<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 18.02.2019 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2019 http://amac.md/BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 51. Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (situația pe data 11.01.2019) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 51. Hotărîrea ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (situația pe data 11.01.2019) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=271&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-51-Hotarirea-ANRE-RM-Nr-180-din-10062016-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-stabilirea-si-aprobarea-in-scop-de-determinare-a-tarifelor-a-consumului-tehnologic-si-a-pierderilor-de-apa-in-sistemele-publice-de-alimentare-cu-apa-situatia-pe-data-11012019/ ]]> 11.01.2019 11:42 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 50. Legislația muncii și fiscală privind formarea profesională a salariaţilor, care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 50. Legislația muncii și fiscală privind formarea profesională a salariaţilor, care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățământ // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=266&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-50-Legislatia-muncii-i-fiscala-privind-formarea-profesionala-a-salariatilor-care-imbina-munca-cu-studiile-in-institutiile-de-invatamant/ ]]> 13.12.2018 13:02 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 49. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa a II-a a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 49. PROGRAMUL DE INSTRUIRI ȘI SCHIMBURI DE EXPERIENȚĂ A SPECIALIȘTILOR DIN CADRUL INTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE MEMBRE AMAC. Etapa a II-a a procesului de instruire a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre ale Asociației Moldova Apă-Canal, la Centrul de Instruire, din cadrul S.C. APAVITAL S.A., Iași, România. (Faza 1) (perioada septembrie – noiembrie 2018) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=264&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-49-PROGRAMUL-DE-INSTRUIRI-I-SCHIMBURI-DE-EXPERIENA-A-SPECIALITILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-I-DE-CANALIZARE-MEMBRE-AMAC-Etapa-a-II-a-a-procesului-de-instruire-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-APAVITAL-SA-Iai-Romania-Faza-1-perioada-septembrie-noiembrie-2018/ ]]> 10.12.2018 12:29 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 48. Cu privire la modificările în aplicarea legislației fiscale în anul 2018 <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 48. Cu privire la modificările în aplicarea legislației fiscale în anul 2018 // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=262&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-48-Cu-privire-la-modificarile-in-aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2018/ ]]> 04.12.2018 09:11 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 47. Hotărîre ANRE R.M. nr. 286/2018 din 17.10.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate" <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 47. Hotărîre ANRE R.M. nr. 286/2018 din 17.10.2018 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de prezentare şi de examinare a cererilor titularilor de licenţe privind preţurile şi tarifele reglementate" // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=260&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-47-Hotarire-ANRE-RM-nr-2862018-din-17102018-Cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-procedurile-de-prezentare-si-de-examinare-a-cererilor-titularilor-de-licente-privind-preturile-si-tarifele-reglementate/ ]]> 04.12.2018 08:31 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 46. TICHETELE DE MASĂ. (Actele legislative și normative ale R.M. situația pe data de 30.11.2018) <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 46. TICHETELE DE MASĂ. (Actele legislative și normative ale R.M. situația pe data de 30.11.2018) // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=256&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-46-TICHETELE-DE-MASA-Actele-legislative-i-normative-ale-RM-situatia-pe-data-de-30112018/ ]]> 30.11.2018 17:59 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 45. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 45. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=255&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-45/ LEGE R.M. nr. 131 din 03.07.2015 "PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE*" (situația pe data 16.11.2018)]]> 22.11.2018 14:47 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 44. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 44. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=195&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-44/ LEGE Nr. 139 din 19.07.2018 cu privire la eficiența energetică.]]> 30.08.2018 10:19 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 43. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 43. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=192&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-43/ LEGE R.M. Nr. 121 din 05.07.2018 cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii (Data intrarii in vigoare : 17.02.2019)]]> 29.08.2018 17:51 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 42. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 42. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=191&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-42/ Codul administrativ al Republicii Moldova (Data intrarii in vigoare : 01.04.2019)]]> 29.08.2018 17:49 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 41. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 41. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=188&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-41/ Programe de instruire al specialiștilor din cadrul înreprinderilor de alimentare cu apă și canalizare - membre AMAC pentru anii 2018-2019.]]> 20.08.2018 12:56 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 40. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 40. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=187&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-40/ CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr.17 din 31 iulie 2018 (nivel național) cu privire la modelul Contractului de formare profesională continuă (Publicat în Monitorul Oficial Nr. 295–308 (6690–6703) din 10 august 2018)]]> 13.08.2018 19:29 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 38. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 38. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=182&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-38/ CONVENŢIE COLECTIVĂ Nr. 16 din 25.05.2018 (nivel naţional) "Сu privire la modelul Contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite lucrări și la modelul Actului de recepționare a lucrării." (Publicat : 15.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 195-209 art Nr:972)]]> 23.07.2018 14:25 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 39. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 39. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=183&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-39/ Ordin ale Ministerului Economiei și Infrastructurii al R.M. "Cu privire la aprobarea Normei de metrologie legală NML 8-08:2018 „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică”]]> 23.07.2018 14:25 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 37. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 37. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=164&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-37/ Regulamentul privind principiile de bază în proiectarea și construcția sistemelor exterioare de alimentare cu apă a localităților mici cu un consum sub 200 m3/zi.]]> 21.05.2018 15:41 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 36. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 36. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=162&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-36/ LEGE R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (actualizarea la data 16.03.2018).]]> 27.04.2018 10:47 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 35. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 35. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=154&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-35/ Hotărîre Guvernului R.M. nr. 163 din 23 februarie 2018 "Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului" (Privind Inspectoratul de Stat al Muncii).]]> 05.03.2018 16:14 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 34. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 34. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=143&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-34/ HOTĂRÂRE ANRE R.M. privind aprobarea Regulamentului cu privire indicatorii de calitate a serviciilor de distribuţie şi furnizare a energiei termice nr. 484/2017 din 13.12.2017.]]> 17.01.2018 13:54 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 33. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 33. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=140&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-33/ LEGEA R.M. Nr. 287 din15 decembrie 2017 "Contabilităţii și raportării financiare" (întră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019).]]> 10.01.2018 08:33 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 32. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 32. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=138&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-32/ LEGE R.M. Nr. 246 DIN 23.11.2017 CU PRIVIRE LA ÎNTREPRINDEREA DE STAT ŞI ÎNTREPRINDEREA MUNICIPALĂ.]]> 04.01.2018 14:06 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 31. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 31. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=136&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-31/ REGULAMENT cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică. REGULAMENT cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței. REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.]]> 27.12.2017 08:31 BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 30. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 30. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=128&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-30/ ORDIN Nr.176 din 29.09.2017 Ministerului Economiei și Infrastructurii al R.M.cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-08:2017 „Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică”.
]]>
08.12.2017 13:10
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 29. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 29. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=126&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-29/ ORDIN N r. 609/65 din 21 iulie 2017 Ministerului Sănătății al Republicii Moldova şi ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova "Pentru aprobarea Ghidului Național privind Planul de Siguranţă a Apei pentru sistemele de alimentare cu apă potabilă".
]]>
07.12.2017 10:14
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 28. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 28. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=111&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-28/ Legea "Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003" (situația pe data 06.11.2017).
]]>
10.11.2017 14:45
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 27. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 27. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=105&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-27/ Legea Republicii Moldova № 166 din 21.09.17 "Сu privire la tichetele de masa".
]]>
25.10.2017 16:30
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 26. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 26. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=104&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-26/ Legea Republicii Moldova nr. 174 din 21.09.17 cu privire la ENERGETICĂ.
]]>
25.10.2017 16:28
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 25. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 25. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=80&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-25/ Hotărîre ANRE Nr. 23 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei termice.
]]>
29.09.2017 11:16
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 24. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 24. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=79&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-24/ Hotărîre Guvernului R.M. Nr.589 din 24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase.
]]>
29.09.2017 11:15
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 23. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 23. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=78&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-23/ Hotărîre Guvernului R.M. Nr. 576 din 19 iulie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţatede Uniunea Europeană.
]]>
29.09.2017 11:12
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 22. <![CDATA[BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 22. // Buletin informativ AMAC]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=29&id=77&t=/BULETINE-INFORMATIVE/Buletin-informativ-AMAC/BULETIN-INFORMATIV-EDUCATIONAL-Nr-22/ LEGEA INTEGRITĂŢII № 82 din 25 mai 2017.
]]>
29.09.2017 11:10