Asociația “Moldova Apă-Canal”
Grupul 1. Modulul: Standardele naționale de contabilitate şi Planul general de conturi contabile: prevederi noi şi modul de aplicare. (03 – 05 martie 2020)
03.03.2020
6423 Accesări

În contextul Memorandumului de cooperare dintre Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) și Proiectul Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat cu suportul financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), pe durata anului 2020, continue recalificare profesională a personalului din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.

Astfel, în cadrul Programului Național de Creștere a Capacităților Operatorilor serviciilor din domeniul aprovizionare cu apă și de canalizare, în perioada 03 – 05 martie 2020, sa dat start cursurilor de instruire dedicate specialiștilor contabili pentru modulul: Standardele naționale de contabilitate şi Planul general de conturi contabile: prevederi noi şi modul de aplicare.

Durata cursului de instruire – 30 ore/ 3 zile. Materialul didactic din cadrul instruirilor este elaborat și prezentat de către profesorii din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM. La finele instruirilor participanții vor primi certificate de absolvire.

Obiectivul general al Cursului de instruire constă în asigurarea dezvoltării capacităților și ridicarea nivelului de cunoștințe și aptitudini a specialiștilor contabili din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Prin intermediul cursului de instruire participanții vor însuși următoarele competențe: aprofundarea cunoștințelor aferente conținutului de bază al Legii contabilității și raportării financiare; identificarea acțiunilor care urmează a fi întreprinse de către entități în vederea aplicării Legii contabilității și raportării financiare; familiarizarea cu particularitățile elaborării politicilor contabile ale entității pentru anul 2020; cunoașterea modificărilor operate în Nomenclatorul conturilor contabile, etc.

În cadrul primului grup participă 18 persoane din cadrul a 16 operatori prestatori servicii de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.

 

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL) este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Copyright © 2024 Toate Drepturile Rezervate.