vezi mai mult

Prima pagină   »  Institutul de formare continuie   »  INSTRUIRI » Webinare dedicate Serviciului public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 20 Octombrie - 03 noiembrie 2020
11
11.2020
Webinare dedicate Serviciului public de Alimentare cu Apă și de Canalizare 20 Octombrie - 03 noiembrie 2020
   
123 Accesări  

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

 

Webinare dedicate Serviciului public de

Alimentare cu Apă și de Canalizare

20 Octombrie  - 03 noiembrie 2020 

pentru directori și manageri de întreprindere, ingineri șefi, șefi de secții,

economiști și contabili, șefi direcție abonați, juriști

 

Asociația ”Moldova Apă-Canal”  (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), organizează 5 webinare cu următoarele tematici:

 

1.   Webinar: Importanța soluționării conforme a cauzelor de consum fraudulos. Competențele operatorilor AAC în cazul constatărilor contravențiilor administrative – formator  Violina Șpac, Director Agenția Națională de Reglementare în Energetică

Marți, 20 octombrie 2020, ora 10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Njc4NDIxMzUtODQyNC00ODAxLWIwOTktOTE3MThmZGYxYzg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22390882a8-0f2b-4bc0-a618-5a1a2e01a648%22%7d

 

2.    Webinar: Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor non-casnici – formator Visarion Coțofană, Șef secție Documente Normativ – Tehnice și Supraveghere Energetică, ANRE

Miercuri, 21 octombrie 2020, ora 10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzY0YjU0NTAtZDFmOC00NzhiLTliNjgtNWM5MGNlZWVlMmI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22390882a8-0f2b-4bc0-a618-5a1a2e01a648%22%7d

 

3.    Webinar: Analiza Diagnostic si Planul de Afaceri – instrumente eficiente de management – formatori, Sergiu Rusu, Eugenia Bușmachiu – Experți GIZ

Joi, 22 octombrie 2020, ora 10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2ZjZDY3NjAtYjQ0NS00NTk4LWIwMmEtZjQzN2NkOTFlMTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22390882a8-0f2b-4bc0-a618-5a1a2e01a648%22%7d

4.    Webinar: Aspecte legale si consiliere in elaborarea anexelor la Contractele de Delegare. Indicatorii Cheie de Performanță – formatori, Sergiu Rusu, Eugenia Bușmachiu – Experți GIZ

Marți, 27 octombrie 2020, 10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGQzZjQ0OTUtOGIxNC00MzEwLTg5YTMtODQ3ZjQyNmYwMjM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22390882a8-0f2b-4bc0-a618-5a1a2e01a648%22%7d

5.    Webinar: Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice – formatori, Valerii Zinatulin, Consultant secția Documente Normativ – Tehnice și Supraveghere Energetică, ANRE

Marți, 03 noiembrie 2020, ora 10:00

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGZlZWY2YWMtNDIyOC00ZjQ4LTk3NGEtODZjNGYyOTIxMzlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22390882a8-0f2b-4bc0-a618-5a1a2e01a648%22%7d

 

Instrucțiuni de accesare:

1.     Calculator de masă, Laptop, cu conexiune la internet.

2.     Accesați link-ul atașat cu 20 min înainte de ora 10:00, ca să aveți timp pentru ajustarea echipamentelor;

3.   Apăsați butonul Alăturați-vă, în schimb, pe web sau Continuați în acest browser;

4.   Vă înregistrați cu un nume, prenume, organizatia (obligatoriu) și accesați Alăturați-vă acum;

5.   Camera și microfonul lăsăm în regim OFF (deconectate);

 

 Webinarele se vor desfășura în limba română.

La evenimentele menționate, sunt binevenite să participe persoanele ce activează în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, sau au tangență cu domeniul  (operatori, ingineri, primari, viceprimari responsabili direcție gospodăriei comunal locative, experți).

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).