<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 12.12.2019 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2019 http://amac.md/BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №71. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.nr. 359 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare" (se va pune în aplicare începând cu 1 mai 2020.) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №71. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.nr. 359 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare" (se va pune în aplicare începând cu 1 mai 2020.) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=387&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-71-Hotarirea-ANRE-RM-Nrnr-359-din-27092019-Cu-privire-la-aprobarea-Contractului-cadru-de-furnizareprestare-a-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-se-va-pune-in-aplicare-incepand-cu-1-mai-2020/ ]]> 10.12.2019 08:29 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №70. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.358 din 27.09.2019 "Сu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare" <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №70. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.358 din 27.09.2019 "Сu privire la aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare" // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=385&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-70-Hotarirea-ANRE-RM-Nr358-din-27092019-cu-privire-la-aprobarea-Caietului-de-sarcini-cadru-al-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare/ ]]> 09.12.2019 14:51 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №69. Hotărîrea ANRE R.M. Nr. 357 din 27-09-2019 "Сu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare " <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №69. Hotărîrea ANRE R.M. Nr. 357 din 27-09-2019 "Сu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare " // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=383&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-69-Hotarirea-ANRE-RM-Nr-357-din-27-09-2019-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-principiile-de-efectuare-a-investitiilor-in-sectorul-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 06.12.2019 18:22 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №68. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.356 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare " <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №68. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.356 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare " // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=381&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-68-Hotarirea-ANRE-RM-Nr356-din-27092019-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadru-cu-privire-la-indicatorii-de-performanta-ai-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 05.12.2019 15:29 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №67. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.355 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare" <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №67. Hotărîrea ANRE R.M. Nr.355 din 27.09.2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare" // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=379&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-67-Hotarirea-ANRE-RM-Nr355-din-27092019-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cadru-de-organizare-i-functionare-a-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 04.12.2019 19:00 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №66. Hotărîrea Guvernului R.M. Nr. HG 506/2019 din 2019-11-01 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №66. Hotărîrea Guvernului R.M. Nr. HG 506/2019 din 2019-11-01 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=378&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-66-Hotarirea-Guvernului-RM-Nr-HG-5062019-din-2019-11-01-pentru-aprobarea-Procedurii-cadru-privind-organizarea-derularea-si-atribuirea-contractelor-de-delegare-a-gestiunii-serviciului-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare/ ]]> 26.11.2019 09:03 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №65. Lege R.M. Nr. 246 din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală Hotărîre Guvernului R.M. Nr. 484 din 18-10-2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №65. Lege R.M. Nr. 246 din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală Hotărîre Guvernului R.M. Nr. 484 din 18-10-2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=373&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-65-Lege-RM-Nr-246-din-22-11-2017-cu-privire-la-intreprinderea-de-stat-si-intreprinderea-municipala-Hotarire-Guvernului-RM-Nr-484-din-18-10-2019-pentru-aprobarea-unor-acte-normative-privind-punerea-in-aplicare-a-Legii-nr2462017-cu-privire-la-intreprinderea-de-stat-i-intreprinderea-municipala/ ]]> 11.11.2019 09:46 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №63. Culegerea modificărilor în domeniul evidenței contabilă, elaborate de către Minisrerul Finanțelor R.M., întră în vigoare pe data 01.01.2020 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №63. Culegerea modificărilor în domeniul evidenței contabilă, elaborate de către Minisrerul Finanțelor R.M., întră în vigoare pe data 01.01.2020 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=365&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-63-Culegerea-modificarilor-in-domeniul-evidentei-contabila-elaborate-de-catre-Minisrerul-Finantelor-RM-intra-in-vigoare-pe-data-01012020/ ]]> 09.10.2019 09:39 Culegere de Buletine Informativ-educaționale elaborate de către Direcția Executivă AMAC în anii 2016-2019 <![CDATA[Culegere de Buletine Informativ-educaționale elaborate de către Direcția Executivă AMAC în anii 2016-2019 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=360&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/Culegere-de-Buletine-Informativ-educationale-elaborate-de-catre-Directia-Executiva-AMAC-in-anii-2016-2019/ ]]> 06.09.2019 21:15 Culegerea Indicatorilor financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" în anul 2001-2018 <![CDATA[Culegerea Indicatorilor financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" în anul 2001-2018 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=358&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/Culegerea-Indicatorilor-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-in-anul-2001-2018/ ]]> 02.09.2019 10:44 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №62. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa II a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 2) (perioada aprilie – iunie 2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №62. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa II a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 2) (perioada aprilie – iunie 2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=341&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-62-PROGRAMUL-DE-INSTRUIRI-I-SCHIMBURI-DE-EXPERIENA-A-SPECIALITILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE-MEMBRE-AMAC-Etapa-II-a-procesului-de-instruire-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-APAVITAL-SA-Iai-Romania-Faza-2-perioada-aprilie-iunie-2019/ ]]> 12.07.2019 13:00 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №61. Instruirea a specialiștilor din cadrul înreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare - membre AMAC în anul 2019 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL №61. Instruirea a specialiștilor din cadrul înreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare - membre AMAC în anul 2019 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=338&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-61-Instruirea-a-specialitilor-din-cadrul-inreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-membre-AMAC-in-anul-2019/ ]]> 11.07.2019 12:04 INDICATORII financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" anul 2018 <![CDATA[INDICATORII financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare - membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" anul 2018 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=333&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/INDICATORII-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2018/ ]]> 10.07.2019 08:26 BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №60. HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 168/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 169/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №60. HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 168/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 169/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=332&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCAIONAL-60-HOTARARE-ANRE-RM-nr-1682019-din-31052019-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-racordarea-la-retelele-electrice-si-prestarea-serviciilor-de-transport-si-de-distributie-a-energiei-electrice-HOTARARE-ANRE-RM-nr-1692019-din-31052019-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-furnizarea-energiei-electrice/ ]]> 05.07.2019 11:00 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 59. CULEGEREA DE DOCUMENTE PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A FONDULUI LOCATIV (siruația pe data 29.03.2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 59. CULEGEREA DE DOCUMENTE PRIVIND EXPLOATAREA TEHNICĂ A FONDULUI LOCATIV (siruația pe data 29.03.2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=300&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-59-CULEGEREA-DE-DOCUMENTE-PRIVIND-EXPLOATAREA-TEHNICA-A-FONDULUI-LOCATIV-siruatia-pe-data-29032019/ ]]> 29.03.2019 12:44 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 58. CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA (situația pe data 01.03.2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 58. CODUL CIVIL AL REPUBLICII MOLDOVA (situația pe data 01.03.2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=298&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-58-CODUL-CIVIL-AL-REPUBLICII-MOLDOVA-situatia-pe-data-01032019/ ]]> 22.03.2019 09:33 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 57. LEGEA R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 57. LEGEA R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=296&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-57-LEGEA-RM-Nr-303-din-13122013-Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-modificata-prin-Legea-RM-nr322-din-30112018/ ]]> 19.03.2019 16:02 PREZENTAREA SEMINARULUI "Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019" <![CDATA[PREZENTAREA SEMINARULUI "Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019" // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=292&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/PREZENTAREA-SEMINARULUI-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2018-Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2019/ ]]> 06.03.2019 12:39 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 56. LEGEA APELOR nr. 272 din 23.12.2011 (siruația pe data 27.02.2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 56. LEGEA APELOR nr. 272 din 23.12.2011 (siruația pe data 27.02.2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=289&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-56-LEGEA-APELOR-nr-272-din-23122011-siruatia-pe-data-27022019/ ]]> 27.02.2019 13:41 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 55. O R D I N MEI R.M. R.M. nr. 34 din 06.02.2019 cu referire la completarea Ordinului MTGD R.M. nr.172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 55. O R D I N MEI R.M. R.M. nr. 34 din 06.02.2019 cu referire la completarea Ordinului MTGD R.M. nr.172 din 09.12.2005 cu privire la aprobarea Normelor de consum de combustibil şi lubrifianţi în transportul auto // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=287&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-55-O-R-D-I-N-MEI-RM-RM-nr-34-din-06022019-cu-referire-la-completarea-Ordinului-MTGD-RM-nr172-din-09122005-cu-privire-la-aprobarea-Normelor-de-consum-de-combustibil-si-lubrifianti-in-transportul-auto/ ]]> 25.02.2019 13:08 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 54. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 54. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Eficienţă Energetică // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=285&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-54-Organizarea-si-functionarea-Agentiei-pentru-Eficienta-Energetica/ ]]> 22.02.2019 12:54 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 53. Instrucţiune privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor Formularul EMPOLDEP19 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 53. Instrucţiune privind modul de calculare şi achitare a plăţilor pentru emisiile şi deversările de poluanţi şi depozitarea deşeurilor Formularul EMPOLDEP19 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=282&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-53-Instructiune-privind-modul-de-calculare-si-achitare-a-platilor-pentru-emisiile-si-deversarile-de-poluanti-si-depozitarea-deseurilor-Formularul-EMPOLDEP19/ ]]> 21.02.2019 08:51 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 52. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ. REGULAMENT PRIVIND PROCEDURILE DE PREZENTARE ŞI DE EXAMINARE A CERERILOR TITULARILOR DE LICENŢE PRIVIND PREŢURILE ŞI TARIFELE REGLEMENTATE <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 52. REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A GENŢIEI NAŢIONALE PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ. REGULAMENT PRIVIND PROCEDURILE DE PREZENTARE ŞI DE EXAMINARE A CERERILOR TITULARILOR DE LICENŢE PRIVIND PREŢURILE ŞI TARIFELE REGLEMENTATE // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=281&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-52-REGULAMENT-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-A-GENTIEI-NATIONALE-PENTRU-REGLEMENTARE-IN-ENERGETICA-REGULAMENT-PRIVIND-PROCEDURILE-DE-PREZENTARE-SI-DE-EXAMINARE-A-CERERILOR-TITULARILOR-DE-LICENTE-PRIVIND-PRETURILE-SI-TARIFELE-REGLEMENTATE/ ]]> 21.02.2019 08:47 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 51. Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (situația pe data 11.01.2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 51. Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (situația pe data 11.01.2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=271&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-51-Hotarirea-ANRE-RM-Nr-180-din-10062016-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-stabilirea-si-aprobarea-in-scop-de-determinare-a-tarifelor-a-consumului-tehnologic-si-a-pierderilor-de-apa-in-sistemele-publice-de-alimentare-cu-apa-situatia-pe-data-11012019/ ]]> 11.01.2019 11:42 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 50. Legislația muncii și fiscală privind formarea profesională a salariaţilor, care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 50. Legislația muncii și fiscală privind formarea profesională a salariaţilor, care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=266&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-50-Legislatia-muncii-i-fiscala-privind-formarea-profesionala-a-salariatilor-care-imbina-munca-cu-studiile-in-institutiile-de-invatamant/ ]]> 13.12.2018 13:02 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 49. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa a II-a a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 49. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa a II-a a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=264&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-49-PROGRAMUL-DE-INSTRUIRI-I-SCHIMBURI-DE-EXPERIENA-A-SPECIALITILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE-MEMBRE-AMAC-Etapa-a-II-a-a-procesului-de-instruire-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-APAVITAL-SA-Iai-Romania-Faza-1-perioada-septembrie-noiembrie-2018/ ]]> 10.12.2018 12:29 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 48. Cu privire la modificările în aplicarea legislației fiscale în anul 2018 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 48. Cu privire la modificările în aplicarea legislației fiscale în anul 2018 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=262&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-48-Cu-privire-la-modificarile-in-aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2018/ ]]> 04.12.2018 09:11 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 47. Hotărîre ANRE R.M. nr. 286/2018 din 17.10.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate" <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 47. Hotărîre ANRE R.M. nr. 286/2018 din 17.10.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate" // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=260&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-47-Hotarire-ANRE-RM-nr-2862018-din-17102018-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-procedurile-de-prezentare-si-de-examinare-a-cererilor-titularilor-de-licente-privind-preturile-si-tarifele-reglementate/ ]]> 04.12.2018 08:31 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 46. TICHETELE DE MASĂ. (Actele legislative și normative ale R.M. situația pe data de 30.11.2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 46. TICHETELE DE MASĂ. (Actele legislative și normative ale R.M. situația pe data de 30.11.2018) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=256&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-46-TICHETELE-DE-MASA-Actele-legislative-i-normative-ale-RM-situatia-pe-data-de-30112018/ ]]> 30.11.2018 17:59 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 45. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 45. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=255&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-45/ LEGE R.M. nr. 131 din 03.07.2015 "PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE*" (situația pe data 16.11.2018)]]> 22.11.2018 14:47