vezi mai mult

Prima pagină   »  Institutul de formare continuie   »  INSTRUIRI » Webinare dedicate directorilor de întreprinderi, inginerilor șefi, juriștilor, șefilor de secții, specialiștilor contabili și economiști din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare. 22 – 24 iulie 2020
12
10.2020
Webinare dedicate directorilor de întreprinderi, inginerilor șefi, juriștilor, șefilor de secții, specialiștilor contabili și economiști din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare. 22 – 24 iulie 2020
   
190 Accesări  

Votează: 0.0/5 (0 Voturi )

Webinare dedicate directorilor de întreprinderi, inginerilor șefi, juriștilor, șefilor de secții, specialiștilor contabili și economiști din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare.

 

22 – 24 iulie 2020

 

Asociația ”Moldova Apă-Canal” (AMAC) în parteneriat cu Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), și suportul Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (MSPL/GIZ), în perioada 22 – 24 iulie 2020, organizează 3 webinare tematice:

 

1.     Webinar: “Metodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate” - formator Olga Lozan, șef secție Tarife și Analize, ANRE.

Miercuri, 22 iulie 2020, ora 10:00.

Linkul:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTkzYTNkMjQtZDU1YS00OTY0LTk1YjAtMDRhMjJhOTFkMTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22390882a8-0f2b-4bc0-a618-5a1a2e01a648%22%7d

Grupul țintă: specialiști contabili, economiști  din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare.

2.     WebinarHotărîrea ANRE R.M. Nr. 357 din 27-09-2019 "Cu privire la aprobarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare". Hotărîrea ANRE RM Nr 180 din 10.06.2016, cu privire la aprobarea ”Regulamentului cu privire la stabilirea și aprobarea, în scop de determinare a trifelor, a consumului tehnologic și a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă.” - formator Vitalie Rață, șef secție Investiții, ANRE.

Joi, 23 iulie 2020, ora 10:00.

Linkul:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FkNDNhNzQtOGNhMi00NDNjLWE4ZWItYWE5M2ZkZjYwNThj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22390882a8-0f2b-4bc0-a618-5a1a2e01a648%22%7d

Grupul țintă: directori, ingineri șefi și economiști din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare.

3.     Webinar: ”Acte normative de reglementare în domeniul alimentării cu apă și de canalizare aprobate de ANRE”- formator Alina Pleșca, șef serviciu Reglementari, ANRE.

Vineri, 24 iulie 2020, ora 10:00.

Linkul:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUyMmIxODAtZDgxMi00N2YxLWIxM2EtOWJjY2MyYzIxYTg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225bbab28c-def3-4604-8822-5e707da8dba8%22%2c%22Oid%22%3a%22390882a8-0f2b-4bc0-a618-5a1a2e01a648%22%7d

Grupul țintă: directori, ingineri șefi, juriști și șefi de secții din cadrul întreprinderilor de alimentare cu apă și de canalizare.

 

Instrucțiuni de accesare:

1.     Calculator de masă, Laptop, cu conexiune la internet.

2.     Accesați link-ul atașat cu 10 min înainte de ora 10:00, ca să aveți timp pentru ajustarea echipamentelor;

3.  Apăsați butonul Alăturați-vă, în schimb, pe web sau Continuați în acest browser;

4. Vă înregistrați cu un nume și accesați Alăturați-vă acum;

5. Camera și microfonul lăsăm în regim OFF (deconectate).

 

Webinarele se vor desfășura în limba română.

La evenimentele menționate, sunt binevenite să participe persoanele ce activează în sector, sau au tangență cu domeniul  serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare din țară (operatori, ingineri, primari, viceprimari responsabili direcție gospodăriei comunal locative, experți).

 

 

Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL) care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ), Uniunea Europeană, Guvernul României, Guvernul Suediei și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).