Prima pagină   »  BULETINE INFORMATIVE   »  Arhivă

Arhivă buletin informativ

   

BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 25.
Hotărîre ANRE Nr. 23 din 26.01.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind furnizarea energiei termice.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №25.
Постановление НАРЭ № 23/2017 от 26 января 2017 г об утверждении Положения о поставке тепловой энергии.

BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 24.
Hotărîre Guvernului R.M. Nr.589 din 24.07.2017 privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №24.
Постановление Правительства Р.М. Nr.589 din 24.07.2017 об утверждении Правил автотранспортных перевозок опасных грузов.

BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 23.
Hotărîre Guvernului R.M. Nr. 576 din 19 iulie 2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră şi transnaţională finanţatede Uniunea Europeană.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №23.
Постановление Правительства Р.М. № 576 от19 июля 2017 г. об утверждении Положения о внедрении программ трансграничного и транснационального сотрудничества, финансируемых Европейским Союзом.

BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 22.
LEGEA INTEGRITĂŢII № 82 din 25 mai 2017.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙБЮЛЛЕТЕНЬ №22.
ЗАКОН О НЕПОДКУПНОСТИ №82 от 25 мая 2017.

BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 21.
Lege nr. 150 din 14 iulie 2017 cu privire la Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară.

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №21.
Закон № 150 от 14 июля 2017 г. о Реестре объектов инженерно-технической инфраструктуры.

Buletin nr.12. Hotărîre ANRE RM Nr. 180 din 10.06.2016 cu privire la aprobarea "Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă." (Publicat : 15.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 206-214 art Nr : 1185)

Бюллетень №12. Постановление НАРЭ РМ Nr. 180 от 10.06.2016 oб утверждении "Положения об определении и утверждении в целях установления тарифов расхода воды на технологические нужды, а также потерь воды в публичных системах водоснабжения." (Опубликовано : 15.07.2016 в Monitorul Oficial Nr. 206-214 статья № : 1185)

Programul de calcul al pierderilor de apă