Asociația “Moldova Apă-Canal”
Schimb de experiență în domeniul managementului energetic şi automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare
28.06.2019
8875 Accesări

Direcția Executivă a AMAC în colaborare cu S.C. Apavital S.A. Iași, România, în perioada 23 – 26 iunie 2019, în cadrul Centrului de Instruire, a organizat schimbul de experiență în domeniul managementului energetic şi automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare în cadrul operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. În cadrul misiunii au participat 47 persoane, directori de întreprinderi, ingineri șefi, energeticieni șefi, energeticieni din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare membre AMAC.
Scopul schimbului de experiență constă în consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor atribuite managementului energetic şi automatizarea proceselor în sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare, prin accesul la cele mai noi teorii, concepte, modele şi tehnici necesare pentru a gestiona eficient activitatea operatorilor serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, precum și familiarizarea cu experiența europeană.
În prima zi la Centrul de Instruire Acvo s-au desfășurat instruirile tematice. Pe parcursul zilelor următoare participanții au vizitat Stația de tratare a apei potabile Chirița și Stația de pompare a apei potabile și rezervoare Aurora, la fel au fost organizate vizite la sediul biroului de dispecerat, departamentul SCADA – monitorizare și control, stația de pompare a apei potabile Mijlociu.
Evenimentul respectiv a fost organizat cu suportul financiar al Proiectului SDC-ADA “Consolidarea cadrului instituțional în sectorul alimentarii cu apa și sanitație din Republica Moldova (faza 01)”, ce au asigurat instruirea, cazarea și alimentarea participanților, precum și Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova" (MSPL) ce este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), ce au asigurat serviciile de transport și de traducere pentru participanți.

Copyright © 2024 Toate Drepturile Rezervate.