Documente elaborate
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 31.
REGULAMENT cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Supraveghere Tehnică.REGULAMENT cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.REGULAMENT privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
Vezi în : româna   русский   27.12.2017     
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 30.
ORDIN Nr.176 din 29.09.2017 Ministerului Economiei și Infrastructurii al R.M.cu privire la aprobarea normei de metrologie legală NML 3-08:2017 „Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică”.

Vezi în : româna   русский   08.12.2017     
   
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 29.
ORDIN N r. 609/65 din 21 iulie 2017 Ministerului Sănătății al Republicii Moldova şi ale Ministerului Mediului al Republicii Moldova "Pentru aprobarea Ghidului Național privind Planul de Siguranţă a Apei pentru sistemele de alimentare cu apă potabilă".

Vezi în : româna   русский   07.12.2017     
   
Management resurselor umane.


Vezi în : româna   05.12.2017     
   
   
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 28.
Legea "Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003" (situația pe data 06.11.2017).

Vezi în : româna   русский   10.11.2017     
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 27.
Legea Republicii Moldova № 166 din 21.09.17 "Сu privire la tichetele de masa".

Vezi în : româna   русский   26.10.2017     
   
BULETIN INFORMATIV-EDUCAŢIONAL Nr. 26.
Legea Republicii Moldova nr. 174 din 21.09.17 cu privire la ENERGETICĂ.

Vezi în : româna   русский   26.10.2017     
   
Особенности применения налогового законодательства в 2017 году.
Vezi în : русский   24.10.2017     
Производственный учет.
Vezi în : русский   24.10.2017     
   
Документооборот в бухгалтерском учете.
Vezi în : русский   24.10.2017     
   
Legislația privind dreptul muncii.
Vezi în : româna   русский   24.10.2017     
Legislația privind asigurările sociale și de sănătate obligatorii.
Beneficii pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații (procedura de numire, taxe și plăți, instrucțiuni).
Vezi în : româna   русский   24.10.2017     
   
Culegere cu privire la remunerarea muncii.
Baza normativo-legală cu privire la organizarea şi remunerarea muncii la întreprinderile din sfera gospodăriei locativ-comunale.
Vezi în : româna   русский   24.10.2017     
   
1 2 »»