Dear Reader !
The publishing of this document does not pursue for itself any commercial benefit.
But such documents promote the most rapid professional and spiritual growth of readers and are advertising of paper editions of such documents.
You can download (copy) this file  for educational purposes only. PLEASE NOTE that ANY COMMERCIAL USE of this file  IS STRICTLY FORBIDDEN.
You should delete it immediately after your reading is complete. Under international legislation you are responsible for proper use of this file. All copyrights reserved by the owners.

Stimate cititor !
Acest fisier este prezentat exclusiv pentru informare.
Dacă DVS doriți să copiați acest fișier, el urmează a fi înlaturat fără întărziere, imediat dupa ce ați făcut cunoștința cu conținutul lui. Copiind și pastrînd fișierul în cauza, DVS va asumați toata responsabilitatea în conformitatea cu legislația în vigoare. Toate drepturile de autor asupra fișierul dat se pastrează dupa deținătorul de drept. Orice utilizare în scopuri comerciale sau alte scopuri cu excepția utilizării în scopuri de informare prealabila este înterzisă.
Publicarea acestui document nu atrage dupa sine nici un fel de cîștig comercial.
Însă astfel de documente contribuie rapid la ridicarea profesionalismului și spiritualității cititorilor și servește drept reclama a editorilor de hîrtie a acestor documente.

Уважаемый читатель!
Данный файл представлен исключительно в ознакомительных целях.
Если вы скопируете данный файл, вы должны немедленно удалить его сразу после ознакомления с содержанием. Копируя и сохраняя его Вы принимаете на себя всю ответственность, согласно действующему международному законодательству. Все авторские права на данный файл сохраняются за правообладателем. Любое комерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данного документа не преследует никакой комерческой выгоды. Но такие документы способствуют быстрейшему профессиональному и духовному росту читателей и являются рекламной бумажных изданий таких документов.