROENERGETIC, GAZELOR NATURALE, TERMOENERGETIC și SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU АРА ȘI DE CANALIZARE” (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №80. “GHIDUL CONSUMATORULUI SECTORULUI ELECTROENERGETIC, GAZELOR NATURALE, TERMOENERGETIC și SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU АРА ȘI DE CANALIZARE” (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=425&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-80-GHIDUL-CONSUMATORULUI-SECTORULUI-ELECTROENERGETIC-GAZELOR-NATURALE-TERMOENERGETIC-i-SERVICIUL-PUBLIC-DE-ALIMENTARE-CU-ara-I-DE-CANALIZARE-in-format-interactiv/ ]]> 03.03.2020 15:18 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №79. rogramul de instruiri și schimburi de experiență a specialiștilor din cadrul intreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC. Etapa II a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) (Faza 2) (perioada aprilie – iunie 2019) (VIDEO și PREZETĂRI) (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №79. rogramul de instruiri și schimburi de experiență a specialiștilor din cadrul intreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC. Etapa II a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) (Faza 2) (perioada aprilie – iunie 2019) (VIDEO și PREZETĂRI) (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=423&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-79-rogramul-de-instruiri-i-schimburi-de-experienta-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-AMACEtapa-II-a-procesului-de-instruire-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrulSC-APAVITAL-SA-Iai-RomaniaFaza-1-perioada-septembrie-noiembrie-2018Faza-2-perioada-aprilie-iunie-2019VIDEO-i-PREZETARI-in-format-interactiv/ ]]> 25.02.2020 11:09 Pacet de documente "Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire Ia impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020" (în format interactiv) <![CDATA[Pacet de documente "Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire Ia impozitul pe venit pentru anul 2019. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2020" (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=421&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Pacet-de-documente-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-Ia-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2019-Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2020in-format-interactiv/ ]]> 21.02.2020 14:28 "Regulamentul privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice" "Regulamentul privind furnizarea energiei electrice" „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici" “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” (în format interactiv) <![CDATA["Regulamentul privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice" "Regulamentul privind furnizarea energiei electrice" „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici" “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=416&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Regulamentul-privind-racordarea-la-retelele-electrice-si-prestarea-serviciilor-de-transport-si-de-distributie-a-energiei-electriceRegulamentul-privind-furnizarea-energiei-electriceNorme-de-exploatare-a-instalatiilor-electrice-ale-consumatorilor-noncasniciNorme-de-securitate-la-exploatarea-instalatiilor-electricein-format-interactiv/ ]]> 12.02.2020 13:57 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №78. “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №78. “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=413&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-78-Norme-de-securitate-la-exploatarea-instalatiilor-electrice-in-format-interactiv/ ]]> 10.02.2020 12:32 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №77. „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici” (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №77. „Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici” (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=411&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-77-Norme-de-exploatare-a-instalatiilor-electrice-ale-consumatorilor-noncasniciin-format-interactiv/ ]]> 07.02.2020 11:14 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №76. "Formarea profesională continuă – perfecționarea profesională” anul 2020 (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №76. "Formarea profesională continuă – perfecționarea profesională” anul 2020 (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=405&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-76-Formarea-profesionala-continua-perfectionarea-profesionalaanul-2020-in-format-interactiv/ ]]> 10.01.2020 12:10 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №75. «LEGE R.M. Nr. 182 din 19-12-2019 privind calitatea apei potabile» (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №75. «LEGE R.M. Nr. 182 din 19-12-2019 privind calitatea apei potabile» (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=403&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-75-LEGE-RM-Nr-182-din-19-12-2019-privind-calitatea-apei-potabilein-format-interactiv/ ]]> 10.01.2020 10:04 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №74. LEGE R.M. Nr. 172 din 19-12-2019 bugetului de stat pentru anul 2020 LEGE R.M. Nr. LP173/2019 din 2019-12-19 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 LEGE R.M. Nr. LP174/2019 din 2019-12-19 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №74. LEGE R.M. Nr. 172 din 19-12-2019 bugetului de stat pentru anul 2020 LEGE R.M. Nr. LP173/2019 din 2019-12-19 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 LEGE R.M. Nr. LP174/2019 din 2019-12-19 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=401&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-74-LEGE-RM-Nr-172-din-19-12-2019-bugetului-de-stat-pentru-anul-2020LEGE-RM-Nr-LP1732019-din-2019-12-19-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2020LEGE-RM-Nr-LP1742019-din-2019-12-19-fondurilor-asigurarii-obligatorii-de-asistenta-medicala-pe-anul-2020in-format-interactiv/ ]]> 02.01.2020 11:43 Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare PARTEA 1 (în format interactiv) <![CDATA[Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare PARTEA 1 (în format interactiv) // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=399&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Lege-RM-Nr-303-din-13122013Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-modificata-prin-LegeaRM-nr322-din-30112018Hotaririle-ANRE-RM-privind-domeniul-dealimentare-cu-apa-i-de-canalizare-PARTEA-1-in-format-interactiv/ ]]> 30.12.2019 10:54 Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare PARTEA 1 <![CDATA[Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîrile ANRE R.M. privind domeniul de alimentare cu apă și de canalizare PARTEA 1 // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=397&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Lege-RM-Nr-303-din-13122013-Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-modificata-prin-Legea-RM-nr322-din-30112018-Hotaririle-ANRE-RM-privind-domeniul-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-PARTEA-1/ ]]> 30.12.2019 10:45 Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîre ANRE R.M. Nr.355 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare" <![CDATA[Lege R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) Hotărîre ANRE R.M. Nr.355 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare" // Documente elaborate]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=33&id=395&t=/LITERATURA/Culegerile-de-documente-elaborate-de-catre-Directia-Executiva/Documente-elaborate/Lege-RM-Nr-303-din-13122013-Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizaremodificata-prin-Legea-RM-nr322-din-30112018-Hotarire-ANRE-RM-Nr355-din-27092019-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadrude-organizare-i-functionare-a-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 30.12.2019 10:41