<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 20.01.2021 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2021 http://amac.md/BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №102. LEGE R.M. Nr. 1134 din 02-04-1997 privind societăţile pe acţiuni* (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №102. LEGE R.M. Nr. 1134 din 02-04-1997 privind societăţile pe acţiuni* (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=593&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-102-LEGE-RM-Nr-1134-din-02-04-1997-privind-societatile-pe-actiuniin-format-interactiv/ ]]> 18.01.2021 22:33 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №101. Regulament privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale Catalogul mijloacelor fixe (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №101. Regulament privind evidenţa şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale Catalogul mijloacelor fixe (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=585&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-101-Regulament-privind-evidenta-si-calcularea-amortizarii-mijloacelor-fixe-in-scopuri-fiscale-Catalogul-mijloacelor-fixe-in-format-interactiv/ ]]> 12.01.2021 20:53 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №100. LEGE R.M. Nr. 256 din 16-12-2020 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №100. LEGE R.M. Nr. 256 din 16-12-2020 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021 (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=578&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-100-LEGE-RM-Nr-256-din-16-12-2020-fondurilor-asigurarii-obligatorii-de-asistenta-medicala-pe-anul-2021in-format-interactiv/ ]]> 06.01.2021 13:41 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №99. LEGE R.M. Nr. 255 din 16-12-2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №99. LEGE R.M. Nr. 255 din 16-12-2020 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=577&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-99-LEGE-RM-Nr-255-din-16-12-2020-bugetului-asigurarilor-sociale-de-stat-pe-anul-2021in-format-interactiv/ ]]> 06.01.2021 13:39 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №98. LEGE R.M. Nr. 258 din 16-12-2020 bugetului de stat pentru anul 2021 (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №98. LEGE R.M. Nr. 258 din 16-12-2020 bugetului de stat pentru anul 2021 (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=576&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-98-LEGE-RM-Nr-258-din-16-12-2020-bugetului-de-stat-pentru-anul-2021-in-format-interactiv/ ]]> 06.01.2021 13:37 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №97. REGULAMENT cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №97. REGULAMENT cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=554&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-97-REGULAMENTcu-privire-la-intocmirea-si-pastrarea-dosarului-achizitiei-publicein-format-interactiv/ ]]> 12.11.2020 13:33 3.Analiz 2001-2019 <![CDATA[3.Analiz 2001-2019 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=550&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/3Analiz-2001-2019/ ]]> 11.11.2020 10:16 CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 <![CDATA[CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=549&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/CULEGERE-de-INDICATORI-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cuapa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2001-2019/ ]]> 11.11.2020 10:15 CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 (în format interactiv) <![CDATA[CULEGERE de INDICATORI financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă- Canal" anul 2001 -2019 (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=548&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/CULEGERE-de-INDICATORI-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cuapa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2001-2019in-format-interactiv/ ]]> 11.11.2020 10:13 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №96. REGULAMENT cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №96. REGULAMENT cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=525&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-96-REGULAMENT-cu-privire-la-acordul-cadru-ca-modalitate-speciala-de-atribuirea-contractelor-de-achizitii-publice-in-format-interactiv/ ]]> 16.10.2020 12:30 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №95. INSTRUCȚIUNE privind elaborare a secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №95. INSTRUCȚIUNE privind elaborare a secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN) (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=523&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-95-INSTRUCIUNEprivind-elaborare-a-sectiunii-specializate-Apa-i-sanitatiea-Planului-de-Amenajare-a-Teritoriului-National-PATN-in-format-interactiv/ ]]> 12.10.2020 11:07 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №94. Regulament privind achizițiile publice de lucrări Regulament cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere Instrucțiune privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №94. Regulament privind achizițiile publice de lucrări Regulament cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere Instrucțiune privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=509&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-94-Regulament-privind-achizitiile-publice-de-lucrariRegulament-cu-privire-la-achizitiile-publice-folosind-procedura-de-negociereInstructiune-privind-modalitatea-conditiile-i-procedura-de-organizare-i-desfaurare-a-consultarii-pietei-in-vederea-pregatirii-achizitiei-publice-in-format-interactiv/ ]]> 09.10.2020 10:40 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №93. BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №93 Regulament cu privire la folosinţa apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №93. BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №93 Regulament cu privire la folosinţa apelor subterane pentru irigarea prin picurare a terenurilor agricole ocupate cu culturi horticole (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=506&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-93-BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-93-Regulament-cu-privire-la-folosinta-apelor-subterane-pentru-irigarea-prin-picurare-a-terenurilor-agricole-ocupate-cu-culturi-horticole-in-format-interactiv/ ]]> 08.10.2020 12:38 "CODUL MUNCII al REPUBLICII MOLDOVA" (situația pe data 31.08.2020) (în format interactiv) <![CDATA["CODUL MUNCII al REPUBLICII MOLDOVA" (situația pe data 31.08.2020) (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=501&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/CODUL-MUNCII-al-REPUBLICII-MOLDOVA-situatia-pe-data-31082020in-format-interactiv/ ]]> 04.09.2020 11:00 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №92. LEGE R.M. Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №92. LEGE R.M. Nr. 133 din 08-07-2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=496&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-92-LEGE-RM-Nr-133-din-08-07-2011-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-in-format-interactiv/ ]]> 01.09.2020 08:58 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №91. LEGE R.M. Nr. 108 din 18-06-2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №91. LEGE R.M. Nr. 108 din 18-06-2020 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=495&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-91-LEGE-RM-Nr-108-din-18-06-2020-privind-controlul-pericolelor-de-accidente-majore-care-implica-substante-periculoase-in-format-interactiv/ ]]> 01.09.2020 08:56 Pachetul de documente: "Webinare tematice pentru specialiştii din sectorul alimentării cu apă şi canalizare (22-24 iulie 2020)" <![CDATA[Pachetul de documente: "Webinare tematice pentru specialiştii din sectorul alimentării cu apă şi canalizare (22-24 iulie 2020)" // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=493&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/Pachetul-de-documente-Webinare-tematice-pentru-specialistii-din-sectorul-alimentarii-cu-apa-si-canalizare-22-24-iulie-2020/ ]]> 14.08.2020 09:43 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №90. Pachetul de documente:"Webinare tematice pentru specialiștii din sectorul alimentării cu apă și de canalizare (22-24 iulie 2020)" (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №90. Pachetul de documente:"Webinare tematice pentru specialiștii din sectorul alimentării cu apă și de canalizare (22-24 iulie 2020)" (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=491&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-90-Pachetul-de-documenteWebinare-tematice-pentru-specialitii-din-sectorul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare-22-24-iulie-2020in-format-interactiv/ ]]> 12.08.2020 09:40 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №89. LEGE R.M. Nr. 74 din 21-05-2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №89. LEGE R.M. Nr. 74 din 21-05-2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=487&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-89-LEGE-RM-Nr-74-din-21-05-2020-privind-achizitiile-in-sectoarele-energeticii-apei-transporturilor-i-serviciilor-potalein-format-interactiv/ ]]> 03.08.2020 11:43 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №88. Standardul ocupațional "TEHNICIAN ÎN SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ” (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №88. Standardul ocupațional "TEHNICIAN ÎN SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ” (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=476&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-88-Standardul-ocupational-TEHNICIAN-IN-SECURITATE-I-SANATATE-IN-MUNCA-in-format-interactiv/ ]]> 04.06.2020 15:48 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №87. Lege R.M. Nr. 69 din 21-05-2020 "CU PRIVIRE LA INSTITUIREA UNOR MĂSURI PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE" (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №87. Lege R.M. Nr. 69 din 21-05-2020 "CU PRIVIRE LA INSTITUIREA UNOR MĂSURI PE PERIOADA STĂRII DE URGENȚĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI MODIFICAREA UNOR ACTE NORMATIVE" (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=474&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-87-Lege-RM-Nr-69-din-21-05-2020CU-PRIVIRE-LA-INSTITUIREA-UNOR-MASURI-PE-PERIOADA-STARII-DE-URGENAIN-SANATATE-PUBLICA-I-MODIFICAREA-UNOR-ACTE-NORMATIVEin-format-interactiv/ ]]> 01.06.2020 08:47 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №86. Ordin MTGD R.M. Nr. 172 din 09-12-2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, cu modificări ulterioare. (situația pe data 20.05.2020) (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №86. Ordin MTGD R.M. Nr. 172 din 09-12-2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto, cu modificări ulterioare. (situația pe data 20.05.2020) (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=470&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-86-Ordin-MTGD-RM-Nr-172-din-09-12-2005-cu-privire-la-aprobareaNormelor-de-consum-de-combustibil-si-lubrifianti-in-transportul-autocu-modificari-ulterioare-situatia-pe-data-20052020-in-format-interactiv/ ]]> 20.05.2020 15:31 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №85. LEGE R.M. nr. 1163-XIII din 24.04.1997 "CODUL FISCAL*" (situația pe data 01.05.2020) (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №85. LEGE R.M. nr. 1163-XIII din 24.04.1997 "CODUL FISCAL*" (situația pe data 01.05.2020) (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=468&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-85-LEGE-RM-nr-1163-XIII-din-24041997-CODUL-FISCAL-situatia-pe-data-01052020in-format-interactiv/ ]]> 13.05.2020 16:49 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №84. LEGE R.M. nr. 154-XV din 28.03.2003 "CODUL MUNCII al REPUBLICII MOLDOVA" (situația pe data 01.05.2020) (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №84. LEGE R.M. nr. 154-XV din 28.03.2003 "CODUL MUNCII al REPUBLICII MOLDOVA" (situația pe data 01.05.2020) (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=465&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-84-LEGE-RM-nr-154-XV-din-28032003CODUL-MUNCII-al-REPUBLICII-MOLDOVA-situatia-pe-data-01052020-in-format-interactiv/ ]]> 11.05.2020 14:45 Culegere de Buletine Informativ-educaționale elaborate de către Direcția Executivă AMAC în anii 2016-2020.(în format interactiv) <![CDATA[Culegere de Buletine Informativ-educaționale elaborate de către Direcția Executivă AMAC în anii 2016-2020.(în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=464&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/Culegere-de-Buletine-Informativ-educationale-elaborate-de-catre-Directia-Executiva-AMACin-anii-2016-2020in-format-interactiv/ ]]> 04.05.2020 19:53 „Standardele naţionale de contabilitate şi Planul general de conturi contabile: prevederi noi şi modul de aplicare" (în format interactiv) <![CDATA[„Standardele naţionale de contabilitate şi Planul general de conturi contabile: prevederi noi şi modul de aplicare" (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=462&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/Standardele-nationale-de-contabilitate-si-Planul-generalde-conturi-contabile-prevederi-noi-si-modul-de-aplicarein-format-interactiv/ ]]> 04.05.2020 09:31 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №83. “Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale” (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №83. “Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisare pentru localităţile urbane şi rurale” (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=450&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-83-Regulamentul-privind-cerintele-de-colectare-epurare-si-deversarea-apelor-uzate-in-sistemul-de-canalizare-sisau-in-emisare-pentrulocalitatile-urbane-si-ruralein-format-interactiv/ ]]> 23.04.2020 09:14 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №82. “Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ” Ediția II (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №82. “Metodologia privind aprobarea şi aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare ” Ediția II (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=430&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-82-Metodologia-privind-aprobarea-si-aplicarea-tarifelor-la-serviciile-auxiliare-prestate-consumatorilor-de-catre-operatorii-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-Editia-IIin-format-interactiv/ ]]> 05.03.2020 13:58 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №81. “Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate” Ediția III (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №81. “Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate” Ediția III (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=428&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-81-Metodologia-de-determinare-aprobare-i-aplicare-a-tarifelor-pentru-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-de-canalizare-i-epurare-a-apelor-uzate-Editia-III-in-format-interactiv/ ]]> 05.03.2020 08:14 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №80. “GHIDUL CONSUMATORULUI SECTORULUI ELECTROENERGETIC, GAZELOR NATURALE, TERMOENERGETIC și SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU АРА ȘI DE CANALIZARE” (în format interactiv) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №80. “GHIDUL CONSUMATORULUI SECTORULUI ELECTROENERGETIC, GAZELOR NATURALE, TERMOENERGETIC și SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU АРА ȘI DE CANALIZARE” (în format interactiv) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=424&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-80-GHIDUL-CONSUMATORULUI-SECTORULUI-ELECTROENERGETIC-GAZELOR-NATURALE-TERMOENERGETIC-i-SERVICIUL-PUBLIC-DE-ALIMENTARE-CU-ara-I-DE-CANALIZARE-in-format-interactiv/ ]]> 03.03.2020 15:16