prima pagina

Republica Moldova. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ. HOTĂRÎRE Nr. 741 din 18.12.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de determinare, aprobare şi aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate.
Publicat : 13.02.2015 în Monitorul Oficial Nr. 33-38 art Nr : 258
IBNet Tariffs DatabaseBuletinul informativ privind tarifele pentru servicii de apă şi canalizare companiile Asociaţia "Moldova Apă Canal" pentru anii 2007-2012

Тарифы на услуги водоснабжения (по состоянию на 01.05.2015г.)Тарифы на канализационные услуги (по состоянию на 01.05.2015г.)Global Water Tariff Survey 2011