Cuprins

   
 1. Ghid telefonic
 2. Culegere de acte legislative şi normative cu privire la gospodăria comunală şi de locuinţe din Republica Moldova
 3. Culegere de acte normative şi legislative în domeniul utilizării resurselor de apă şi protecţiei mendiului ambiant
 4. Culegere de acte legislative şi normative în domeniul asigurării calităţii sanitaro-epidemiologice a apelor livrate consumatorilor şi devărsate în receptorii naturali
 5. Pachetul de documente salariatului serviciului relaţii cu clienţii (versiunea electronică, situaţia pe data 16.09.2016)
 6. Culegere de acte legislative şi normative cu privire la primirea în exploatare a obiectivelor de alimentare cu apă şi canalizare. Ediţia 2
 7. Culegere de acte legislative şi normative privind achiziţiile publice a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor
 8. Culegere de documente normative privind proiectarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare
 9. Culegere de documente, ce reglementează caracteristicile de calificare ale ocupaţiilor (profesiilor şi funcţiilor) şi normativele efectivului pentru gospodăria locativ-comunală a Republicii Moldova
 10. Pachetul de documente cu privire la organizarea remunerării muncii pentru toate categoriile salariaţilor întreprinderilor din sfera gospodăriei locativ-comunale (pe situaţia de la 30.09.2016)
 11. Modul privind aplicarea practică a unor prevederi din noul Cod al muncii (CM) № 154 din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2013)
 12. Indicatorii financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi de canalizare — membre ale Asociaţiei "Moldova Apă-Canal" anul 2017
 13. Arta corespondenţei de afaceri
 14. Culegere de materiale informative cu privire la donatorii externi ai Republicii Moldova
 15. Culegere de coduri ale Republicii Moldova
 16. Carte de căpătâi a energeticianului-şef. Ediţia 4
 17. Carte de căpătâi a şefului edificiilor de epurare a apelor uzate. Ediţia 2
 18. Carte de căpătâi a şefului secţii tehnice
 19. Carte de căpătâi a agentului de aprovizionare
 20. Carte de căpătâi a şefului laboratorului pentru analiză a apei potabilă şi apelor uzate. Ediţia 1
 21. Carte de căpătâi a inginerului de securitate în muncă. Ediţia 1
 22. Carte de căpătâi a economistului-şef. Ediţia 1
 23. Carte de căpătâi a şefului serviciului relaţii cu clienţii. Ediţia 1
 24. Carte de căpătâi a şefului staţiei de pompare. Ediţia 1
 25. Carte de căpătâi a şefului serviciului reţelei de aprovizionare cu apă şi de canalizare. Ediţia 1
 26. Culegere de cărţi privind gestionarea şi organizarea producţie, terminologia, lingvistica şi alte probleme de caracter educaţional general. Ediţia 1
 27. Carte de căpătâi a contabilului-şef. Ediţia 1
 28. Carte de căpătâi a şefului serviciului de aprovizionare cu apă. Ediţia 1
 29. Carte în ajutorul conducătorului şi specialiştilor din domeniul locativ-comunal al Republicii Moldova. Ediţia 1
 30. Culegere de norme şi reguli privind securitatea industrială a obiectelor periculoase. În elaborare
 31. Culegere de cataloage a tehnicii comunale 2016
 32. Ediţii de cărţi vechi despre Alimentare cu apă şi despre canalizare
Principală   Înainte