<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 23.03.2019 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2019 http://amac.md/Studii de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”, în baza studiilor superioare tehnice, cu durata de 12 luni <![CDATA[Studii de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”, în baza studiilor superioare tehnice, cu durata de 12 luni // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=295&t=/PRESA/Noutati/Studii-de-recalificare-profesionala-Exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-in-baza-studiilor-superioare-tehnice-cu-durata-de-12-luni/ Direcția Executivă AMAC, cu suportul partenerilor de dezvoltare Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)”, organizează studii de recalificare profesională cu durata de 12 luni în baza studiilor superioare tehnice pentru angajații din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 13.03.2019 12:30 Особенности составления финансовых отчётов и Деклараций o подоходном налоге за 2018 год в некоммерческих организациях <![CDATA[Особенности составления финансовых отчётов и Деклараций o подоходном налоге за 2018 год в некоммерческих организациях // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=280&t=/PRESA/Noutati/ocobennocti-coctavleniea-financovih-otciotov-i-deklaratii-o-podohodnom-naloge-za-2018-god-v-nekommerceckih-organizatieah/ 19.02.2019 10:11 Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 3 (limba română) <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 3 (limba română) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=279&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2018Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2019-Grupul-3-limba-romana/ În perioada 19 – 21 februarie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, se v-a desfășura cursul de instruire ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019”, dedicat specialiștilor contabili și economiști din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.]]> 18.02.2019 20:32 Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislației fiscale în anul 2019.” Grupul 2 (limba rusă). <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislației fiscale în anul 2019.” Grupul 2 (limba rusă). // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=277&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-i-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2018Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2019-Grupul-2-limba-rusa/ La data de 12 - 14 februarie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, sa desfășurat cursul de instruire ”Particularitățile întocmirii situațiilor financiare anuale și a Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislației fiscale în anul 2019”, dedicat specialiștilor contabili și economiști din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Materialul didactic din cadrul instruirilor este elaborat și prezentat de către profesorii din cadrul ASEM, specialiștii din cadrul Inspecției Fiscale de Stat și CNASS.]]> 15.02.2019 11:08 Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 1. <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019.” Grupul 1. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=275&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Particularitatile-intocmirii-situatiilor-financiare-anuale-si-a-Declaratiei-cu-privire-la-impozitul-pe-venit-pentru-anul-2018Aplicarea-legislatiei-fiscale-in-anul-2019-Grupul-1/ La data de 29 ianuarie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, s-a dat startul cursului de instruire ”Particularităţile întocmirii situaţiilor financiare anuale şi a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018. Aplicarea legislaţiei fiscale în anul 2019”, dedicat specialiștilor contabili și economiști din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.]]> 29.01.2019 11:53 PROCESULUI DE INSTRUIRE A SPECIALIŞTILOR DIN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE, MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI MOLDOVA APĂ-CANAL, LA CENTRUL DE INSTRUIRE, DIN CADRUL S.C. APAVITAL S.A., IAŞI, ROMÂNIA. Faza 1. (perioada septembrie - noiembrie 2018) <![CDATA[PROCESULUI DE INSTRUIRE A SPECIALIŞTILOR DIN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE, MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI MOLDOVA APĂ-CANAL, LA CENTRUL DE INSTRUIRE, DIN CADRUL S.C. APAVITAL S.A., IAŞI, ROMÂNIA. Faza 1. (perioada septembrie - noiembrie 2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=269&t=/PRESA/Noutati/PROCESULUI-DE-INSTRUIRE-A-SPECIALISTILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-SI-DE-CANALIZARE-MEMBRE-ALE-ASOCIATIEI-MOLDOVA-APA-CANAL-LA-CENTRUL-DE-INSTRUIRE-DIN-CADRUL-SC-APAVITAL-SA-IASI-ROMANIA-Faza-1-perioada-septembrie-noiembrie-2018/ ]]> 18.12.2018 15:10 Studiile de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” 2018-2019 <![CDATA[Studiile de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” 2018-2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=259&t=/PRESA/Noutati/Studiile-de-recalificare-profesionala-Exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-2018-2019/ Direcția Executivă a Asociației Moldova Apă-Canal (AMAC), cu suportul partenerilor de dezvoltare Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)”, în cadrul “Institutului de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și de Canalizare, pentru membrii AMAC” organizează studii de recalificare profesională, în baza studiilor superioare altele decît cele tehnice pentru sesiunea de admitere 2018/2019 la specializarea “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” / specialitatea 0732.3 „Alimentări cu apă, Canalizări”.]]> 30.11.2018 18:21 Schimbul de experiență în domeniul Investițiilor la Centrul de Instruire din cadrul SC ApaVital, orașul Iași, România (26-28 noiembrie 2018) <![CDATA[Schimbul de experiență în domeniul Investițiilor la Centrul de Instruire din cadrul SC ApaVital, orașul Iași, România (26-28 noiembrie 2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=258&t=/PRESA/Noutati/Schimbul-de-experienta-in-domeniul-Investitiilor-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-ApaVital-oraul-Iai-Romania-26-28-noiembrie-2018/ În perioada 26 - 28 noiembrie 2018, la Centrul de Instruire, din cadrul operatorului SC ApaVital SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul Relații cu Clienții, la care au participat 51 persoane, directorii de întreprinderi, inginerii șefi, șefii secției tehnice, specialiștii responsabili de sectorul investițiilor, din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 30.11.2018 18:08 Legea RM №303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare" și Acte Normative ANRE RM privind ramura de alimentare cu apă și canalizare <![CDATA[Legea RM №303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare" și Acte Normative ANRE RM privind ramura de alimentare cu apă și canalizare // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=252&t=/PRESA/Noutati/Legea-RM-303-din-13122013-Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-i-Acte-Normative-ANRE-RM-privind-ramura-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare/ ]]> 22.11.2018 14:31 Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) <![CDATA[Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=251&t=/PRESA/Noutati/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-editia-a-doua/ ]]> 22.11.2018 14:24 Studiile de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” în baza studiilor superioare umanitare 2018-2019 <![CDATA[Studiile de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare” în baza studiilor superioare umanitare 2018-2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=249&t=/PRESA/Noutati/Studiile-de-recalificare-profesionala-Exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-in-baza-studiilor-superioare-umanitare-2018-2019/ ]]> 20.11.2018 14:31 Schimbul de experiență în domeniul Relații cu Clenții la Centrul de Instruire din cadrul SC ApaVital, orașul Iași, România (13-15 noiembrie 2018) <![CDATA[Schimbul de experiență în domeniul Relații cu Clenții la Centrul de Instruire din cadrul SC ApaVital, orașul Iași, România (13-15 noiembrie 2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=246&t=/PRESA/Noutati/Schimbul-de-experienta-in-domeniul-Relatii-cu-Clentii-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-ApaVital-oraul-Iai-Romania-13-15-noiembrie-2018/ În perioada 13-15 noiembrie 2018, la Centrul de Instruire, din cadrul operatorului SC ApaVital SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul Relații cu Clienții, la care au participat 50 persoane, șefii secției relații cu clienții, specialiștii secției relații cu clienții, din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 19.11.2018 12:59 „Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și de canalizare” (ediția a doua). <![CDATA[„Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și de canalizare” (ediția a doua). // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=244&t=/PRESA/Noutati/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-i-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-editia-a-doua/ Direcția Executivă a Asociației Moldova Apă-Canal, cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare a tipărit „Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor și instalațiilor publice de alimentare cu apă și de canalizare” (ediția a doua).]]> 13.11.2018 09:45 Grupul 3: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.” <![CDATA[Grupul 3: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=243&t=/PRESA/Noutati/Grupul-3-Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Protectia-muncii-in-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 13.11.2018 09:41 Schimbul de experiență în domeniul managementului resurselor umane la Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital, orașul Iași, România (30-01 octombrie/noiembrie 2018) <![CDATA[Schimbul de experiență în domeniul managementului resurselor umane la Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital, orașul Iași, România (30-01 octombrie/noiembrie 2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=227&t=/PRESA/Noutati/Schimbul-de-experienta-in-domeniul-managementului-resurselor-umane-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-Apavital-oraul-Iai-Romania-30-01-octombrienoiembrie-2018/ ]]> 05.11.2018 11:33 Grupul 2: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.” <![CDATA[Grupul 2: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=223&t=/PRESA/Noutati/Grupul-2-Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Protectia-muncii-in-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 29.10.2018 13:48 Grupul 1: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare” <![CDATA[Grupul 1: Cursul de instruire pentru Modulul: ”Protecția muncii în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=221&t=/PRESA/Noutati/Grupul-1-Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Protectia-muncii-in-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 22.10.2018 11:51 Grupul 3: Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” <![CDATA[Grupul 3: Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=210&t=/PRESA/Noutati/Grupul-3-Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Acte-legislative-i-normative-in-domeniul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare/ În perioada 25 – 27 septembrie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume șefii de întreprindere, inginerii șefi, juriști și persoanele responsabile de exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, au participat la cursul de instruire cu genericul: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare. Grupul 3 (limba rusă).]]> 04.10.2018 10:34 În perioada 26-28 septembrie 2018, la Centrul de Formare Profesională, din cadrul operatorului SC APAVITAL SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul financiar contabil. <![CDATA[În perioada 26-28 septembrie 2018, la Centrul de Formare Profesională, din cadrul operatorului SC APAVITAL SA, orașul Iași, România a fost organizat schimbul de experiență în domeniul financiar contabil. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=208&t=/PRESA/Noutati/In-perioada-26-28-septembrie-2018-la-Centrul-de-Formare-Profesionala-din-cadrul-operatorului-SC-APAVITAL-SA-oraul-Iai-Romania-a-fost-organizat-schimbul-de-experienta-in-domeniul-financiar-contabil/ ]]> 02.10.2018 16:28 Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=207&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Acte-legislative-i-normative-in-domeniul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare/ În perioada 18 – 20 septembrie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume șefii de întreprindere, inginerii șefi, juriști și persoanele responsabile de exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, au participat la cursul de instruire cu genericul: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare. Grupul 2 (limba română).]]> 21.09.2018 19:30 Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ” Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.” // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=201&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Acte-legislative-i-normative-in-domeniul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare/ În perioada 11 – 13 septembrie 2018, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume șefii de întreprindere, inginerii șefi, juriști și persoanele responsabile de exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, au participat la cursul de instruire cu genericul: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare. Grupul 1 (limba română). Detalii...]]> 17.09.2018 20:18 Graficul instruirilor la Centrului de Instruire SA Apavital, Iași, România, a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre AMAC <![CDATA[Graficul instruirilor la Centrului de Instruire SA Apavital, Iași, România, a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare, membre AMAC // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=199&t=/PRESA/Noutati/Graficul-instruirilor-la-Centrului-de-Instruire-SA-Apavital-Iai-Romania-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-AMAC/ 13.09.2018 11:56 Cursul Formare de Formatori pentru modulul: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare <![CDATA[Cursul Formare de Formatori pentru modulul: Acte legislative și normative în domeniul alimentării cu apă și de canalizare // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=198&t=/PRESA/Noutati/Cursul-Formare-de-Formatori-pentru-modulul-Acte-legislative-i-normative-in-domeniul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 06.09.2018 15:22 Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) <![CDATA[Regulamentul privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=190&t=/PRESA/Noutati/Regulamentul-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-editia-a-doua/ ]]> 22.08.2018 09:17 REGULAMENTUL privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) <![CDATA[REGULAMENTUL privind exploatarea tehnică a sistemelor şi instalaţiilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare (ediţia a doua) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=181&t=/PRESA/Noutati/REGULAMENTUL-privind-exploatarea-tehnica-a-sistemelor-si-instalatiilor-publice-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-editia-a-doua/ ]]> 23.07.2018 14:21 Indicatorii financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare — membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" anul 2017 <![CDATA[Indicatorii financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare — membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" anul 2017 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=179&t=/PRESA/Noutati/Indicatorii-financiari-si-de-productie-ai-activitatii-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-membre-ale-Asociatiei-Moldova-Apa-Canal-anul-2017/ ]]> 23.07.2018 14:14 Ședința Comitetului de Supraveghere a Proiectului SDC/ADA”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (19 iunie 2018) <![CDATA[Ședința Comitetului de Supraveghere a Proiectului SDC/ADA”Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentării cu apă și sanitație din Republica Moldova” (19 iunie 2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=178&t=/PRESA/Noutati/edinta-Comitetului-de-Supraveghere-a-Proiectului-SDCADAConsolidarea-cadrului-institutional-in-sectorul-alimentarii-cu-apa-i-sanitatie-din-Republica-Moldova-19-iunie-2018/ ]]> 23.07.2018 14:09 Cea de-a 4-a ședință a Comitetului Coordonator al Dialogului național privind politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă (DNP) în Republica Moldova <![CDATA[Cea de-a 4-a ședință a Comitetului Coordonator al Dialogului național privind politica în domeniul gestionării integrate a resurselor de apă (DNP) în Republica Moldova // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=177&t=/PRESA/Noutati/Cea-de-a-4-a-edinta-a-Comitetului-Coordonator-al-Dialogului-national-privind-politica-in-domeniul-gestionarii-integrate-a-resurselor-de-apa-DNP-in-Republica-Moldova/ ]]> 23.07.2018 14:00 Cu prilejul zilei profesionale, Ziua lucrătorului din gospodăria de locuințe și deservire comunală, Asociația Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova și Consiliul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din sfera deservirii Sociale și Producerii de mărfuri “Sindindcomservice” are doesebita plăcere și marea responsabilitate de a vă adresa cuvinte de mulțumire și mesaj de felicitare pentru activitatea atât de necesară cetățeanului în viața de zi cu zi. <![CDATA[Cu prilejul zilei profesionale, Ziua lucrătorului din gospodăria de locuințe și deservire comunală, Asociația Patronală a Serviciilor Publice din Republica Moldova și Consiliul Federației Sindicatelor Lucrătorilor din sfera deservirii Sociale și Producerii de mărfuri “Sindindcomservice” are doesebita plăcere și marea responsabilitate de a vă adresa cuvinte de mulțumire și mesaj de felicitare pentru activitatea atât de necesară cetățeanului în viața de zi cu zi. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=161&t=/PRESA/Noutati/Cu-prilejul-zilei-profesionale-Ziua-lucratorului-din-gospodaria-de-locuinte-i-deservire-comunala-Asociatia-Patronala-a-Serviciilor-Publice-din-Republica-Moldova-i-Consiliul-Federatiei-Sindicatelor-Lucratorilor-din-sfera-deservirii-Sociale-i-Producerii-de-marfuri-Sindindcomservice-are-doesebita-placere-i-marea-responsabilitate-de-a-va-adresa-cuvinte-de-multumire-i-mesaj-de-felicitare-pentru-activitatea-atat-de-necesara-cetateanului-in-viata-de-zi-cu-zi/ ]]> 20.04.2018 10:41 La data de 22 aprilie, marcăm Ziua profesională a lucratorului din gospodaria comunală. <![CDATA[La data de 22 aprilie, marcăm Ziua profesională a lucratorului din gospodaria comunală. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=160&t=/PRESA/Noutati/La-data-de-22-aprilie-marcam-Ziua-profesionala-a-lucratorului-din-gospodaria-comunala/ Cu acest prilej, Direcția Executivă a Asociației Moldova Apă-Canal adresează tuturor angajaţilor din domeniul serviciilor de gospodărie comunală cuvinte de mulţumire şi profundă recunoștință pentru activitatea ce o realizează zi de zi. Instituirea acestei sărbători este o confirmare a rolului angajaților ]]> 19.04.2018 12:41