<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 17.12.2018 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2018 http://amac.md/Studiile de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” 2018-2019 <![CDATA[Studiile de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” 2018-2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=259&t=/PRESA/Noutati/Studiile-de-recalificare-profesionala-Exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-2018-2019/ Direcția Executivă a Asociației Moldova Apă-Canal (AMAC), cu suportul partenerilor de dezvoltare Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)”, în cadrul “Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și de Canalizare, pentru membrii AMAC” organizează studii de recalificare profesională, în baza studiilor superioare altele decît cele tehnice pentru sesiunea de admitere 2018/2019 la specializarea “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” / specialitatea 0732.3 „Alimentări cu apă, Canalizări”.]]> 30.11.2018 18:21 Schimbul de experiență în domeniul Investițiilor la Centrul de Instruire din cadrul SC ApaVital, orașul Iași, România (26-28 noiembrie 2018) <![CDATA[Schimbul de experiență în domeniul Investițiilor la Centrul de Instruire din cadrul SC ApaVital, orașul Iași, România (26-28 noiembrie 2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=258&t=/PRESA/Noutati/Schimbul-de-experienta-in-domeniul-Investitiilor-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-ApaVital-oraul-Iai-Romania-26-28-noiembrie-2018/ În perioada 26 - 28 noiembrie 2018, la Centrul de Instruire, din cadrul operatorului SC ApaVital SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul Relații cu Clienții, la care au participat 51 persoane, directorii de întreprinderi, inginerii șefi, șefii secției tehnice, specialiștii responsabili de sectorul investițiilor, din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 30.11.2018 18:08 Legea RM №303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare" și Acte Normative ANRE RM privind ramura de alimentare cu apă și canalizare <![CDATA[Legea RM №303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare" și Acte Normative ANRE RM privind ramura de alimentare cu apă și canalizare // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=252&t=/PRESA/Noutati/Legea-RM-303-din-13122013-Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-i-Acte-Normative-ANRE-RM-privind-ramura-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare/ ]]> 22.11.2018 14:31 Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) <![CDATA[Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=251&t=/PRESA/Noutati/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-editia-a-doua/ ]]> 22.11.2018 14:24 Studiile de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” în baza studiilor superioare umanitare 2018-2019 <![CDATA[Studiile de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” în baza studiilor superioare umanitare 2018-2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=249&t=/PRESA/Noutati/Studiile-de-recalificare-profesionala-Exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-in-baza-studiilor-superioare-umanitare-2018-2019/ ]]> 20.11.2018 14:31 Schimbul de experiență în domeniul Relații cu Clenții la Centrul de Instruire din cadrul SC ApaVital, orașul Iași, România (13-15 noiembrie 2018) <![CDATA[Schimbul de experiență în domeniul Relații cu Clenții la Centrul de Instruire din cadrul SC ApaVital, orașul Iași, România (13-15 noiembrie 2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=246&t=/PRESA/Noutati/Schimbul-de-experienta-in-domeniul-Relatii-cu-Clentii-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-ApaVital-oraul-Iai-Romania-13-15-noiembrie-2018/ În perioada 13-15 noiembrie 2018, la Centrul de Instruire, din cadrul operatorului SC ApaVital SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul Relații cu Clienții, la care au participat 50 persoane, șefii secției relații cu clienții, specialiștii secției relații cu clienții, din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 19.11.2018 12:59 „Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și de canalizare” (ediția a doua). <![CDATA[„Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și de canalizare” (ediția a doua). // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=244&t=/PRESA/Noutati/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-i-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-editia-a-doua/ Direcția Executivă a Asociației Moldova Apă-Canal, cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare a tipărit „Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și de canalizare” (ediția a doua).]]> 13.11.2018 09:45 Grupul 3: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.” <![CDATA[Grupul 3: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=243&t=/PRESA/Noutati/Grupul-3-Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Protectia-muncii-in-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 13.11.2018 09:41 Schimbul de experiență în domeniul managementului resurselor umane la Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital, orașul Iași, România (30-01 octombrie/noiembrie 2018) <![CDATA[Schimbul de experiență în domeniul managementului resurselor umane la Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital, orașul Iași, România (30-01 octombrie/noiembrie 2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=227&t=/PRESA/Noutati/Schimbul-de-experienta-in-domeniul-managementului-resurselor-umane-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-Apavital-oraul-Iai-Romania-30-01-octombrienoiembrie-2018/ ]]> 05.11.2018 11:33 Grupul 2: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.” <![CDATA[Grupul 2: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=223&t=/PRESA/Noutati/Grupul-2-Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Protectia-muncii-in-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 29.10.2018 13:48 Grupul 1: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare” <![CDATA[Grupul 1: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=221&t=/PRESA/Noutati/Grupul-1-Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Protectia-muncii-in-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 22.10.2018 11:51 Grupul 3: Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” <![CDATA[Grupul 3: Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=210&t=/PRESA/Noutati/Grupul-3-Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Acte-legislative-i-normative-in-domeniul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare/ În perioada 25 – 27 septembrie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume șefii de întreprindere, inginerii șefi, juriști și persoanele responsabile de exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, au participat la cursul de instruire cu genericul: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare. Grupul 3 (limba rusă).]]> 04.10.2018 10:34 În perioada 26-28 septembrie 2018, la Centrul de Formare Profesională, din cadrul operatorului SC APAVITAL SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul financiar contabil. <![CDATA[În perioada 26-28 septembrie 2018, la Centrul de Formare Profesională, din cadrul operatorului SC APAVITAL SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul financiar contabil. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=208&t=/PRESA/Noutati/In-perioada-26-28-septembrie-2018-la-Centrul-de-Formare-Profesionala-din-cadrul-operatorului-SC-APAVITAL-SA-oraul-Iai-Romania-a-fost-organizat-schimbul-de-experienta-in-domeniul-financiar-contabil/ ]]> 02.10.2018 16:28 Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=207&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Acte-legislative-i-normative-in-domeniul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare/ În perioada 18 – 20 septembrie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume șefii de întreprindere, inginerii șefi, juriști și persoanele responsabile de exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, au participat la cursul de instruire cu genericul: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare. Grupul 2 (limba română).]]> 21.09.2018 19:30 Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=201&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Acte-legislative-i-normative-in-domeniul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare/ În perioada 11 – 13 septembrie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume șefii de întreprindere, inginerii șefi, juriști și persoanele responsabile de exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, au participat la cursul de instruire cu genericul: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare. Grupul 1 (limba română). Detalii...]]> 17.09.2018 20:18 Graficul instruirilor la Centrului de Instruire SA Apavital, Iași, România, a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre AMAC <![CDATA[Graficul instruirilor la Centrului de Instruire SA Apavital, Iași, România, a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre AMAC // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=199&t=/PRESA/Noutati/Graficul-instruirilor-la-Centrului-de-Instruire-SA-Apavital-Iai-Romania-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-AMAC/ 13.09.2018 11:56 Cursul Formare de Formatori pentru modulul: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare <![CDATA[Cursul Formare de Formatori pentru modulul: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=198&t=/PRESA/Noutati/Cursul-Formare-de-Formatori-pentru-modulul-Acte-legislative-i-normative-in-domeniul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 06.09.2018 15:22 Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) <![CDATA[Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=190&t=/PRESA/Noutati/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-editia-a-doua/ ]]> 22.08.2018 09:17 REGULAMENTUL privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) <![CDATA[REGULAMENTUL privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=181&t=/PRESA/Noutati/REGULAMENTUL-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-editia-a-doua/ ]]> 23.07.2018 14:21 Indicatorii financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare — membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" anul 2017 <![CDATA[Indicatorii financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare — membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" anul 2017 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=179&t=/PRESA/Noutati/Indicatorii-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2017/ ]]> 23.07.2018 14:14 Ședința Comitetului de Supraveghere a Proiectului SDC/ADA”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (19 iunie 2018) <![CDATA[Ședința Comitetului de Supraveghere a Proiectului SDC/ADA”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (19 iunie 2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=178&t=/PRESA/Noutati/edinta-Comitetului-de-Supraveghere-a-Proiectului-SDCADAConsolidarea-cadrului-institutional-in-sectorul-alimentarii-cu-apa-i-sanitatie-din-Republica-Moldova-19-iunie-2018/ ]]> 23.07.2018 14:09 Cea de-a 4-a ședință a Comitetului Coordonator al Dialogului național privind politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă (DNP) în Republica Moldova <![CDATA[Cea de-a 4-a ședință a Comitetului Coordonator al Dialogului național privind politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă (DNP) în Republica Moldova // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=177&t=/PRESA/Noutati/Cea-de-a-4-a-edinta-a-Comitetului-Coordonator-al-Dialogului-national-privind-politica-in-domeniul-gestionarii-integrate-a-resurselor-de-apa-DNP-in-Republica-Moldova/ ]]> 23.07.2018 14:00 Cu prilejul zilei profesionale, Ziua lucrătorului din gospodăria de locuințe și deservire comunală, Asociația Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova și Consiliul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din sfera deservirii Sociale și Producerii de mărfuri “Sindindcomservice” are doesebita plăcere și marea responsabilitate de a vă adresa cuvinte de mulțumire și mesaj de felicitare pentru activitatea atât de necesară cetățeanului în viața de zi cu zi. <![CDATA[Cu prilejul zilei profesionale, Ziua lucrătorului din gospodăria de locuințe și deservire comunală, Asociația Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova și Consiliul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din sfera deservirii Sociale și Producerii de mărfuri “Sindindcomservice” are doesebita plăcere și marea responsabilitate de a vă adresa cuvinte de mulțumire și mesaj de felicitare pentru activitatea atât de necesară cetățeanului în viața de zi cu zi. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=161&t=/PRESA/Noutati/Cu-prilejul-zilei-profesionale-Ziua-lucratorului-din-gospodaria-de-locuinte-i-deservire-comunala-Asociatia-Patronala-a-Serviciilor-Publice-din-Republica-Moldova-i-Consiliul-Federatiei-Sindicatelor-Lucratorilor-din-sfera-deservirii-Sociale-i-Producerii-de-marfuri-Sindindcomservice-are-doesebita-placere-i-marea-responsabilitate-de-a-va-adresa-cuvinte-de-multumire-i-mesaj-de-felicitare-pentru-activitatea-atat-de-necesara-cetateanului-in-viata-de-zi-cu-zi/ ]]> 20.04.2018 10:41 La data de 22 aprilie, marcăm Ziua profesională a lucratorului din gospodaria comunală. <![CDATA[La data de 22 aprilie, marcăm Ziua profesională a lucratorului din gospodaria comunală. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=160&t=/PRESA/Noutati/La-data-de-22-aprilie-marcam-Ziua-profesionala-a-lucratorului-din-gospodaria-comunala/ Cu acest prilej, Direcția Executivă a Asociației Moldova Apă-Canal adresează tuturor angajaţilor din domeniul serviciilor de gospodărie comunală cuvinte de mulţumire şi profundă recunoștință pentru activitatea ce o realizează zi de zi. Instituirea acestei sărbători este o confirmare a rolului angajaților ]]> 19.04.2018 12:41 Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)”. <![CDATA[Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)”. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=158&t=/PRESA/Noutati/Proiectul-SDC-ADA-Consolidarea-cadrului-institutional-in-sectorul-alimentarii-cu-apa-i-sanitatie-din-Republica-Moldova-faza-01/ ]]> 19.03.2018 15:18 Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării. <![CDATA[Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=157&t=/PRESA/Noutati/Programului-National-de-Cretere-a-Capacitatilor-Operatorilor-din-domeniul-Aprovizionarii-cu-Apa-i-Canalizarii/ ]]> 19.03.2018 15:12 Necrolog Zagaevschi Vasile <![CDATA[Necrolog Zagaevschi Vasile // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=156&t=/PRESA/Noutati/Necrolog-Zagaevschi-Vasile/ Zagaevschi Vasile Ion În dimineața zilei de 17 martie, s-a stins din viață ex-directorul S.A. Apă Canal Cahul. Domnul Vasile Zagaevschi s-a născut la 25 octombrie 1948.  Regretatul Vasile Zagaevschi a început activitatea sa la întreprindere la 10.11.1976, activând mai bine de 30 ]]> 19.03.2018 12:02 Atelierul regional privind Contractele Bazate pe Performanță (CBP) pentru reducerea apei neaducătoare de venit (NRW), 12-13 februarie 2018, București, România <![CDATA[Atelierul regional privind Contractele Bazate pe Performanță (CBP) pentru reducerea apei neaducătoare de venit (NRW), 12-13 februarie 2018, București, România // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=153&t=/PRESA/Noutati/Atelierul-regional-privind-Contractele-Bazate-pe-Performanta-CBP-pentru-reducerea-apei-neaducatoare-de-venit-NRW-12-13-februarie-2018-Bucureti-Romania/ ]]> 28.02.2018 10:14 În perioada 30-31-01 ianuarie/februarie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume directorii de întreprinderi, specialiștii responsabili în domeniul achizițiilor și juriștii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare. Grupul 3 (limba rusă). <![CDATA[În perioada 30-31-01 ianuarie/februarie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume directorii de întreprinderi, specialiștii responsabili în domeniul achizițiilor și juriștii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licențe din sectorul apă și canalizare. Grupul 3 (limba rusă). // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=151&t=/PRESA/Noutati/In-perioada-30-31-01-ianuariefebruarie-2018-in-cadrul-Programului-National-de-Cretere-a-Capacitatilor-Operatorilor-din-domeniul-Aprovizionarii-cu-Apa-i-Canalizarii-specialitii-din-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-i-anume-directorii-de-intreprinderi-specialitii-responsabili-in-domeniul-achizitiilor-i-juritii-au-participat-la-cursul-de-instruire-cu-genericul-Procedurile-de-achizitie-a-bunurilor-lucrarilor-i-serviciilor-utilizate-in-activitatea-titularilor-de-licente-din-sectorul-apa-i-canalizare-Grupul-3-limba-rusa/ ]]> 02.02.2018 15:36 Instruirea personalului din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC, în cadrul modulelor de instruire organizate de către Asociația Moldova Apă-Canal (AMAC) în colaborare cu Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării (IFCAAC), cu suportul financiar al Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), în perioada anilor 2015-2017. <![CDATA[Instruirea personalului din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC, în cadrul modulelor de instruire organizate de către Asociația Moldova Apă-Canal (AMAC) în colaborare cu Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării (IFCAAC), cu suportul financiar al Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale (MSPL), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), în perioada anilor 2015-2017. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=149&t=/PRESA/Noutati/Instruirea-personalului-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-AMAC-in-cadrul-modulelor-de-instruire-organizate-de-catre-Asociatia-Moldova-Apa-Canal-AMAC-in-colaborare-cu-Institutul-de-Formare-Continua-in-domeniul-Alimentarii-cu-Apa-i-Canalizarii-IFCAAC-cu-suportul-financiar-al-Proiectului-Modernizarea-Serviciilor-Publice-Locale-MSPL-implementat-de-Agentia-de-Cooperare-Internationala-a-Germaniei-Deutsche-Gesellschaft-fur-Internationale-ZusammenarbeitGIZ-in-perioada-anilor-2015-2017/ 29.01.2018 09:44