<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 18.08.2019 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2019 http://amac.md/BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №62. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa II a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 2) (perioada aprilie – iunie 2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №62. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa II a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 2) (perioada aprilie – iunie 2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=341&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-62-PROGRAMUL-DE-INSTRUIRI-I-SCHIMBURI-DE-EXPERIENA-A-SPECIALITILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE-MEMBRE-AMAC-Etapa-II-a-procesului-de-instruire-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-APAVITAL-SA-Iai-Romania-Faza-2-perioada-aprilie-iunie-2019/ ]]> 12.07.2019 13:00 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №61. Instruirea a specialiștilor din cadrul înreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare - membre AMAC în anul 2019 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №61. Instruirea a specialiștilor din cadrul înreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare - membre AMAC în anul 2019 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=338&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-61-Instruirea-a-specialitilor-din-cadrul-inreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-membre-AMAC-in-anul-2019/ ]]> 11.07.2019 12:04 INDICATORII financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" anul 2018 <![CDATA[INDICATORII financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" anul 2018 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=333&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/INDICATORII-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2018/ ]]> 10.07.2019 08:26 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №60. HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 168/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 169/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №60. HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 168/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 169/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=332&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-60-HOTARARE-ANRE-RM-nr-1682019-din-31052019-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-racordarea-la-retelele-electrice-si-prestarea-serviciilor-de-transport-si-de-distributie-a-energiei-electrice-HOTARARE-ANRE-RM-nr-1692019-din-31052019-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-furnizarea-energiei-electrice/ ]]> 05.07.2019 11:00 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 59. CULEGEREA DE DOCUMENTE PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A FONDULUI LOCATIV (siruația pe data 29.03.2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 59. CULEGEREA DE DOCUMENTE PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A FONDULUI LOCATIV (siruația pe data 29.03.2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=300&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-59-CULEGEREA-DE-DOCUMENTE-PRIVIND-EXPLOATAREA-TEHNICA-A-FONDULUI-LOCATIV-siruatia-pe-data-29032019/ ]]> 29.03.2019 12:44 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 58. CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA (situația pe data 01.03.2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 58. CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA (situația pe data 01.03.2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=298&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-58-CODUL-CIVIL-AL-REPUBLICII-MOLDOVA-situatia-pe-data-01032019/ ]]> 22.03.2019 09:33 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 57. LEGEA R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 57. LEGEA R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=296&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-57-LEGEA-RM-Nr-303-din-13122013-Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-modificata-prin-Legea-RM-nr322-din-30112018/ ]]> 19.03.2019 16:02 PREZENTAREA SEMINARULUI "Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019" <![CDATA[PREZENTAREA SEMINARULUI "Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019" // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=292&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/PREZENTAREA-SEMINARULUI-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2018-Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2019/ ]]> 06.03.2019 12:39 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 56. LEGEA APELOR nr. 272 din 23.12.2011 (siruația pe data 27.02.2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 56. LEGEA APELOR nr. 272 din 23.12.2011 (siruația pe data 27.02.2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=289&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-56-LEGEA-APELOR-nr-272-din-23122011-siruatia-pe-data-27022019/ ]]> 27.02.2019 13:41 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 55. O R D I N MEI R.M. R.M. nr. 34 din 06.02.2019 cu referire la completarea Ordinului MTGD R.M. nr.172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 55. O R D I N MEI R.M. R.M. nr. 34 din 06.02.2019 cu referire la completarea Ordinului MTGD R.M. nr.172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=287&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-55-O-R-D-I-N-MEI-RM-RM-nr-34-din-06022019-cu-referire-la-completarea-Ordinului-MTGD-RM-nr172-din-09122005-cu-privire-la-aprobarea-Normelor-de-consum-de-combustibil-si-lubrifianti-in-transportul-auto/ ]]> 25.02.2019 13:08 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 54. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 54. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=285&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-54-Organizarea-si-functionarea-Agentiei-pentru-Eficienta-Energetica/ ]]> 22.02.2019 12:54 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 53. Instrucţiune privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor Formularul EMPOLDEP19 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 53. Instrucţiune privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor Formularul EMPOLDEP19 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=282&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-53-Instructiune-privind-modul-de-calculare-si-achitare-a-platilor-pentru-emisiile-si-deversarile-de-poluanti-si-depozitarea-deseurilor-Formularul-EMPOLDEP19/ ]]> 21.02.2019 08:51 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 52. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ. REGULAMENT PRIVIND PROCEDURILE DE PREZENTARE ŞI DE EXAMINARE A CERERILOR TITULARILOR DE LICENŢE PRIVIND PREŢURILE ŞI TARIFELE REGLEMENTATE <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 52. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ. REGULAMENT PRIVIND PROCEDURILE DE PREZENTARE ŞI DE EXAMINARE A CERERILOR TITULARILOR DE LICENŢE PRIVIND PREŢURILE ŞI TARIFELE REGLEMENTATE // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=281&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-52-REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-A-GENTIEI-NATIONALE-PENTRU-REGLEMENTARE-IN-ENERGETICA-REGULAMENT-PRIVIND-PROCEDURILE-DE-PREZENTARE-SI-DE-EXAMINARE-A-CERERILOR-TITULARILOR-DE-LICENTE-PRIVIND-PRETURILE-SI-TARIFELE-REGLEMENTATE/ ]]> 21.02.2019 08:47 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 51. Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (situația pe data 11.01.2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 51. Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (situația pe data 11.01.2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=271&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-51-Hotarirea-ANRE-RM-Nr-180-din-10062016-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-stabilirea-si-aprobarea-in-scop-de-determinare-a-tarifelor-a-consumului-tehnologic-si-a-pierderilor-de-apa-in-sistemele-publice-de-alimentare-cu-apa-situatia-pe-data-11012019/ ]]> 11.01.2019 11:42 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 50. Legislația muncii și fiscală privind formarea profesională a salariaţilor, care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 50. Legislația muncii și fiscală privind formarea profesională a salariaţilor, care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=266&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-50-Legislatia-muncii-i-fiscala-privind-formarea-profesionala-a-salariatilor-care-imbina-munca-cu-studiile-in-institutiile-de-invatamant/ ]]> 13.12.2018 13:02 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 49. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa a II-a a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 49. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa a II-a a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=264&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-49-PROGRAMUL-DE-INSTRUIRI-I-SCHIMBURI-DE-EXPERIENA-A-SPECIALITILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE-MEMBRE-AMAC-Etapa-a-II-a-a-procesului-de-instruire-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-APAVITAL-SA-Iai-Romania-Faza-1-perioada-septembrie-noiembrie-2018/ ]]> 10.12.2018 12:29 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 48. Cu privire la modificările în aplicarea legislației fiscale în anul 2018 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 48. Cu privire la modificările în aplicarea legislației fiscale în anul 2018 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=262&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-48-Cu-privire-la-modificarile-in-aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2018/ ]]> 04.12.2018 09:11 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 47. Hotărîre ANRE R.M. nr. 286/2018 din 17.10.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate" <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 47. Hotărîre ANRE R.M. nr. 286/2018 din 17.10.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate" // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=260&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-47-Hotarire-ANRE-RM-nr-2862018-din-17102018-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-procedurile-de-prezentare-si-de-examinare-a-cererilor-titularilor-de-licente-privind-preturile-si-tarifele-reglementate/ ]]> 04.12.2018 08:31 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 46. TICHETELE DE MASĂ. (Actele legislative și normative ale R.M. situația pe data de 30.11.2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 46. TICHETELE DE MASĂ. (Actele legislative și normative ale R.M. situația pe data de 30.11.2018) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=256&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-46-TICHETELE-DE-MASA-Actele-legislative-i-normative-ale-RM-situatia-pe-data-de-30112018/ ]]> 30.11.2018 17:59 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 45. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 45. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=255&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-45/ LEGE R.M. nr. 131 din 03.07.2015 "PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE*" (situația pe data 16.11.2018)]]> 22.11.2018 14:47 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 44. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 44. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=195&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-44/ LEGE Nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică.]]> 30.08.2018 10:19 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 43. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 43. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=192&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-43/ LEGE R.M. Nr. 121 din 05.07.2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Data intrarii in vigoare : 17.02.2019)]]> 29.08.2018 17:51 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 42. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 42. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=191&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-42/ Codul administrativ al Republicii Moldova (Data intrarii in vigoare : 01.04.2019)]]> 29.08.2018 17:49 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 41. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 41. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=188&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-41/ Programe de instruire al specialiștilor din cadrul înreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare - membre AMAC pentru anii 2018-2019.]]> 20.08.2018 12:56 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 40. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 40. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=187&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-40/ CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr.17 din 31 iulie 2018 (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 295–308 (6690–6703) din 10 august 2018)]]> 13.08.2018 19:29 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 38. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 38. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=182&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-38/ CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 16 din 25.05.2018 (nivel naţional) "Сu privire la modelul Contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări și la modelul Actului de recepționare a lucrării." (Publicat : 15.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 195-209 art Nr:972)]]> 23.07.2018 14:25 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 39. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 39. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=183&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-39/ Ordin ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al R.M. "Cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 8-08:2018 „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică”]]> 23.07.2018 14:25 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 37. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 37. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=164&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-37/ Regulamentul privind principiile de bază în proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităților mici cu un consum sub 200 m3/zi.]]> 21.05.2018 15:41 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 36. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 36. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=162&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-36/ LEGE R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (actualizarea la data 16.03.2018).]]> 27.04.2018 10:47 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 35. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 35. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=154&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-35/ Hotărîre Guvernului R.M. nr. 163 din 23 februarie 2018 "Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului" (Privind Inspectoratul de Stat al Muncii).]]> 05.03.2018 16:14