Asociația “Moldova Apă-Canal”
Acte legislative şi normative cu privire la apă
20.10.2018
 1. Legea Parlamentului Moldovei Nr.303 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare
 2. Legea Parlamentului Moldovei Nr.1402 privind serviciilor publice de gospodărie comunală
 3. Legea Parlamentului Moldovei Nr.721 privind calitatea în construcţii
 4. Legea Parlamentului Moldovei Nr.451 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător*
 5. Legea Parlamentului Moldovei Nr.440 cu privire la zonele şi fîşiile de protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă
 6. Legea Parlamentului Moldovei Nr.436 privind administraţia publică locală
 7. Legea Parlamentului Moldovei Nr.422 privind securitatea generală a produselor
 8. Legea Parlamentului Moldovei Nr.420 privind activitatea de reglementare tehnică
 9. Legea Parlamentului Moldovei Nr.272 apelor
 10. Legea Parlamentului Moldovei Nr.272 cu privire la apa potabilă
 11. Legea Parlamentului Moldovei Nr.267 privind apărarea împotriva incendiilor
 12. Legea Parlamentului Moldovei Nr.235 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii
 13. Legea Parlamentului Moldovei Nr.186 cu privire la securitatea şi sănătate în muncă
 14. Legea Parlamentului Moldovei Nr.179 cu privire la parteneriatul public-privat
 15. Legea Parlamentului Moldovei Nr.116 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase
 16. Legea Parlamentului Moldovei Nr.105 privind protecţia consumatorilor*
 17. Legea Parlamentului Moldovei Nr.8 privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor
 18. Legea Parlamentului Moldovei Nr.10 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
 19. Legea Parlamentului Moldovei Nr.37 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
 20. Legea Parlamentului Moldovei Nr.20 cu privire la standardizarea naţională
 21. Legea Republicii Moldova Nr.19 cu privire la metrologie
 22. Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 325 din 18.07.2003 privind aprobarea Concepţiei politicii naţionale în domeniul resurselor de apă
 23. Codul Parlamentului Republicii Moldova Nr. 218 CONTRAVENŢIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 24. Codul Parlamentului Republicii Moldova Nr. 154 CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA
 25. Hotărîrea Guvernului Nr. 862 pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 9 octombrie 2013
 26. Hotărîrea Guvernului Nr. 1063 cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025
 27. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova, Cu privire la aprobarea schemei complexe de alimentare cu apã şi de evacuare a apelor uzate pînã în anul 2005, Nr.83 din 23.02.94
 28. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 599 din 01.07.1997 cu privire la măsurile de ameliorare a situaţiei privind asigurarea agenţilor economici şi a populaţiei mun. Chişinău cu apă potabilă şi servicii canalizare
 29. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 761 din 31.07.2000 cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie
 30. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1204 din 05.11.2004 cu privire la instituirea Comitetului de supraveghere a Proiectului de îmbunătăţire a sistemelor de aprovizionare cu apă în şase localităţi ale Republicii Moldova, finanţat de către Fondul Kuweitian de Dezvoltare Economică Arabă
 31. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 133 din 08.02.2005 cu privire la atribuirea unor surse alternative de aprovizionare cu apă tehnologică a societăţilor pe acţiuni "CET-1", "CET-2" şi "Termocom"
 32. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 670 din 11.07.2005 cu privire la transmiterea unor obiecte ale sistemului de aprovizionare cu apă
 33. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Programului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015 Nr.1406 din 30.12.2005
 34. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Instrucţiunilor metodice privind implementarea modului de formare a preţurilor pentru proiectarea şi construcţia sistemelor de alimentare cu gaze naturale şi apă potabilă nr. 123 din 07.02.2007
 35. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea, proiectarea, instalarea, recepţia şi exploatarea aparatelor de evidenţă a consumurilor de apă, nr. 1228 din 13.11.2007.
 36. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 763 din 23.09.2013 cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor. Publicat : 27.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 213-215 art Nr : 866
 37. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 661 din 30.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii. Publicat : 06.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197 art Nr : 763
 38. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 774 din 04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice folosind licitaţia electronică. Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227 art Nr : 879
 39. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 779 din 04.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la planificarea gestionării secetei. Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227 art Nr : 884
 40. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 802 din 09.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă. Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247 art Nr : 931
 41. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 835 din 29.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi raportarea apei folosite. Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247 art Nr : 941
 42. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 836 din 29.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea poluării apelor din activităţi agricole. Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247 art Nr : 942
 43. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 866 din 01.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de elaborare şi de revizuire a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic. Publicat : 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257 art Nr : 972
 44. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 867 din 01.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind modul de constituire şi de funcţionare a comitetului districtului bazinului hidrografic. Publicat : 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257 art Nr : 973
 45. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 881 din 07.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă. Publicat : 15.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 258-261 art Nr : 986
 46. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 887 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor de inundaţii. Publicat : 15.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 258-261 art Nr : 992
 47. Republica Moldova. GUVERNUL. HOTĂRÎRE Nr. 890 din 12.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă. Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267 art Nr : 1006
 48. HOTĂRÎRE GUVERNULUI Nr. 199 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie (2014 – 2028)
 49. HOTĂRÎRE GUVERNULUI Nr. 722 cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
 50. HOTĂRÎRE GUVERNULUI Nr. 763 cu privire la Regulamentul Cadastrului de stat al apelor
 51. HOTĂRÎRE GUVERNULUI Nr. 285 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente
 52. HOTĂRÎRE GUVERNULUI Nr. 950 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri de apă pentru localităţile urbane şi rurale
 53. HOTĂRÎRE GUVERNULUI Nr. 931 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a apelor subterane
 54. HOTĂRÎRE GUVERNULUI Nr. 949 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecţie sanitară a prizelor de apa
 55. HOTĂRÎRE GUVERNULUI Nr. 1006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie comunală
 56. HOTĂRÎRE GUVERNULUI Nr. 1042 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal
 57. Regulamentul-cadru privind recepţionarea apelor uzate, eliberarea condiţiilor tehnice şi autorizaţiilor de deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare al localităţilor
 58. Ministerul Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe, Cu privire la montarea şi exploatarea sistemelor de mãsurare a consumului de apã şi energie termicã în blocurile locative şi edificiile instituţiilor publice Nr.REGUL din 23.01.96
 59. Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale, Regulament provizoriu privind contorizarea consumului de apã rece şi caldã utilizatã de populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate, Nr.1239-08-01 din 21.08.98
 60. Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiei şi Gospodăriei Comunale, Hotãrîre cu privire la aprobarea Strategiei modernizãrii şi dezvoltãrii sistemelor comunale de alimentare cu apã şi de canalizare, Nr.7/1 din 14.05.99
 61. Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiei şi Gospodăriei Comunale, Instrucţiune provizorie privind modalitatea deconectãrii/reconectãrii individuale a apartamentelor de la/la sistemul de aprovizionare cu apã caldã, din 02.09.99
 62. Ministerul Mediului şi Amenajării Teritoriului, Modificarea Regulamentului provizoriu privind contorizarea consumului de apã rece şi caldã, utilizatã de populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate din 30.06.2000
 63. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ordin cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de compensare gestionarilor fondului de locuinţe de cãtre furnizori a cheltuielilor pentru deservirea tehnicã a sistemelor interne de alimentare cu apã, energie termicã, electricã şi a sistemelor de evacuare a apelor uzate în blocurile locative, Nr.129/62 din 07.11.2001
 64. Departamentul Standardizare şi Metrologie, Hotãrîre Nr.1060-M din 29.01.2002
 65. Dispoziţie Nr.81-d din 15.08.2005, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.110-112/932 din 19.08.2005 privind repunerea în funcţiune a apeductului "Soroca-Bãlţi" şi managementul Întreprinderii de Stat "Acva Nord":
 66. Ministerul Finaţelor, Regulament privind modul de stabilire a limitelor la utilizarea apelor pentru determinarea plãţii pentru apã din 31.05.2000
 67. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ HOTĂRÎRE Nr. 180 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a сonsumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă
 68. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ HOTĂRÎRE Nr. 270 cu privire la aprobarea Metodologiei privind aprobarea și aplicarea tarifelor la serviciile auxiliare prestate сonsumatorilor de către operatorii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare
 69. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ HOTĂRÎRE Nr. 271 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare
 70. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ HOTĂRÎRE Nr. 741 cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate
 71. MINISTERUL MEDIULUI ORDIN Nr. 33 cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în Republica Moldova
 72. MINISTERUL MEDIULUI ORDIN Nr. 52 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea planului de afaceri pentru dezvoltarea companiilor de apă-canal
 73. MINISTERUL MEDIULUI ORDIN Nr. 61 cu privire la aprobarea Ghidului pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară
 74. MINISTERUL MEDIULUI ORDIN Nr. 81 cu privire la aprobarea Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă şi sanitaţie
 75. MINISTERUL MEDIULUI ORDIN Nr. 98 cu privire la aprobarea Ghidului pentru întocmirea Studiului de fezabilitate pentru proiectele de apă şi apă uzată
 76. MINISTERUL MEDIULUI ORDIN Nr. 122 pentru aprobarea Conceptului de regionalizare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și Ghidului privind regionalizarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
 77. MINISTERUL MEDIULUI ORDIN Nr. 318 MODIFICAREA REGULAMENTULUI PROVIZORIU privind contorizarea consumului de apă rece şi caldă, utilizată de populaţie şi modul de achitare pentru serviciile prestate
Principală Cuprins Înainte
Copyright © 2020 Toate Drepturile Rezervate.