<![CDATA[ ]]> http://amac.md/ 21.11.2019 ro http://amac.md/ Copyright (c) 2019 http://amac.md/Anunturi privind elaborarea de normative si standarde <![CDATA[Anunturi privind elaborarea de normative si standarde // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=375&t=/PRESA/Noutati/Anunturi-privind-elaborarea-de-normative-si-standarde/ 18.11.2019 13:34 Culegere de documente cu privire la modul de "Transmitere a bunurilor proprietate publică în gestionarea întreprinderilor de stat / municipale și alte entități" <![CDATA[Culegere de documente cu privire la modul de "Transmitere a bunurilor proprietate publică în gestionarea întreprinderilor de stat / municipale și alte entități" // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=370&t=/PRESA/Noutati/Culegere-de-documente-cu-privire-la-modul-de-Transmitere-a-bunurilor-proprietate-publica-in-gestionarea-intreprinderilor-de-stat-municipale-i-alte-entitati/ ]]> 22.10.2019 10:44 Watch the Budapest Water Summit Livestream! <![CDATA[Watch the Budapest Water Summit Livestream! // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=368&t=/PRESA/Noutati/Watch-the-Budapest-Water-Summit-Livestream/ 21.10.2019 11:24 Международная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», посвященная 145-летнему юбилею УП «Минскводоканал» 13-14 февраля 2019 года <![CDATA[Международная конференция «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», посвященная 145-летнему юбилею УП «Минскводоканал» 13-14 февраля 2019 года // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=367&t=/PRESA/Noutati/mejdunarodnaea-konferentiea-covremennie-tendentii-v-razvitii-vodocnabjeniea-i-vodootvedeniea-pocveasennaea-145-letnemu-iubileiu-up-minckvodokanal13-14-fevralea-2019-goda/   Международная конференция«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»,посвященная 145-летнему юбилеюУП «Минскводоканал» 13-14 февраля 2019 года  ]]> 13.10.2019 19:35 Презентации Всероссийского водного конгресса 2019 <![CDATA[Презентации Всероссийского водного конгресса 2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=364&t=/PRESA/Noutati/prezentatii-vcerocciickogo-vodnogo-kongrecca-2019/ 07.10.2019 08:41 XII Межрегиональная Конференция водоканалов России «Отрасль водоснабжения и водоотведения в национальных проектах: технологические решения и законодательные перспективы», 17-20 сентября 2019 года, Севастополь <![CDATA[XII Межрегиональная Конференция водоканалов России «Отрасль водоснабжения и водоотведения в национальных проектах: технологические решения и законодательные перспективы», 17-20 сентября 2019 года, Севастополь // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=363&t=/PRESA/Noutati/XII-mejregionalinaea-konferentiea-vodokanalov-roccii-otracli-vodocnabjeniea-i-vodootvedeniea-v-nationalinih-proektah-tehnologiceckie-reseniea-i-zakonodatelinie-percpektivi-17-20-centeabrea-2019-goda-cevactopoli/ 04.10.2019 10:47 Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est București – Palatul Parlamentului <![CDATA[Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est București – Palatul Parlamentului // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=362&t=/PRESA/Noutati/Forumul-Regional-al-Apei-Dunare-Europa-de-Est-Bucureti-Palatul-Parlamentului/ În perioada 22-24 septembrie 2019, delagația din Republica Moldova (46 persoane: directori de întreprinderi de alimenatre cu apă și de canalizare, ingineri șefi, primari, reprezentanți AMAC) au participat la Forumul Regional al Apei Dunăre – Europa de Est, organizat de către Asociația Română a Apei, care sa desfășurat la Palatul Parlamentului din București.]]> 27.09.2019 10:46 17 septembrie 2019 Conferința Națională în sectorul alimentării cu apă și de canalizare "Proiecte ​de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate". <![CDATA[17 septembrie 2019 Conferința Națională în sectorul alimentării cu apă și de canalizare "Proiecte ​de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate". // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=361&t=/PRESA/Noutati/17-septembrie-2019Conferinta-Nationalain-sectorul-alimentarii-cu-apa-i-de-canalizare-Proiectede-dezvoltare-a-infrastructurii-de-apa-i-canalizare-Experienta-obtinuta-i-lectii-invatate/   La 17 septembrie 2019, la Chișinău a avut loc Conferința Națională „Proiecte de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate”. Evenimentul a fost organizat de Asociația „Moldova Apa-Canal” cu suportul proiectului GIZ Moldova „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova” și cu sprijinul financiar al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare SDC.Astfel, peste 120 de participanți printre care reprezentanți ai întreprinderilor din sector, reprezentanți ai administrațiilor publice locale și centrale, specialiști naționali și experți internaționali ]]> 23.09.2019 08:36 Conferința Națională "Proiecte ​de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate" 17 septembrie 2019 <![CDATA[Conferința Națională "Proiecte ​de dezvoltare a infrastructurii de apă și canalizare. Experiența obținută și lecții învățate" 17 septembrie 2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=356&t=/PRESA/Noutati/Conferinta-NationalaProiectede-dezvoltare-a-infrastructurii-de-apa-i-canalizare-Experienta-obtinuta-i-lectii-invatate-17-septembrie-2019/ ]]> 27.08.2019 13:37 GHIDUL CONSUMATORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ <![CDATA[GHIDUL CONSUMATORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=355&t=/PRESA/Noutati/GHIDUL-CONSUMATORULUI-DE-ENERGIE-ELECTRICA/ ]]> 24.07.2019 13:41 HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 168/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 169/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice <![CDATA[HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 168/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice HOTĂRÂRE ANRE R.M. nr. 169/2019 din 31.05.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei electrice // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=353&t=/PRESA/Noutati/HOTARARE-ANRE-RM-nr-1682019-din-31052019-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-racordarea-la-retelele-electrice-si-prestarea-serviciilor-de-transport-si-de-distributie-a-energiei-electriceHOTARARE-ANRE-RM-nr-1692019-din-31052019-cu-privire-la-aprobarea-Regulamentului-privind-furnizarea-energiei-electrice/ ]]> 23.07.2019 16:43 LEGEA R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) <![CDATA[LEGEA R.M. Nr. 303 din 13.12.2013 "Privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare" (modificată prin Legea R.M. nr.322 din 30.11.2018) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=352&t=/PRESA/Noutati/LEGEA-RM-Nr-303-din-13122013-Privind-serviciul-public-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare-modificata-prin-Legea-RM-nr322-din-30112018/ ]]> 23.07.2019 16:42 Prezentările instruirilor de recalificare profesională a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC 2018-2019 Faza I: IFCAAC, Chișinău 2018-2019 Faza II: Centrul de Instruire, S.C. Apavital S.A., Iași, România 2018-2019 <![CDATA[Prezentările instruirilor de recalificare profesională a specialiștilor din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC 2018-2019 Faza I: IFCAAC, Chișinău 2018-2019 Faza II: Centrul de Instruire, S.C. Apavital S.A., Iași, România 2018-2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=349&t=/PRESA/Noutati/Prezentarile-instruirilor-de-recalificare-profesionala-a-specialitilor-din-cadrul-intreprinderilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-membre-AMAC-2018-2019Faza-I-IFCAAC-Chiinau-2018-2019Faza-II-Centrul-de-Instruire-SC-Apavital-SA-Iai-Romania-2018-2019/ ]]> 18.07.2019 14:57 Etapa II a PROCESULUI DE INSTRUIRE A SPECIALIŞTILOR DIN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE, MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI MOLDOVA APĂ-CANAL, LA CENTRUL DE INSTRUIRE, DIN CADRUL S.C. APAVITAL S.A., IAŞI, ROMÂNIA. Faza 2. (perioada aprilie - iunie 2019 ) <![CDATA[Etapa II a PROCESULUI DE INSTRUIRE A SPECIALIŞTILOR DIN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE, MEMBRE ALE ASOCIAŢIEI MOLDOVA APĂ-CANAL, LA CENTRUL DE INSTRUIRE, DIN CADRUL S.C. APAVITAL S.A., IAŞI, ROMÂNIA. Faza 2. (perioada aprilie - iunie 2019 ) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=347&t=/PRESA/Noutati/Etapa-II-a-PROCESULUI-DE-INSTRUIRE-A-SPECIALISTILOR-DIN-CADRUL-INTREPRINDERILOR-DE-ALIMENTARE-CU-APA-SI-DE-CANALIZARE-MEMBRE-ALE-ASOCIATIEI-MOLDOVA-APA-CANAL-LA-CENTRUL-DE-INSTRUIRE-DIN-CADRUL-SC-APAVITAL-SA-IASI-ROMANIAFaza-2-perioada-aprilie-iunie-2019/ ]]> 18.07.2019 14:56 Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul și exploatarea stațiilor de epurare a apelor uzate și stațiilor de tratare a apei potabile.” Grupul 2 (limba rusă) <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul și exploatarea stațiilor de epurare a apelor uzate și stațiilor de tratare a apei potabile.” Grupul 2 (limba rusă) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=336&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Managementul-i-exploatarea-statiilor-de-epurare-a-apelor-uzate-i-statiilor-de-tratare-a-apei-potabile-Grupul-2-limba-rusa/ Astăzi, 09 iulie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, s-a dat startul unui nou modul de instruire Managementul și exploatarea stațiilor de epurare a apelor uzate și stațiilor de tratare a apei potabile. Grupul 2 (limba rusă). La instruire participă 18 specialiști din cadrul a 12 operatori a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume șefii stațiilor de epurare, șefii stațiilor de tratare, maiștri și ingineri șefi.]]> 10.07.2019 08:36 Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul și exploatarea stațiilor de epurare a apelor uzate și stațiilor de tratare a apei potabile.” Grupul 1 (limba română) <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul și exploatarea stațiilor de epurare a apelor uzate și stațiilor de tratare a apei potabile.” Grupul 1 (limba română) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=330&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Managementul-i-exploatarea-statiilor-de-epurare-a-apelor-uzate-i-statiilor-de-tratare-a-apei-potabile-Grupul-1-limba-romana/ Astăzi, 02 iulie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, s-a dat startul unui nou modul de instruire Managementul și exploatarea stațiilor de epurare a apelor uzate și stațiilor de tratare a apei potabile. Grupul 1 (limba română). ]]> 03.07.2019 14:21 Schimb de experiență în domeniul managementului energetic şi automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare <![CDATA[Schimb de experiență în domeniul managementului energetic şi automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=328&t=/PRESA/Noutati/Schimb-de-experienta-in-domeniul-managementului-energetic-si-automatizarea-proceselor-in-sistemele-de-alimentare-cu-apa-si-de-canalizare/ Direcția Executivă a AMAC în colaborare cu S.C. Apavital S.A. Iași, România, în perioada 23 – 26 iunie 2019, în cadrul Centrului de Instruire, a organizat schimbul de experiență în domeniul managementului energetic şi automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. În cadrul misiunii au participat 47 persoane, directori de întreprinderi, ingineri șefi, energeticieni șefi, energeticieni din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 28.06.2019 15:11 Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul energetic și automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare.” Grupul 2 (limba rusă) <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul energetic și automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare.” Grupul 2 (limba rusă) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=326&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Managementul-energetic-i-automatizarea-proceselor-in-sistemele-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-Grupul-2-limba-rusa/ În perioada 11 – 12 - 13 iunie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, a demarat cursul de instruire cu genericul: Managementul energetic și automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare. Grupul 2 (limba rusă). Instruirile sunt dedicate specialiștilor din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume energeticienilor șefi, energeticienilor, și inginerilor șefi.]]> 11.06.2019 13:49 Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul energetic și automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare.” Grupul 1 (limba română) <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul energetic și automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare.” Grupul 1 (limba română) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=324&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Managementul-energetic-i-automatizarea-proceselor-in-sistemele-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-Grupul-1-limba-romana/ În perioada 28 – 30 mai 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume energeticienii șefi, energeticienii, și inginerii șefi, au participat la cursul de instruire cu genericul: Managementul energetic și automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă și de canalizare. Grupul 1 (limba română).]]> 31.05.2019 17:24 Schimb de experiență în domeniul managementului și exploatării rețelelor de apă și de canalizare în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital SA, Iași, România (19 – 22.05.2019) <![CDATA[Schimb de experiență în domeniul managementului și exploatării rețelelor de apă și de canalizare în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital SA, Iași, România (19 – 22.05.2019) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=322&t=/PRESA/Noutati/Schimb-de-experienta-in-domeniul-managementului-i-exploatarii-retelelor-de-apa-i-de-canalizare-in-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-Apavital-SA-Iai-Romania-19-22052019/ Direcția Executivă a AMAC în colaborare cu S.C. Apavital S.A. Iași, România, în perioada 19 – 22 mai 2019, în cadrul Centrului de Instruire, a organizat schimbul de experiență în domeniul managementului și exploatării rețelelor de apă și de canalizare în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. În cadrul misiunii au participat 53 persoane, directori de întreprinderi, ingineri șefi, șefii secțiilor de apeduct și de canalizare, maiștri din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 24.05.2019 19:05 Schimb de experiență în domeniul securității și sănătății în muncă în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital SA, Iași, România (12 – 14.05.2019) <![CDATA[Schimb de experiență în domeniul securității și sănătății în muncă în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital SA, Iași, România (12 – 14.05.2019) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=319&t=/PRESA/Noutati/Schimb-de-experienta-in-domeniul-securitatii-i-sanatatii-in-munca-in-cadrul-operatorilor-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-Apavital-SA-Iai-Romania-12-14052019/ Direcția Executivă a AMAC în colaborare cu S.C. Apavital S.A. Iași, România, în perioada 12 – 14 mai 2019, în cadrul Centrului de Instruire, a organizat schimbul de experiență în domeniul securității și sănătății în muncă în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.]]> 18.05.2019 09:45 Legi și Acte Normative principale privind ramura alimentare cu apă și canalizare, situația pe data 24.04.2019 <![CDATA[Legi și Acte Normative principale privind ramura alimentare cu apă și canalizare, situația pe data 24.04.2019 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=317&t=/PRESA/Noutati/Legi-i-Acte-Normative-principale-privind-ramura-alimentare-cu-apa-i-canalizare-situatia-pe-data-24042019/ ]]> 24.04.2019 17:04 Paște fericit. Felicitare cu ocazia zilei profesionale a lucrătorului din gospodăria de locuințe și deservire comunală. <![CDATA[Paște fericit. Felicitare cu ocazia zilei profesionale a lucrătorului din gospodăria de locuințe și deservire comunală. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=315&t=/PRESA/Noutati/Pate-fericit-Felicitare-cu-ocazia-zilei-profesionale-a-lucratorului-din-gospodaria-de-locuinte-i-deservire-comunala/ ]]> 23.04.2019 11:13 Schimb de experiență în domeniul managementului și exploatării stațiilor de pompare a apei potabile și apelor uzate. Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital SA, Iași, România (14 – 17.04.2019) <![CDATA[Schimb de experiență în domeniul managementului și exploatării stațiilor de pompare a apei potabile și apelor uzate. Centrul de Instruire din cadrul SC Apavital SA, Iași, România (14 – 17.04.2019) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=314&t=/PRESA/Noutati/Schimb-de-experienta-in-domeniul-managementului-i-exploatarii-statiilor-de-pompare-a-apei-potabile-i-apelor-uzate-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-SC-Apavital-SA-Iai-Romania-14-17042019/ Direcția Executivă a AMAC în colaborare cu S.C. Apavital S.A. Iași, România, în perioada 14 – 17 mai 2019, în cadrul Centrului de Instruire, a organizat schimbul de experiență în domeniul managementului și exploatării stațiilor de pompare a apei potabile și apelor uzate. În cadrul misiunii au participat 48 persoane, directori de întreprinderi, ingineri șefi, șefii stațiilor de pompare, maiștri din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 19.04.2019 17:16 Experiența internațională în perspectiva dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare <![CDATA[Experiența internațională în perspectiva dezvoltării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=312&t=/PRESA/Noutati/Experienta-internationala-in-perspectiva-dezvoltarii-serviciilor-de-alimentare-cu-apa-i-de-canalizare/ ]]> 19.04.2019 13:21 Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul și exploatarea rețelelor de apeduct și de canalizare.” Grupul 2 <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul și exploatarea rețelelor de apeduct și de canalizare.” Grupul 2 // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=311&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Managementul-i-exploatarea-retelelor-de-apeduct-i-de-canalizare-Grupul-2/ În perioada 09 – 11 aprilie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume șefii serviciilor de exploatare a rețelelor de apă, șefii serviciilor de exploatare a rețelelor de canalizare și maiștrii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Managementul și exploatarea rețelelor de apeduct și de canalizare. Grupul 2 (limba rusă).]]> 12.04.2019 14:22 Graficul instruirilor planificate pentru anul 2019 la Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și de Canalizare, pentru membrii AMAC (IFCAAC) și la Centrul de Instruire din cadrul operatorului SC Apavital SA, Iași, România. <![CDATA[Graficul instruirilor planificate pentru anul 2019 la Institutul de Formare Continuă în domeniul Alimentării cu Apă și de Canalizare, pentru membrii AMAC (IFCAAC) și la Centrul de Instruire din cadrul operatorului SC Apavital SA, Iași, România. // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=309&t=/PRESA/Noutati/Graficul-instruirilor-planificate-pentru-anul-2019-la-Institutul-de-Formare-Continua-in-domeniul-Alimentarii-cu-Apa-i-de-Canalizare-pentru-membrii-AMAC-IFCAAC-i-la-Centrul-de-Instruire-din-cadrul-operatorului-SC-Apavital-SA-Iai-Romania/ 08.04.2019 13:51 Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul și exploatarea rețelelor de apeduct și de canalizare.” Grupul 1 (limba română) <![CDATA[Cursul de instruire pentru Modulul: ” Managementul și exploatarea rețelelor de apeduct și de canalizare.” Grupul 1 (limba română) // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=307&t=/PRESA/Noutati/Cursul-de-instruire-pentru-Modulul-Managementul-i-exploatarea-retelelor-de-apeduct-i-de-canalizare-Grupul-1-limba-romana/ În perioada 02 – 04 aprilie 2019, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor din domeniul Aprovizionării cu Apă și Canalizării, specialiștii din cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, și anume șefii serviciilor de exploatare a rețelelor de apă, șefii serviciilor de exploatare a rețelelor de canalizare și maiștrii, au participat la cursul de instruire cu genericul: Managementul și exploatarea rețelelor de apeduct și de canalizare. Grupul 1 (limba română).]]> 05.04.2019 20:24 Cursuri tematice de o zi, privind instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor de măsurare a consumului de apă <![CDATA[Cursuri tematice de o zi, privind instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor de măsurare a consumului de apă // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=305&t=/PRESA/Noutati/Cursuri-tematice-de-o-zi-privind-instalarea-i-punerea-in-functiune-a-echipamentelor-de-masurare-a-consumului-de-apa/ Asociația “Moldova Apă-Canal” (AMAC), în parteneriat cu Compania “SERVICE ENERGY NATURAL SISTEMS” S.R.L, în perioada 25 - 29 martie 2019, a organizat cursuri tematice de o zi, privind instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor de măsurare a consumului de apă.]]> 01.04.2019 13:55 Studii de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”, în baza studiilor superioare tehnice, cu durata de 12 luni <![CDATA[Studii de recalificare profesională “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare”, în baza studiilor superioare tehnice, cu durata de 12 luni // Noutăţi]]> http://amac.md/libview.php?l=ro&idc=15&id=295&t=/PRESA/Noutati/Studii-de-recalificare-profesionala-Exploatarea-sistemelor-de-alimentare-cu-apa-i-canalizare-in-baza-studiilor-superioare-tehnice-cu-durata-de-12-luni/ Direcția Executivă AMAC, cu suportul partenerilor de dezvoltare Proiectul SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)”, organizează studii de recalificare profesională cu durata de 12 luni în baza studiilor superioare tehnice pentru angajații din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.]]> 13.03.2019 12:30